Organism:

Leifsonia xyli subsp xyli str. CTCB07
Chromosome: NC_006087
Plasmid/s: -
Total genes: 2028
Enzyme coding genes: 642 [32% of genome]
Relevance-CutOff:
*) small values increases loading time.
Relevances: *) leaf blank for default scores.
BRENDA:AMENDA:SwissProt:
NCBI:KEGG:KEGG[Orthology]:
BREPS:PFAM:BLAST:
PATRIC:
Chr/PLocusGIUniProt IDEC-NumberRelevancerecommended NameGene-StartGene-StopGene-DirectionBLAST-eValueBLAST-IdentityBLAST-StartBLAST-StopPFAM-AccPFAM-StartPFAM-StopPFAM-eValueBRENDAAMENDASwissProtBREPSPATRICKEGGKEGG[Orthology]NCBIBLASTPFAM
Chr/PLocusGIUniProt IDEC-NumberRelevancerecommended NameGene-StartGene-StopGene-DirectionBLAST-eValueBLAST-IdentityBLAST-StartBLAST-StopPFAM-AccPFAM-StartPFAM-StopPFAM-eValueBRENDAAMENDASwissProtBREPSPATRICKEGGKEGG[Orthology]NCBIBLASTPFAM
*) use % as joker.
chrLxx00020509539272.7.7.723DNA-directed DNA polymerase20833228+0000575600
chrLxx00310509539501.1.1.2523shikimate dehydrogenase3002630745-0000575600
chrLxx01030509540056.1.1.1473glycine-tRNA ligase99376100767-00500575600
chrLxx01090509540104.99.1.173ferrochelatase106682107851+00500575600
chrLxx01100509540112.5.1.6173hydroxymethylbilane synthase107848108837+00500575600
chrLxx01120509540134.2.1.2423porphobilinogen synthase109644110624+0000575600
chrLxx01440509540354.1.3.36231,4-dihydroxy-2- naphthoyl-CoA synthase143004143915+0000575600
chrLxx01650509540482.4.2.968uracil phosphoribosyl transferase163344163976-00500075600
chrLxx02390509541016.1.1.1173Serine-tRNA ligase236138237403-00500575600
chrLxx02380509541035.4.2.223phosphoglucomutase238740240389+0000575600
chrLxx02830509541321.1.1.15868UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase285610286746+00500570600
chrLxx03230509541592.5.1.4823cystathionine gamma-synthase320962322116+0000575600
chrLxx03410509541742.3.1.823phosphate acetyltransferase335128337257+0000575600
chrLxx03430509541762.7.7.723DNA-directed DNA polymerase338721341090+0000575600
chrLxx03450509541782.7.2.423aspartate kinase341764343050+0000575600
chrLxx03460509541791.2.1.1123aspartate- semialdehyde dehydrogenase343125344195+0000575600
chrLxx03470509541801.1.5.468malate dehydrogenase (quinone)344343345818+00500075600
chrLxx03510509541832.7.1.2123thymidine kinase348253348855+0000575600
chrLxx04080509542282.7.7.723DNA-directed DNA polymerase410517411707+0000575600
chrLxx04240509542384.1.1.3273phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP)425887427725+00500575600
chrLxx04360509542472.5.1.923riboflavin synthase438598439221-0000575600
chrLxx04450509542556.1.1.273Tryptophan-tRNA ligase446445447458-00500575600
chrLxx04510509542591.3.99.123succinate dehydrogenase450475451236-0000575600
chrLxx04520509542601.3.5.113succinate dehydrogenase (ubiquinone)451236453038-0000070600
chrLxx04640509542703.5.4.523cytidine deaminase463477463887+0000575600
chrLxx04650509542712.4.2.423thymidine phosphorylase463900465216+0000575600
chrLxx04660509542723.5.4.423adenosine deaminase465218466342+0000575600
chrLxx04700509542762.4.2.123purine-nucleoside phosphorylase468870469700-0000575600
chrLxx05620509543452.7.1.2373NAD+ kinase569759570673+00500575600
chrLxx05650509543476.3.4.273CTP synthase575315577036+00500575600
chrLxx05720509543541.3.1.1218prephenate dehydrogenase581839582927+0000075600
chrLxx05980509543756.1.1.2073Phenylalanine-tRNA ligase608282609322+00500575600
chrLxx06030509543791.2.1.3873N-acetyl-gamma- glutamyl- phosphate reductase614898615941+00500575600
chrLxx06040509543802.3.1.123amino-acid N-acetyltransferase615938617092+0000575600
chrLxx06040509543802.3.1.3523glutamate N-acetyltransferase615938617092+0000575600
chrLxx06050509543812.7.2.873acetylglutamate kinase617094618002+00500575600
chrLxx06070509543832.1.3.373ornithine carbamoyltransferase619232620170+00500575600
chrLxx06080509543844.3.2.173argininosuccinate lyase620203621630+00500575600
chrLxx06510509544144.2.1.1718enoyl-CoA hydratase650730651515-0000570600
chrLxx06560509544171.8.4.1113peptide-methionine (S)-S-oxide reductase655454655921+0000070600
chrLxx06570509544181.8.4.1173peptide-methionine (S)-S-oxide reductase655918656427+00500575600
chrLxx06770509544306.1.1.1023Methionine-tRNA ligase672631674400+0000575600
chrLxx06800509544316.1.1.1973Arginine-tRNA ligase676318678006+00500575600
chrLxx06870509544371.1.1.323homoserine dehydrogenase687318688673+0000575600
chrLxx06990509544483.6.3.1423H+-transporting two-sector ATPase700205701002+0000575600
chrLxx07010509544503.6.3.1423H+-transporting two-sector ATPase701308701880+0000575600
chrLxx07030509544523.6.3.1473H+-transporting two-sector ATPase702698704335+00500575600
chrLxx07050509544543.6.3.1473H+-transporting two-sector ATPase705304706767+00500575600
chrLxx07930509545206.1.1.973Valine-tRNA ligase799774802362-00500575600
chrLxx07970509545226.1.1.573Isoleucine-tRNA ligase804660808019+00500575600
chrLxx08070509545322.7.2.1173glutamate 5-kinase816591817403+00500575600
chrLxx08100509545352.7.7.1873nicotinate- nucleotide adenylyltransferase818986819588+00500575600
chrLxx08770509545895.3.1.623Ribose-5-phosphate isomerase888410888898+0000575600
chrLxx08930509546034.3.1.123aspartate ammonia-lyase909996911420+0000575600
chrLxx09660509546554.2.1.33733-isopropylmalate dehydratase988485989945+00500575600
chrLxx09680509546564.2.1.33733-isopropylmalate dehydratase989945990544+00500575600
chrLxx09670509546572.5.1.723UDP-N- acetylglucosamine 1-carboxyvinyl transferase990541991911+0000575600
chrLxx09780509546683.1.26.373ribonuclease III10008221001535+00500575600
chrLxx09800509546693.2.2.2373DNA- formamidopyrimidine glycosylase10015131002406+00500575600
chrLxx09860509546752.4.2.1873anthranilate phosphoribosyl transferase10093601010409+00500575600
chrLxx09930509546822.1.1.4573thymidylate synthase10154411016250-00500575600
chrLxx09980509546863.4.11.1823methionyl aminopeptidase10193131020179-0000575600
chrLxx10000509546882.1.2.11733-methyl-2- oxobutanoate hydroxymethyl transferase10211311021964-00500575600
chrLxx10150509546991.8.1.423dihydrolipoyl dehydrogenase10380191039392-0000575600
chrLxx10440509547264.2.1.323aconitate hydratase10681971071079+0000575600
chrLxx10450509547272.2.1.7731-deoxy-D- xylulose-5- phosphate synthase10711571073109+00500575600
chrLxx10690509547396.1.1.373Threonine-tRNA ligase10913261093413+00500575600
chrLxx10710509547412.7.1.3573pyridoxal kinase10940581094909-00500575600
chrLxx10760509547463.1.22.473crossover junction endodeoxy ribonuclease10986461099272+00500575600
chrLxx10770509547483.1.22.413crossover junction endodeoxy ribonuclease10998891100932+0000070600
chrLxx10910509547616.1.1.773Alanine-tRNA ligase11127171115374+00500575600
chrLxx10950509547654.2.3.573chorismate synthase11189611120169+00500575600
chrLxx10970509547674.2.3.4733-dehydroquinate synthase11207071121786+00500575600
chrLxx10990509547694.2.1.10233-dehydroquinate dehydratase11221211122567+0000575600
chrLxx11050509547732.4.2.973uracil phosphoribosyl transferase11308581131409+00500575600
chrLxx11060509547742.1.3.273aspartate carbamoyltransferase11314061132353+00500575600
chrLxx11070509547753.5.2.373dihydroorotase11323711133687+00500575600
chrLxx11090509547776.3.5.523Carbamoyl-phosphate synthase (glutamine- hydrolysing)11341951135358+0000575600
chrLxx11130509547812.7.7.673DNA-directed RNA polymerase11405581140821+00500575600
chrLxx11140509547824.1.1.3623phosphopantothenoyl cysteine decarboxylase11409081142203+0000575600
chrLxx11140509547826.3.2.523phosphopantothenate- cysteine ligase11409081142203+0000575600
chrLxx11150509547832.5.1.673methionine adenosyltransferase11422451143438+00500575600
chrLxx11200509547865.1.3.123ribulose-phosphate 3-epimerase11478971148559+0000575600
chrLxx11210509547873.6.1.3173phosphoribosyl-ATP diphosphatase11485621148825+00500575600
chrLxx11220509547882.4.2.1723ATP phosphoribosyl transferase11488741149713+0000575600
chrLxx11240509547903.5.4.1973phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase11504741150851+00500575600
chrLxx11290509547954.2.1.2073tryptophan synthase11542631155474+00500575600
chrLxx11300509547964.2.1.2073tryptophan synthase11554711156256+00500575600
chrLxx11330509547991.4.1.1323glutamate synthase (NADPH)11621181163575+0000575600
chrLxx11530509548182.7.2.373phosphoglycerate kinase11890051190216+00500575600
chrLxx11590509548241.1.1.4923glucose-6-phosphate dehydrogenase11935371195078-0000575600
chrLxx11610509548262.2.1.273transaldolase11967121197857-00500575600
chrLxx11620509548272.2.1.123transketolase11978891200069-0000575600
chrLxx11760509548412.7.7.2773glucose-1-phosphate adenylyltransferase12116911212935-00500575600
chrLxx11950509548571.4.1.423glutamate dehydrogenase (NADP+)12332611234613-0000575600
chrLxx11960509548583.2.2.423AMP nucleosidase12349931235772+0000575600
chrLxx12180509548811.1.1.267731-deoxy-D- xylulose-5- phosphate reductoisomerase12661631267248+00500575600
chrLxx12200509548831.17.7.173(E)-4-hydroxy-3- methylbut-2- enyl- diphosphate synthase12687041269867+00500575600
chrLxx12210509548846.1.1.1573Proline-tRNA ligase12699741271746+00500575600
chrLxx12370509549006.1.1.473Leucine-tRNA ligase12881821290782+00500575600
chrLxx12570509549182.4.1.18731,4-alpha-glucan branching enzyme13087701310971-00500575600
chrLxx12730509549302.3.1.4118beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I13264541327464+0000570600
chrLxx12860509549436.3.1.573NAD+ synthase13375181338357-00500575600
chrLxx13080509549626.1.1.1773Glutamate-tRNA ligase13608171362292-00500575600
chrLxx13120509549662.6.1.4223branched-chain- amino-acid transaminase13642221365355-0000575600
chrLxx13130509549671.1.1.85733-isopropylmalate dehydrogenase13653781366451-00500575600
chrLxx13170509549711.1.1.8673ketol-acid reductoisomerase13693921370420-00500575600
chrLxx13180509549722.2.1.623acetolactate synthase13704841370993-0000575600
chrLxx13200509549732.2.1.623acetolactate synthase13709971372817-0000575600
chrLxx13210509549744.2.1.973dihydroxy-acid dehydratase13728751374569-00500575600
chrLxx13430509549903.5.4.423adenosine deaminase13943591395381+0000575600
chrLxx13580509550042.7.7.5673tRNA nucleotidyl transferase14097681410523-00500575600
chrLxx13590509550055.1.1.373Glutamate racemase14105661411384-00500575600
chrLxx13600509550062.4.2.1118nicotinate phosphoribosyl transferase14114191412729+0000570600
chrLxx143801617607086.5.1.273DNA ligase (NAD+)14837611486028-00500575600
chrLxx14390509550692.1.1.6113tRNA (5-methyl aminomethyl-2- thiouridylate)- methyltransferase14861091487209-0000070600
chrLxx144901617607072.3.3.13732-isopropylmalate synthase15016281503373-00500575600
chrLxx14810509551073.1.26.423ribonuclease H15411581541838-0000575600
chrLxx14980509551244.2.3.123threonine synthase15602551561664+0000575600
chrLxx15100509551351.3.3.118dihydroorotate oxidase15714171572448-0000570600
chrLxx15120509551371.1.1.2373histidinol dehydrogenase15729871574297-00500575600
chrLxx15160509551392.7.7.723DNA-directed DNA polymerase15758461579361-0000575600
chrLxx15260509551492.4.1.22773undecaprenyl diphospho- muramoylpentapeptide beta-N- acetylglucosaminyl transferase15873291588405-00500575600
chrLxx15280509551516.3.2.973UDP-N- acetylmuramoyl-L- alanine-D- glutamate ligase15895761591129-00500575600
chrLxx15290509551522.7.8.1373phospho-N- acetylmuramoyl- pentapeptide- transferase15911261592241-00500575600
chrLxx15470509551706.4.1.123pyruvate carboxylase16119961615400-0000575600
chrLxx15830509551985.3.1.16731-(5-phospho ribosyl)- 5-[(5- phosphoribosylamino) carboxamide isomerase16475351648281-00500575600
chrLxx15860509552012.6.1.923histidinol-phosphate transaminase16495531650668-0000575600
chrLxx16220509552282.3.3.123citrate (Si)-synthase16869911688268-0000575600
chrLxx16230509552292.6.1.1718succinyl diaminopimelate transaminase16884591689577-0000570600
chrLxx16510509552482.4.2.1923nicotinate- nucleotide diphosphorylase (carboxylating)17202041721064+0000575600
chrLxx16670509552593.1.3.1123fructose- bisphosphatase17338621734863-0000575600
chrLxx16680509552604.1.2.1323Fructose- bisphosphate aldolase17350671736092+0000575600
chrLxx16760509552631.17.1.2734-hydroxy-3- methylbut- 2-enyl diphosphate reductase17419721742985-00500575600
chrLxx16750509552643.1.11.673exodeoxyribonuclease VII17430081744387+00500575600
chrLxx16770509552653.1.11.673exodeoxyribonuclease VII17443891744667+00500575600
chrLxx16800509552674.2.1.223fumarate hydratase17460251747431+0000575600
chrLxx17200509552974.2.1.1173phosphopyruvate hydratase17818181783098-00500575600
chrLxx17220509552996.1.1.2173Histidine-tRNA ligase17839061785201-00500575600
chrLxx17260509553033.6.1.1918nucleoside- triphosphate diphosphatase17892321789879-0000075600
chrLxx17290509553053.1.1.2973aminoacyl-tRNA hydrolase17961251796706-00500575600
chrLxx17350509553105.3.1.1223Glucuronate isomerase18016721803216+0000575600
chrLxx17380509553121.1.1.4423phosphogluconate dehydrogenase (NADP+-dependent, decarboxylating)18044381805898+0000575600
chrLxx17420509553162.7.6.123ribose-phosphate diphosphokinase18084131809390-0000575600
chrLxx17480509553212.7.1.148734-(cytidine 5-diphospho)-2-C- methyl-D- erythritol kinase18163431817263-00500575600
chrLxx17520509553246.1.1.1023Methionine-tRNA ligase18191261820715-0000575600
chrLxx17640509553314.1.3.3823aminodeoxychorismate lyase18320391832929+0000575600
chrLxx17770509553391.17.4.123ribonucleoside- diphosphate reductase18412261842215-0000575600
chrLxx17790509553401.17.4.123ribonucleoside- diphosphate reductase18423401845030-0000575600
chrLxx17890509553492.6.1.5223phosphoserine transaminase18544391855554+0000575600
chrLxx18240509553826.1.1.1673Cysteine-tRNA ligase18865101887943-00500575600
chrLxx18640509554122.1.2.173glycine hydroxymethyl transferase19198721921164-00500575600
chrLxx18930509554402.5.1.4923O-acetylhomoserine aminocarboxypropyl transferase19512521952574-0000575600
chrLxx19150509554551.1.1.20523IMP dehydrogenase19731531974592-0000575600
chrLxx19140509554561.2.4.223oxoglutarate dehydrogenase (succinyl- transferring)19747251978651+0000575600
chrLxx19180509554582.5.1.19233-phosphoshikimate 1-carboxyvinyl transferase19800421981352+0000575600
chrLxx19490509554861.1.1.4113isocitrate dehydrogenase (NAD+)20081002009314-0000070600
chrLxx19650509554992.1.2.373phosphoribosyl aminoimidazole carboxamide formyltransferase20239062025486-00500575600
chrLxx19650509554993.5.4.1023IMP cyclohydrolase20239062025486-0000575600
chrLxx19700509555036.2.1.523Succinate-CoA ligase (ADP-forming)20301472031034-0000575600
chrLxx19720509555046.2.1.573Succinate-CoA ligase (ADP-forming)20310612032224-00500575600
chrLxx19780509555106.3.5.273GMP synthase (glutamine- hydrolysing)20403682041879-00500575600
chrLxx19840509555161.1.1.20523IMP dehydrogenase20473322048450-0000575600
chrLxx19960509555282.7.8.773holo-[acyl-carrier- protein] synthase20576262057982-00500575600
chrLxx19980509555292.6.1.1673glutamine- fructose-6- phosphate transaminase (isomerizing)20579882059838-00500575600
chrLxx19970509555302.7.1.3373pantothenate kinase20598822060850+00500575600
chrLxx20080509555402.7.7.673DNA-directed RNA polymerase20687002069779-00500575600
chrLxx20130509555462.7.4.373adenylate kinase20721552072754-00500575600
chrLxx20390509555713.6.5.313protein-synthesizing GTPase20892942090487-0000070600
chrLxx20630509555852.7.7.673DNA-directed RNA polymerase21120622115937-00500575600
chrLxx20640509555862.7.7.673DNA-directed RNA polymerase21159852119482-00500575600
chrLxx21400509556516.1.1.623Lysine-tRNA ligase22019852203499-0000575600
chrLxx21950509556983.5.1.418amidase22647672266206+0000075600
chrLxx21970509556996.3.4.573Argininosuccinate synthase22665692268005+00500575600
chrLxx22750509557606.3.3.123phosphoribosylformyl glycinamidine cyclo-ligase23489632350081-0000575600
chrLxx22760509557612.4.2.1423amidophosphoribosyl transferase23505172352076-0000575600
chrLxx22970509557766.3.5.373phosphoribosylformyl glycinamidine synthase23691292369827+00500575600
chrLxx23140509557876.3.5.373phosphoribosylformyl glycinamidine synthase23819112384229+00500575600
chrLxx23250509557965.4.99.523Chorismate mutase23917842392098-0000575600
chrLxx23290509558006.3.4.473Adenylosuccinate synthase23957442397060-00500575600
chrLxx23400509558072.4.2.1023orotate phosphoribosyl transferase24055392406087-0000575600
chrLxx23810509558365.3.3.273isopentenyl- diphosphate DELTA-isomerase24443352444892+00500575600
chrLxx23830509558383.5.4.1368dCTP deaminase24455722446177-00500075600
chrLxx25100509559354.3.2.223adenylosuccinate lyase25617742563153+0000575600
chrLxx00030509539281.1.1.4410phosphogluconate dehydrogenase (NADP+-dependent, decarboxylating)32664153+0000505000
chrLxx00060509539315.99.1.310DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)59147905+0000505000
chrLxx00070509539325.99.1.310DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)794910525+0000505000
chrLxx00140509539343.2.2.2310DNA- formamidopyrimidine glycosylase1362414487-0000505000
chrLxx00140509539344.2.99.185DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase1362414487-0000005000
chrLxx00160509539375.2.1.810Peptidylprolyl isomerase1584316382+0000505000
chrLxx00190509539403.4.22.705sortase A1791918668+0000005000
chrLxx00200509539412.6.1.8510aminodeoxychorismate synthase1882819466+0000505000
chrLxx00210509539422.7.11.15non-specific serine/threonine protein kinase1949721194-0000005000
chrLxx00220509539432.7.11.110non-specific serine/threonine protein kinase2126722988-0000505000
chrLxx00230509539442.4.1.12910peptidoglycan glycosyltransferase2298524406-0000505000
chrLxx00250509539463.1.3.1610phosphoprotein phosphatase2582227066-0000505000
chrLxx00610509539712.7.1.45102-dehydro-3- deoxygluconokinase6155262598+0000505000
chrLxx00800509539851.1.1.1760mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenase7578376934-00500505000
chrLxx00810509539862.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase7694777384-0000505000
chrLxx00820509539872.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase7738178895-0000505000
chrLxx00830509539882.7.3.910phosphoenolpyruvate- protein phosphotransferase7889280538-0000505000
chrLxx00850509539902.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase8085781213-0000505000
chrLxx01010509540033.4.24.-5Probable matrix metalloproteinase 095L 9621098165+0000005000
chrLxx01020509540043.5.2.65beta-lactamase9836699202+0000005000
chrLxx01050509540061.2.1.7060glutamyl-tRNA reductase100844102142-00500505000
chrLxx01040509540074.1.1.3760Uroporphyrinogen decarboxylase102252103385+00500505000
chrLxx01060509540081.3.3.410protoporphyrinogen oxidase103382105214+0000505000
chrLxx01110509540124.2.1.7510uroporphyrinogen-III synthase108834109616+0000505000
chrLxx01130509540145.4.3.860glutamate-1- semialdehyde 2,1-aminomutase110645111988+00500505000
chrLxx01230509540232.4.1.835dolichyl-phosphate beta-D- mannosyltransferase120874121749+0000005000
chrLxx01280509540254.1.3.3010Methylisocitrate lyase123941124840+0000505000
chrLxx01320509540266.1.1.1210Aspartate-tRNA ligase126892128169-0000505000
chrLxx01430509540344.2.1.11310o-succinylbenzoate synthase141955142947-0000505000
chrLxx01450509540366.2.1.2610O-succinyl benzoate-CoA ligase143928145181+0000505000
chrLxx01460509540372.5.1.74101,4-dihydroxy-2- naphthoate polyprenyl transferase145307146191+0000505000
chrLxx01460509540372.5.1.-5Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 145307146191+0000005000
chrLxx01490509540402.2.1.9602-succinyl-5- enolpyruvyl-6- hydroxy-3- cyclohexene-1- carboxylic-acid synthase146978148756+00500505000
chrLxx01520509540422.1.1.725site-specific DNA-methyl transferase (adenine-specific)150188151045+0000005000
chrLxx01600509540462.7.1.410fructokinase157358158242-0000505000
chrLxx01720509540541.5.1.210pyrroline-5- carboxylate reductase167459168268+0000505000
chrLxx01810509540635.4.4.210Isochorismate synthase174841176115-0000505000
chrLxx01820509540642.1.1.1635demethylmenaquinone methyltransferase176260177357+0000005000
chrLxx01820509540642.1.1.20152-methoxy-6- polyprenyl-1,4- benzoquinol methylase176260177357+0000005000
chrLxx01830509540652.5.1.305heptaprenyl diphosphate synthase177375178436+0000005000
chrLxx01840509540661.18.1.210ferredoxin-NADP+ reductase178455179825+0000505000
chrLxx02030509540763.1.3.2510inositol-phosphate phosphatase196797197480+0000505000
chrLxx02110509540843.4.21.8310Oligopeptidase B207416209572+0000505000
chrLxx02190509540905.4.99.1510(1->4)-alpha-D- Glucan 1-alpha-D- glucosylmutase217889220195+0000505000
chrLxx02200509540913.2.1.141104-alpha-D-{(1->4)- alpha-D- glucano}trehalose trehalohydrolase220192221874+0000505000
chrLxx02210509540923.2.1.-10Angiotensin- converting enzyme 221954223999+0000505000
chrLxx02400509541024.2.1.5110prephenate dehydratase237687238670-0000505000
chrLxx02530509541141.5.99.810proline dehydrogenase255026258733+0000505000
chrLxx02530509541141.2.1.885255026258733+0000005000
chrLxx02780509541271.11.1.610catalase280254281747-0000505000
chrLxx02830509541321.3.1.985UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase285610286746+0000005000
chrLxx03130509541492.7.13.35histidine kinase311464313062+0000005000
chrLxx03360509541702.7.1.1710xylulokinase331041332474-0000505000
chrLxx03370509541715.3.1.510Xylose isomerase332485333639-0000505000
chrLxx03420509541752.7.2.160acetate kinase337254338447+00500505000
chrLxx03520509541841.1.1.2210UDP-glucose 6-dehydrogenase348959350266+0000505000
chrLxx03550509541851.5.1.385FMN reductase (NADPH)351527352138+0000005000
chrLxx04060509542265.99.1.210DNA topoisomerase406905409847+0000505000
chrLxx04070509542272.7.4.960dTMP kinase409844410476+00500505000
chrLxx04140509542343.4.16.410serine-type D-Ala-D-Ala carboxypeptidase416091417509+0000505000
chrLxx04140509542343.4.21.-5Achelase-1 416091417509+0000005000
chrLxx04340509542452.5.1.78606,7-dimethyl-8- ribityllumazine synthase436851437327-00500505000
chrLxx04350509542464.1.99.12103,4-dihydroxy-2- butanone-4- phosphate synthase437324438601-0000505000
chrLxx04350509542463.5.4.2510GTP cyclohydrolase II437324438601-0000505000
chrLxx04370509542483.5.4.2610diaminohydroxy phosphoribosyl aminopyrimidine deaminase439223440248-0000505000
chrLxx04370509542481.1.1.193105-amino-6-(5- phosphoribosylamino) reductase439223440248-0000505000
chrLxx04420509542522.7.1.3060glycerol kinase443702445222+00500505000
chrLxx04460509542563.1.11.210exodeoxyribonuclease III447490448326-0000505000
chrLxx04520509542601.3.99.110succinate dehydrogenase451236453038-0000505000
chrLxx04570509542642.7.7.135mannose-1-phosphate guanylyltransferase454351455499-0000005000
chrLxx04610509542673.6.3.175monosaccharide- transporting ATPase459328460866+0000005000
chrLxx04680509542742.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase466825467097+0000005000
chrLxx04690509542755.4.2.810phosphomannomutase467194468873-0000505000
chrLxx04710509542771.8.1.410dihydrolipoyl dehydrogenase469785471221+0000505000
chrLxx04730509542786.3.4.1410Biotin carboxylase473131474891-0000505000
chrLxx04810509542836.4.1.310propionyl-CoA carboxylase481023482645-0000505000
chrLxx04800509542846.3.4.1510Biotin-[acetyl-CoA- carboxylase] ligase482683483495+0000505000
chrLxx04830509542866.3.4.1855-(carboxyamino) ribonucleotide synthase484638485807+0000005000
chrLxx04850509542875.4.99.1855-(carboxyamino) ribonucleotide mutase485874486377+0000005000
chrLxx04900509542901.1.1.13310dTDP-4- dehydrorhamnose reductase488902489789-0000505000
chrLxx04910509542914.2.1.4610dTDP-glucose 4,6-dehydratase489801490790-0000505000
chrLxx04920509542925.1.3.1310dTDP-4- dehydrorhamnose 3,5-epimerase490878491483+0000505000
chrLxx04930509542932.7.7.2410glucose-1-phosphate thymidylyl transferase491500492363+0000505000
chrLxx04940509542942.4.1.2895N-acetyl glucosaminyl- diphospho- decaprenol L-rhamnosyl transferase492370493224-0000005000
chrLxx04960509542965.1.3.210UDP-glucose 4-epimerase494638495564+0000505000
chrLxx05070509543045.1.3.1410UDP-N- acetylglucosamine 2-epimerase (non-hydrolysing)508317509441-0000505000
chrLxx05090509543061.1.1.13310dTDP-4- dehydrorhamnose reductase510466511371-0000505000
chrLxx05180509543145.3.1.810Mannose-6-phosphate isomerase518597519748-0000505000
chrLxx05210509543165.1.3.210UDP-glucose 4-epimerase521864522826+0000505000
chrLxx05290509543215.4.2.810phosphomannomutase531360532787+0000505000
chrLxx05360509543262.7.13.35histidine kinase538090539748+0000005000
chrLxx05660509543483.6.1.1310ADP-ribose diphosphatase577036577680+0000505000
chrLxx05710509543535.4.99.19516S rRNA pseudouridine516 synthase581047581829+0000005000
chrLxx05730509543552.7.4.1410UMP/CMP kinase582924583607+0000505000
chrLxx05900509543686.3.3.2105-Formyl tetrahydrofolate cyclo-ligase600059600643-0000505000
chrLxx05910509543692.7.7.910UTP-glucose-1- phosphate uridylyltransferase600703601674+0000505000
chrLxx05920509543702.3.1.1285ribosomal-protein- alanine N-acetyltransferase601697602359+0000005000
chrLxx05990509543766.1.1.2060Phenylalanine-tRNA ligase609322611865+00500505000
chrLxx06060509543822.6.1.1110acetylornithine transaminase617999619210+0000505000
chrLxx06100509543863.2.2.2110DNA-3-methyladenine glycosylase II621730622371+0000505000
chrLxx06140509543906.1.1.160Tyrosine-tRNA ligase624196625524+00500505000
chrLxx06170509543932.1.1.226523S rRNA (cytidine1920-2-O)- methyltransferase626861627634+0000005000
chrLxx06170509543932.1.1.227516S rRNA (cytidine1409-2-O)- methyltransferase626861627634+0000005000
chrLxx06360509544073.6.3.145H+-transporting two-sector ATPase640713642038+0000005000
chrLxx06520509544153.5.3.110arginase651556652500-0000505000
chrLxx06560509544171.8.4.1210peptide-methionine (R)-S-oxide reductase655454655921+0000505000
chrLxx06600509544212.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase658609660672+0000505000
chrLxx06600509544212.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase658609660672+0000505000
chrLxx06640509544242.7.1.3110glycerate 3-kinase663113664255-0000505000
chrLxx06860509544364.1.1.2010Diaminopimelate decarboxylase685906687321+0000505000
chrLxx06880509544384.2.3.110threonine synthase688675689787+0000505000
chrLxx06890509544392.7.1.3960homoserine kinase689787690758+00500505000
chrLxx06920509544422.3.1.3010serine O-acetyltransferase694435694998-0000505000
chrLxx06940509544432.1.1.-5Replicase large subunit 695952696830+0000005000
chrLxx06970509544462.7.8.335UDP-N- acetylglucosamine- undecaprenyl- phosphate N-acetyl glucosamine phosphotransferase698263699531+0000005000
chrLxx07000509544493.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase701054701275+0000505000
chrLxx07020509544513.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase701880702671+0000505000
chrLxx07040509544533.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase704379705278+0000505000
chrLxx07060509544553.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase706770707030+0000505000
chrLxx07090509544583.2.2.2010DNA-3-methyladenine glycosylase I708405709022-0000505000
chrLxx07100509544592.1.1.6310methylated-DNA- [protein]- cysteine S-methyltransferase709019709516-0000505000
chrLxx07190509544653.2.2.-10Putative 3-methyladenine DNA glycosylase 721323722192-0000505000
chrLxx07200509544661.1.1.169102-dehydropantoate 2-reductase722246723304-0000505000
chrLxx07250509544715.4.99.2555tRNA pseudouridine55 synthase728021728929+00500005000
chrLxx07280509544732.7.1.2610riboflavin kinase729853730797+0000505000
chrLxx07280509544732.7.7.210FAD synthetase729853730797+0000505000
chrLxx07440509544823.6.3.45Cu2+-exporting ATPase740597742729+0000005000
chrLxx07530509544902.7.1.11106-phospho fructokinase753935755011+0000505000
chrLxx07750509545063.2.1.155polygalacturonase778148779638+0000005000
chrLxx07850509545143.4.21.9260Endopeptidase Clp793536794129+00500505000
chrLxx07860509545153.4.21.9260Endopeptidase Clp794171794842+00500505000
chrLxx07980509545236.3.2.1210dihydrofolate synthase808016809383+0000505000
chrLxx07980509545236.3.2.1710tetrahydrofolate synthase808016809383+0000505000
chrLxx08000509545252.7.4.610nucleoside- diphosphate kinase809790810212+0000505000
chrLxx08080509545331.2.1.4160glutamate-5- semialdehyde dehydrogenase817414818679+00500505000
chrLxx08280509545472.1.1.2195tRNA (adenine57- N1/adenine58-N1)- methyltransferase833280834299+0000005000
chrLxx08280509545472.1.1.2205tRNA (adenine58-N1)- methyltransferase833280834299+0000005000
chrLxx08340509545533.6.4.-5Putative helicase 009L 838765841200+0000005000
chrLxx08350509545542.3.1.-102-pyrone synthase 841193842791+0000505000
chrLxx08500509545643.1.5.110dGTPase858777860039+0000505000
chrLxx08520509545662.7.7.-10Aminoglycoside 6-adenylyl transferase 860957862819+0000505000
chrLxx08610509545733.5.1.8810peptide deformylase871765872331-0000505000
chrLxx08670509545782.7.7.710DNA-directed DNA polymerase876002877714+0000505000
chrLxx08760509545883.4.11.210membrane alanyl aminopeptidase885760888303-0000505000
chrLxx08920509546022.1.1.3360tRNA (guanine46-N7)- methyltransferase908922909605+00500505000
chrLxx08950509546051.1.3.155(S)-2-hydroxy-acid oxidase912653914104+0000005000
chrLxx08960509546065.2.1.85Peptidylprolyl isomerase914277914660+0000005000
chrLxx09030509546102.7.7.860polyribonucleotide nucleotidyl transferase919180921465+00500505000
chrLxx09040509546112.3.1.117102,3,4,5- tetrahydropyridine- 2,6- dicarboxylate N-succinyl transferase921552922550-0000505000
chrLxx09050509546123.5.1.1810succinyl- diaminopimelate desuccinylase922568923650+0000505000
chrLxx09170509546213.4.11.910Xaa-Pro aminopeptidase931980933596-0000505000
chrLxx09230509546293.6.4.125DNA helicase941854945231+0000005000
chrLxx09250509546313.6.1.2210NAD+ diphosphatase947172948191+0000505000
chrLxx09260509546323.6.4.125DNA helicase948188949900+0000005000
chrLxx09470509546462.8.1.710cysteine desulfurase971729973009+0000505000
chrLxx09470509546464.4.1.165selenocysteine lyase971729973009+0000005000
chrLxx09540509546494.1.99.310deoxy ribodipyrimidine photo-lyase978027979427-0000505000
chrLxx09660509546554.2.1.355(R)-2-Methylmalate dehydratase988485989945+0000005000
chrLxx09680509546564.2.1.355(R)-2-Methylmalate dehydratase989945990544+0000005000
chrLxx09700509546591.1.1.9460glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(P)+]992736993845+00500505000
chrLxx09710509546606.3.2.410D-Alanine-D-alanine ligase993940994833+0000505000
chrLxx09720509546622.7.4.1610thiamine-phosphate kinase995370996365+0000505000
chrLxx09740509546632.1.1.171516S rRNA (guanine966-N2)- methyltransferase996379996951-0000005000
chrLxx09750509546643.6.4.125DNA helicase997029999248+0000005000
chrLxx09760509546652.7.7.360pantetheine- phosphate adenylyltransferase999335999814+00500505000
chrLxx09800509546694.2.99.185DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase10015131002406+0000005000
chrLxx09850509546741.9.3.110cytochrome-c oxidase10085831009218-0000505000
chrLxx09870509546762.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 10104511011440+0000005000
chrLxx09880509546772.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 10114711012103+0000005000
chrLxx09920509546811.5.1.310dihydrofolate reductase10149651015444-0000505000
chrLxx09960509546852.7.1.6310polyphosphate- glucose phosphotransferase10184671019219-0000505000
chrLxx10010509546896.3.1.210Glutamate-ammonia ligase10220301023367+0000505000
chrLxx10020509546902.7.7.4260[glutamate-ammonia- ligase] adenylyltransferase10234071026430+00500505000
chrLxx10080509546926.3.1.210Glutamate-ammonia ligase10296201031044-0000505000
chrLxx10130509546952.8.1.855lipoyl synthase10333191034308-00500005000
chrLxx10110509546962.3.1.18155lipoyl(octanoyl) transferase10343051034979-00500005000
chrLxx10140509546982.3.1.615dihydrolipoyllysine- residue succinyltransferase10365201037932-0000005000
chrLxx10160509547003.4.11.160leucyl aminopeptidase10394971040987-00500505000
chrLxx10270509547084.3.3.754-hydroxy- tetrahydro dipicolinate synthase10498851050817-0000005000
chrLxx10340509547135.1.1.110Alanine racemase10535731054685-0000505000
chrLxx10330509547145.1.1.110Alanine racemase10546821055392-0000505000
chrLxx10320509547165.99.1.35DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)10558781057962+0000005000
chrLxx10360509547175.99.1.35DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)10580291060500-0000005000
chrLxx10390509547223.6.1.2360dUTP diphosphatase10638021064260+00500505000
chrLxx10430509547253.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 10657151068096+0000005000
chrLxx10480509547292.3.1.1610acetyl-CoA C-acyltransferase10765051077731-0000505000
chrLxx10490509547303.1.13.55ribonuclease D10778021078998-0000005000
chrLxx10550509547332.8.1.110thiosulfate sulfurtransferase10812871082180-0000505000
chrLxx10550509547332.8.1.253-mercaptopyruvate sulfurtransferase10812871082180-0000005000
chrLxx10720509547434.-.-.-55Phycobiliprotein ApcE 10963251097224+00500005000
chrLxx10740509547442.6.-.-55Pyridoxal biosynthesis protein PDX2 10972141097810+00500005000
chrLxx10780509547473.6.4.1255DNA helicase10992691099892+00500005000
chrLxx10770509547483.6.4.1255DNA helicase10998891100932+00500005000
chrLxx10830509547532.7.6.510GTP diphosphokinase11046471106923+0000505000
chrLxx10860509547565.2.1.810Peptidylprolyl isomerase11088981109536-0000505000
chrLxx10920509547623.1.-.-55Putative RAD2-like endonuclease 095R 11153781115845+00500005000
chrLxx10940509547641.1.1.2510shikimate dehydrogenase11178341118919+0000505000
chrLxx10960509547662.7.1.7110shikimate kinase11202101120710+0000505000
chrLxx11100509547786.3.5.510Carbamoyl-phosphate synthase (glutamine- hydrolysing)11353581138639+0000505000
chrLxx11110509547794.1.1.2310Orotidine-5- phosphate decarboxylase11386361139514+0000505000
chrLxx11120509547802.7.4.860guanylate kinase11397051140469+00500505000
chrLxx11160509547843.6.4.-5Putative helicase 009L 11434411145414+0000005000
chrLxx11170509547852.1.2.960methionyl-tRNA formyltransferase11454641146372+00500505000
chrLxx11230509547894.1.3.-60Imidazole glycerol phosphate synthase subunit hisF1 11497131150477+00500505000
chrLxx11250509547914.1.3.2710anthranilate synthase11508991152458+0000505000
chrLxx11280509547944.1.1.4860indole-3-glycerol- phosphate synthase11534811154263+00500505000
chrLxx11320509547981.4.1.1310glutamate synthase (NADPH)11574981162075+0000505000
chrLxx11320509547981.4.1.145glutamate synthase (NADH)11574981162075+0000005000
chrLxx11330509547991.4.1.145glutamate synthase (NADH)11621181163575+0000005000
chrLxx11340509548002.7.1.4010pyruvate kinase11636401165106+0000505000
chrLxx11410509548062.7.7.710DNA-directed DNA polymerase11697411172428+0000505000
chrLxx11440509548092.7.1.2460dephospho-CoA kinase11760811176677+00500505000
chrLxx11510509548161.15.1.110superoxide dismutase11872501187876+0000505000
chrLxx11520509548171.2.1.1210glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (phosphorylating)11879791188989+0000505000
chrLxx11540509548195.3.1.160Triose-phosphate isomerase11902191191022+00500505000
chrLxx11570509548223.1.1.31106-phospho gluconolactonase11918111192443-0000505000
chrLxx11600509548255.3.1.910Glucose-6-phosphate isomerase11951051196715-0000505000
chrLxx11630509548282.5.1.-60Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 12002791201202+00500505000
chrLxx11740509548391.1.1.100103-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase12101831210893+0000505000
chrLxx11750509548403.1.3.310phosphoserine phosphatase12110061211704-0000505000
chrLxx11780509548423.6.3.345iron-chelate- transporting ATPase12142031215003+0000005000
chrLxx11820509548452.7.7.75DNA-directed DNA polymerase12160731216756-0000005000
chrLxx11830509548465.4.99.1610maltose alpha-D- glucosyltransferase12168181218527-0000505000
chrLxx11830509548463.2.1.15alpha-amylase12168181218527-0000005000
chrLxx11870509548495.4.2.12512220751222476-0000005000
chrLxx11880509548512.1.1.-5Replicase large subunit 12234531224286+0000005000
chrLxx11900509548523.4.16.410serine-type D-Ala-D-Ala carboxypeptidase12243721225556+0000505000
chrLxx11980509548602.6.1.-5Probable aminotransferase ACS10 12379951239407-0000005000
chrLxx12000509548621.2.1.85betaine-aldehyde dehydrogenase12402201241356+0000005000
chrLxx12010509548631.2.1.85betaine-aldehyde dehydrogenase12414341242870+0000005000
chrLxx12030509548663.1.3.165phosphoprotein phosphatase12441101244892+0000005000
chrLxx12060509548693.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 12525791253550+0000005000
chrLxx12100509548731.4.1.110alanine dehydrogenase12578291258944-0000505000
chrLxx12130509548752.6.1.19104-aminobutyrate-2- oxoglutarate transaminase12602581261580-0000505000
chrLxx12130509548752.6.1.225(S)-3-amino-2- methylpropionate transaminase12602581261580-0000005000
chrLxx12140509548772.3.1.51101-acylglycerol-3- phosphate O-acyltransferase12621341262871-0000505000
chrLxx12170509548792.6.1.19104-aminobutyrate-2- oxoglutarate transaminase12637941265131-0000505000
chrLxx12170509548792.6.1.225(S)-3-amino-2- methylpropionate transaminase12637941265131-0000005000
chrLxx12160509548805.2.1.85Peptidylprolyl isomerase12651471266163+0000005000
chrLxx12190509548823.4.24.-5Probable matrix metalloproteinase 095L 12673221268653+0000005000
chrLxx12300509548941.10.3.-10Cytochrome bd-II oxidase subunit 2 12800341281446+0000505000
chrLxx12320509548951.10.3.-10Cytochrome bd-II oxidase subunit 2 12814601282479+0000505000
chrLxx12360509548994.1.3.275anthranilate synthase12866361288093+0000005000
chrLxx12460509549072.7.4.2255UMP kinase12976321298345+00500005000
chrLxx12480509549092.7.7.4110phosphatidate cytidylyltransferase12990321299940+0000505000
chrLxx12580509549192.4.99.165starch synthase (maltosyl- transferring)13109681313028-0000005000
chrLxx12700509549271.2.4.110pyruvate dehydrogenase (acetyl- transferring)13214911324217+0000505000
chrLxx12720509549292.3.1.3910[acyl-carrier- protein] S-malonyltransferase13255221326442+0000505000
chrLxx12730509549302.3.1.1805beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase III13264541327464+0000005000
chrLxx12750509549322.3.1.1795beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase II13278401329102+0000005000
chrLxx12760509549343.1.2.-10Acyl-coenzyme A thioesterase 10, mitochondrial 13300811330950+0000505000
chrLxx12800509549373.1.2.-5Acyl-coenzyme A thioesterase 10, mitochondrial 13325851332728-0000005000
chrLxx13140509549681.1.1.9510phosphoglycerate dehydrogenase13668241368416-0000505000
chrLxx13220509549753.1.3.1210trehalose- phosphatase13746681375471-0000505000
chrLxx13230509549762.4.1.1510alpha,alpha- trehalose- phosphate synthase (UDP-forming)13755081376986-0000505000
chrLxx13400509549863.1.3.1510histidinol- phosphatase13902841391063+0000505000
chrLxx13450509549923.6.4.135RNA helicase13969131398682-0000005000
chrLxx13570509550033.6.1.1955nucleoside- triphosphate diphosphatase14091691409768-00500005000
chrLxx13600509550066.3.4.21514114191412729+0000005000
chrLxx13710509550143.4.21.-5Achelase-1 14199361421585+0000005000
chrLxx14026509550385.1.3.1410UDP-N- acetylglucosamine 2-epimerase (non-hydrolysing)14511761452225-0000505000
chrLxx14150509550483.1.-.-55Putative RAD2-like endonuclease 095R 14627661463389-00500005000
chrLxx14230509550563.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 14680361469553-0000005000
chrLxx14230509550563.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 14680361469553-0000005000
chrLxx14270509550602.7.7.710DNA-directed DNA polymerase14717401472984-0000505000
chrLxx14340509550646.3.5.610asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)14786381480137-0000505000
chrLxx14340509550646.3.5.710glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)14786381480137-0000505000
chrLxx14350509550656.3.5.610asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)14801371481684-0000505000
chrLxx14350509550656.3.5.710glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)14801371481684-0000505000
chrLxx14360509550666.3.5.610asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)14817021481998-0000505000
chrLxx14360509550666.3.5.710glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)14817021481998-0000505000
chrLxx14390509550692.8.1.-55Putative sulfurtransferase DsrE 14861091487209-00500005000
chrLxx14420509550712.8.1.710cysteine desulfurase14874531488631-0000505000
chrLxx14460509550772.5.1.3110ditrans,polycis- undecaprenyl- diphosphate synthase [(2E,6E)-farnesyl- diphosphate specific]14991881499994-0000505000
chrLxx14630509550922.1.1.193516S rRNA (uracil1498-N3)- methyltransferase15184881519213-0000005000
chrLxx14670509550961.3.99.225coproporphyrinogen dehydrogenase15220481523289-0000005000
chrLxx14720509551012.7.7.710DNA-directed DNA polymerase15277081528748-0000505000
chrLxx14830509551093.4.11.1810methionyl aminopeptidase15431681543977+0000505000
chrLxx14850509551102.1.1.22855tRNA (guanine37-N1)- methyltransferase15440011544684-00500005000
chrLxx14910509551166.3.-.-55Carboxylate-amine ligase AAur_0300 15482101549346+00500005000
chrLxx15040509551291.9.3.110cytochrome-c oxidase15651921566865-0000505000
chrLxx15050509551301.9.3.110cytochrome-c oxidase15669491567839-0000505000
chrLxx15090509551343.1.26.410ribonuclease H15704841571362+0000505000
chrLxx15100509551351.3.98.15dihydroorotate dehydrogenase (fumarate)15714171572448-0000005000
chrLxx15170509551405.4.99.23523S rRNA pseudouridine 1911/1915/1917 synthase15794891580409-0000005000
chrLxx15175509551413.4.23.3660Signal peptidase II15804091580921-00500505000
chrLxx15250509551486.3.2.860UDP-N- acetylmuramate-L- alanine ligase15858751587269-00500505000
chrLxx15300509551536.3.2.1010UDP-N- acetylmuramoyl- tripeptide-D- alanyl-D- alanine ligase15922381593665-0000505000
chrLxx15310509551546.3.2.1310UDP-N- acetylmuramoyl-L- alanyl-D- glutamate-2,6- diaminopimelate ligase15936661595210-0000505000
chrLxx15320509551552.4.1.12910peptidoglycan glycosyltransferase15952221596964-0000505000
chrLxx15340509551572.1.1.1995516S rRNA (cytosine1402-N4)- methyltransferase15976681598645-00500005000
chrLxx15370509551602.5.1.110dimethylallyl transtransferase15999821601100+0000505000
chrLxx15370509551602.5.1.1010(2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase15999821601100+0000505000
chrLxx15370509551602.5.1.2910geranylgeranyl diphosphate synthase15999821601100+0000505000
chrLxx15400509551632.7.11.110non-specific serine/threonine protein kinase16027511604652+0000505000
chrLxx15410509551642.5.1.54103-deoxy-7- phosphoheptulonate synthase16048181606146-0000505000
chrLxx15420509551652.3.1.51101-acylglycerol-3- phosphate O-acyltransferase16062841606973-0000505000
chrLxx15430509551662.7.1.210glucokinase16070161607879-0000505000
chrLxx15440509551676.2.1.310long-chain-fatty- acid-CoA ligase16081211609947+0000505000
chrLxx15450509551683.5.1.8810peptide deformylase16100851610576-0000505000
chrLxx15520509551752.7.8.510CDP-diacylglycerol- glycerol-3- phosphate 3-phosphatidyl transferase16182751618904-0000505000
chrLxx15630509551852.5.1.110dimethylallyl transtransferase16259361627051-0000505000
chrLxx15630509551852.5.1.1010(2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase16259361627051-0000505000
chrLxx15630509551852.5.1.2910geranylgeranyl diphosphate synthase16259361627051-0000505000
chrLxx15840509551992.4.2.-60ADP-ribosyl transferase toxin AexT 16483281648957-00500505000
chrLxx15850509552004.2.1.1960imidazoleglycerol- phosphate dehydratase16489541649556-00500505000
chrLxx15880509552033.4.21.8860Repressor LexA16520821652756+00500505000
chrLxx15970509552085.1.1.760diaminopimelate epimerase16622671663145-00500505000
chrLxx15980509552092.5.1.7555tRNA dimethylallyl transferase16631481663939-00500005000
chrLxx16070509552172.7.8.510CDP-diacylglycerol- glycerol-3- phosphate 3-phosphatidyl transferase16702921670861-0000505000
chrLxx16090509552193.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 16740151675691-0000005000
chrLxx16160509552231.17.1.854-hydroxy- tetrahydro dipicolinate reductase16787851679552-0000005000
chrLxx16170509552245.4.2.12516801091680690-0000005000
chrLxx16180509552253.4.99.-5Prohead core protein protease 16807451682190-0000005000
chrLxx16280509552341.11.1.-5Bromoperoxidase- catalase 16926101693920+0000005000
chrLxx16490509552472.5.1.7210quinolinate synthase17174101718705+0000505000
chrLxx16520509552492.8.1.710cysteine desulfurase17210611722206+0000505000
chrLxx16640509552562.7.7.710DNA-directed DNA polymerase17301511730729+0000505000
chrLxx16790509552664.2.1.110carbonate dehydratase17453171745988+0000505000
chrLxx16850509552712.5.1.685(2Z,6E)-farnesyl diphosphate synthase17508671751661-0000005000
chrLxx16900509552754.3.1.1910threonine ammonia-lyase17541481755398-0000505000
chrLxx17050509552842.7.1.1510ribokinase17691841770125-0000505000
chrLxx17150509552921.6.99.310NADH dehydrogenase17777291779150-0000505000
chrLxx17230509553003.6.3.345iron-chelate- transporting ATPase17852921786095-0000005000
chrLxx17280509553043.6.4.-5Putative helicase 009L 17912991794913-0000005000
chrLxx17430509553172.7.7.2360UDP-N- acetylglucosamine diphosphorylase18093911810866-00500505000
chrLxx17430509553172.3.1.15710glucosamine-1- phosphate N-acetyltransferase18093911810866-0000505000
chrLxx17490509553222.1.1.1825516S rRNA (adenine1518- N6/adenine1519-N6)- dimethyltransferase18173491818191-00500005000
chrLxx17510509553233.1.21.-5Probable AP endonuclease 18181881819129-0000005000
chrLxx17580509553262.1.1.198516S rRNA (cytidine1402-2-O)- methyltransferase18254571826275-0000005000
chrLxx17600509553294.2.1.1265N-acetylmuramic acid 6-phosphate etherase18293181830040-0000005000
chrLxx17630509553301.11.1.910glutathione peroxidase18311101831598+0000505000
chrLxx17700509553344.2.1.225Cystathionine beta-synthase18357651836748-0000005000
chrLxx17820509553443.4.13.-5Cys-Gly metallodipeptidase DUG1 18494581850576+0000005000
chrLxx17950509553553.6.4.125DNA helicase18590181860658+0000005000
chrLxx17980509553572.5.1.155dihydropteroate synthase18614281862324-0000005000
chrLxx17990509553592.7.13.35histidine kinase18634061865121+0000005000
chrLxx18050509553651.8.4.1260peptide-methionine (R)-S-oxide reductase18702481870667+00500505000
chrLxx18070509553683.4.21.8910Signal peptidase I18727641873516+0000505000
chrLxx18130509553722.7.13.35histidine kinase18756151877183-0000005000
chrLxx18230509553812.1.1.185523S rRNA (guanosine2251-2-O)- methyltransferase18855031886513-0000005000
chrLxx18250509553832.7.7.60602-C-methyl-D- erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase18879541889114-00500505000
chrLxx18250509553834.6.1.12102-C-methyl-D- erythritol 2,4-cyclodiphosphate synthase18879541889114-0000505000
chrLxx18290509553872.7.13.310histidine kinase18910741892225-0000505000
chrLxx18320509553905.4.2.11518943591895108-0000005000
chrLxx18450509553993.6.3.2755phosphate- transporting ATPase19055511906330+00500005000
chrLxx18630509554111.5.1.560methyl enetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+)19189011919782-00500505000
chrLxx18630509554113.5.4.910methenyl tetrahydrofolate cyclohydrolase19189011919782-0000505000
chrLxx18650509554133.2.1.5210beta-N- acetylhexosaminidase19214331922923+0000505000
chrLxx18880509554352.3.1.1835phosphinothricin acetyltransferase19477961948374-0000005000
chrLxx18890509554363.2.2.275uracil-DNA glycosylase19484101949102-0000005000
chrLxx18950509554422.3.1.3160homoserine O-acetyltransferase19535651954773+00500505000
chrLxx19200509554593.6.1.-5Putative hydrolase 080R 19813521982410+0000005000
chrLxx19210509554601.11.1.1510peroxiredoxin19824351982908+0000505000
chrLxx19340509554714.1.2.-5Dihydroneopterin monophosphate aldolase 19938001994681+0000005000
chrLxx19360509554733.5.1.2510N-acetyl glucosamine-6- phosphate deacetylase19955021996671+0000505000
chrLxx19400509554773.5.1.1010formyl tetrahydrofolate deformylase20005722001444+0000505000
chrLxx19480509554853.5.99.610glucosamine-6- phosphate deaminase20069462007578-0000505000
chrLxx19490509554861.1.1.4210isocitrate dehydrogenase (NADP+)20081002009314-0000505000
chrLxx19630509554983.5.3.1810dimethylargininase20225352023323-0000505000
chrLxx19640509555002.1.2.210phosphoribosyl glycinamide formyltransferase20254832026076-0000505000
chrLxx19740509555063.6.4.125DNA helicase20351102037611-0000005000
chrLxx19750509555073.1.4.4610glycerophospho diester phosphodiesterase20377882038837-0000505000
chrLxx19830509555151.1.5.310glycerol-3-phosphate dehydrogenase20454552047296-0000505000
chrLxx19860509555181.1.1.20510IMP dehydrogenase20493402050842-0000505000
chrLxx19910509555233.4.24.575O-sialoglycoprotein endopeptidase20538232054905-0000005000
chrLxx19920509555242.3.1.1285ribosomal-protein- alanine N-acetyltransferase20549022055348-0000005000
chrLxx19950509555275.1.1.110Alanine racemase20565112057629-0000505000
chrLxx20010509555335.4.2.1060phosphoglucosamine mutase20620202063381-00500505000
chrLxx20040509555365.4.99.1255tRNA pseudouridine38-40 synthase20647942065660-00500005000
chrLxx20120509555453.4.11.1810methionyl aminopeptidase20713172072147-0000505000
chrLxx20840509555993.2.2.-5Putative 3-methyladenine DNA glycosylase 21399722140757+0000005000
chrLxx20840509555994.2.99.185DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase21399722140757+0000005000
chrLxx20910509556063.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 21466802147366+0000005000
chrLxx21010509556161.11.1.195dye decolorizing peroxidase21554892156709-0000005000
chrLxx21100509556245.1.3.1410UDP-N- acetylglucosamine 2-epimerase (non-hydrolysing)21639122165060-0000505000
chrLxx21130509556273.4.-.-5Probable cysteine proteinase 361L 21679692168523+0000005000
chrLxx21190509556323.6.3.210Mg2+-importing ATPase21756122178290-0000505000
chrLxx21250509556383.4.21.895Signal peptidase I21866552187209-0000005000
chrLxx21330509556452.3.1.15amino-acid N-acetyltransferase21942422194739-0000005000
chrLxx21360509556482.7.8.-104-phospho pantetheinyl transferase AcpT 21981422199605-0000505000
chrLxx21410509556526.3.2.160Pantoate-beta- alanine ligase22035422204405-00500505000
chrLxx21460509556562.7.6.3102-amino-4-hydroxy-6- hydroxymethyl dihydropteridine diphosphokinase22081302208666-0000505000
chrLxx21470509556574.1.2.2510Dihydroneopterin aldolase22086632209043-0000505000
chrLxx21480509556582.5.1.1510dihydropteroate synthase22090272209851-0000505000
chrLxx21490509556593.5.4.1660GTP cyclohydrolase I22098362210411-00500505000
chrLxx21500509556603.4.24.-10Probable matrix metalloproteinase 095L 22104232212426-0000505000
chrLxx21510509556612.4.2.810hypoxanthine phosphoribosyl transferase22125112213062-0000505000
chrLxx21520509556626.3.4.1955tRNAIle-lysidine synthase22130792214077-00500005000
chrLxx21530509556633.6.1.160inorganic diphosphatase22142092214700+00500505000
chrLxx21650509556713.4.-.-5Probable cysteine proteinase 361L 22252342225959-0000005000
chrLxx21710509556776.3.5.410Asparagine synthase (glutamine- hydrolysing)22355232237361+0000505000
chrLxx21800509556843.4.11.510prolyl aminopeptidase22429652243924-0000505000
chrLxx21820509556861.3.3.610acyl-CoA oxidase22445732246639-0000505000
chrLxx21830509556873.6.4.125DNA helicase22468452248740-0000005000
chrLxx21860509556903.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 22514272253094+0000005000
chrLxx21860509556903.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 22514272253094+0000005000
chrLxx21915509556943.4.-.-5Probable cysteine proteinase 361L 22612492262439+0000005000
chrLxx21960509556973.5.3.1210agmatine deiminase22637332264767+0000505000
chrLxx22140509557154.3.1.310histidine ammonia-lyase22882722289588+0000505000
chrLxx22220509557173.6.3.175monosaccharide- transporting ATPase22937982295315+0000005000
chrLxx22560509557401.6.1.210NAD(P)+ transhydrogenase (AB-specific)23246842325841+0000505000
chrLxx22570509557411.6.1.210NAD(P)+ transhydrogenase (AB-specific)23258382326146+0000505000
chrLxx22580509557421.6.1.210NAD(P)+ transhydrogenase (AB-specific)23261432327564+0000505000
chrLxx22600509557441.2.1.310aldehyde dehydrogenase (NAD+)23290512330580+0000505000
chrLxx22610509557451.1.1.110alcohol dehydrogenase23305952331647+0000505000
chrLxx22675509557523.2.1.410cellulase23365052338130-0000505000
chrLxx22780509557646.3.4.1360phosphoribosylamine- glycine ligase23529662354219+00500505000
chrLxx22800509557656.3.2.660phosphoribosyl aminoimidazole succinocarboxamide synthase23543152355214+00500505000
chrLxx22960509557756.3.5.310phosphoribosylformyl glycinamidine synthase23688722369129+0000505000
chrLxx23200509557921.5.1.385FMN reductase (NADPH)23887852389309+0000005000
chrLxx23390509558083.1.11.210exodeoxyribonuclease III24062002407042+0000505000
chrLxx23600509558191.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 24228862423935-0000005000
chrLxx23710509558282.1.1.172516S rRNA (guanine1207-N2)- methyltransferase24352292436413-0000005000
chrLxx24320509558821.1.1.1860inositol 2-dehydrogenase24952602496279-00500505000
chrLxx24330509558834.2.1.4410Myo-inosose-2 dehydratase24963222497239-0000505000
chrLxx24860509559161.14.99.310heme oxygenase25371772537827+0000505000
chrLxx25050509559302.3.1.1260dihydrolipoyllysine- residue acetyltransferase25563122557670-00500505000
chrLxx25060509559311.2.4.160pyruvate dehydrogenase (acetyl- transferring)25577142558727-00500505000
chrLxx25070509559321.2.4.110pyruvate dehydrogenase (acetyl- transferring)25588772560016-0000505000
chrLxx25080509559332.6.1.910histidinol-phosphate transaminase25600212561106-0000505000
chrLxx25140509559383.6.4.1255DNA helicase25657102567083-00500005000
chrLxx25190509559432.7.7.195polynucleotide adenylyltransferase25696022571038-0000005000
chrLxx25220509559461.8.1.910thioredoxin- disulfide reductase25750682576054+0000505000
chrLxx25255509559512.1.1.170516S rRNA (guanine527-N7)- methyltransferase25808852581514-0000005000
chrLxx00200509539414.1.3.275anthranilate synthase1882819466+0000500000
chrLxx00640509539742.3.1.745naringenin-chalcone synthase6554966595+0000500000
chrLxx00750509539836.2.1.35long-chain-fatty- acid-CoA ligase7223573395-0000500000
chrLxx00910509539933.1.3.185phosphoglycolate phosphatase8754988247-0000500000
chrLxx01190509540191.1.1.15alcohol dehydrogenase117132118154-0000500000
chrLxx01320509540266.1.1.235aspartate-tRNAAsn ligase126892128169-0000500000
chrLxx01420509540333.1.3.4154-nitrophenyl phosphatase140937141950+0000500000
chrLxx01660509540493.5.4.-5DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A 164051164482+0000500000
chrLxx01820509540642.1.1.-5Replicase large subunit 176260177357+0000500000
chrLxx01830509540652.5.1.-5Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 177375178436+0000500000
chrLxx01830509540652.5.1.15dimethylallyl transtransferase177375178436+0000500000
chrLxx01830509540652.5.1.295geranylgeranyl diphosphate synthase177375178436+0000500000
chrLxx01830509540652.5.1.105(2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase177375178436+0000500000
chrLxx02090509540822.4.1.1295peptidoglycan glycosyltransferase204175206487+0000500000
chrLxx02540509541121.14.-.-51-aminocyclopropane- 1- carboxylate oxidase homolog 4 252391253980-0000500000
chrLxx02530509541141.5.1.1251-pyrroline-5- carboxylate dehydrogenase255026258733+0000500000
chrLxx03020509541421.1.1.185inositol 2-dehydrogenase301218302366-0000500000
chrLxx03470509541801.1.99.165malate dehydrogenase (acceptor)344343345818+0000500000
chrLxx03550509541851.5.1.295FMN reductase351527352138+0000500000
chrLxx03600509541912.4.1.1295peptidoglycan glycosyltransferase362055364613-0000500000
chrLxx04570509542642.7.7.225mannose-1-phosphate guanylyltransferase (GDP)454351455499-0000500000
chrLxx04810509542836.4.1.25acetyl-CoA carboxylase481023482645-0000500000
chrLxx04830509542864.1.1.215phosphoribosyl aminoimidazole carboxylase484638485807+0000500000
chrLxx04850509542874.1.1.215phosphoribosyl aminoimidazole carboxylase485874486377+0000500000
chrLxx04970509542972.4.1.-5Alpha-1,4-N- acetylglucosaminyl transferase 495575496540+0000500000
chrLxx05080509543054.2.1.-53-dehydroshikimate dehydratase 509438510469-0000500000
chrLxx05360509543262.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 538090539748+0000500000
chrLxx05450509543342.4.1.1295peptidoglycan glycosyltransferase549673552174+0000500000
chrLxx05710509543534.2.1.705pseudouridylate synthase581047581829+0000500000
chrLxx05720509543541.3.1.435arogenate dehydrogenase581839582927+0000500000
chrLxx06580509544202.7.1.5651-phospho fructokinase657629658576+0000500000
chrLxx06680509544255.3.99.-52-hydroxychromene-2- carboxylate isomerase 665543666343-0000500000
chrLxx06970509544462.7.8.-54-phospho pantetheinyl transferase AcpT 698263699531+0000500000
chrLxx07250509544714.2.1.705pseudouridylate synthase728021728929+0000500000
chrLxx07400509544782.7.7.435N-acylneuraminate cytidylyltransferase738831739445+0000500000
chrLxx07830509545125.2.1.855Peptidylprolyl isomerase791454792854+00500500000
chrLxx08020509545273.1.4.-5Acid sphingomyelinase- like phosphodiesterase 3a 811262813805+0000500000
chrLxx08390509545581.3.1.105enoyl-[acyl-carrier- protein] reductase (NADPH, B-specific)845383846153+0000500000
chrLxx08400509545593.4.19.15acylaminoacyl- peptidase846150848177+0000500000
chrLxx08490509545631.-.-.-5Ascorbate-specific transmembrane electron transporter 1 857561858787+0000500000
chrLxx08580509545721.1.1.955phosphoglycerate dehydrogenase869554870462+0000500000
chrLxx08780509545903.2.2.235DNA- formamidopyrimidine glycosylase888898889890+0000500000
chrLxx08790509545911.16.3.15ferroxidase890065890547-0000500000
chrLxx09690509546582.3.1.5151-acylglycerol-3- phosphate O-acyltransferase991931992695+0000500000
chrLxx09750509546643.6.1.-5Putative hydrolase 080R 997029999248+0000500000
chrLxx09820509546711.10.2.25ubiquinol- cytochrome-c reductase10049791006598-0000500000
chrLxx09830509546721.10.2.25ubiquinol- cytochrome-c reductase10065951007608-0000500000
chrLxx09870509546762.7.1.1215phosphoenolpyruvate- glycerone phosphotransferase10104511011440+0000500000
chrLxx09880509546772.7.1.1215phosphoenolpyruvate- glycerone phosphotransferase10114711012103+0000500000
chrLxx09890509546782.7.1.1215phosphoenolpyruvate- glycerone phosphotransferase10121001012810+0000500000
chrLxx09910509546792.6.1.15aspartate transaminase10129771014266-0000500000
chrLxx10140509546982.3.1.1685dihydrolipoyllysine- residue (2-methylpropanoyl)10365201037932-0000500000
chrLxx10220509547061.-.-.-5Ascorbate-specific transmembrane electron transporter 1 10469161048370-0000500000
chrLxx10270509547084.2.1.52510498851050817-0000500000
chrLxx10320509547165.99.1.-5DNA repair and recombination protein RDH54 10558781057962+0000500000
chrLxx10360509547175.99.1.-5DNA repair and recombination protein RDH54 10580291060500-0000500000
chrLxx10365509547183.1.4.15phosphodiesterase I10605581061691+0000500000
chrLxx10365509547183.6.1.95nucleotide diphosphatase10605581061691+0000500000
chrLxx10440509547264.2.1.9952-methylisocitrate dehydratase10681971071079+0000500000
chrLxx10470509547281.1.1.3553-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase10743591076497-0000500000
chrLxx10470509547285.1.2.353-Hydroxybutyryl-CoA epimerase10743591076497-0000500000
chrLxx10470509547284.2.1.175enoyl-CoA hydratase10743591076497-0000500000
chrLxx10490509547303.1.26.35ribonuclease III10778021078998-0000500000
chrLxx10720509547432.4.2.-5ADP-ribosyl transferase toxin AexT 10963251097224+0000500000
chrLxx10740509547442.4.2.-5ADP-ribosyl transferase toxin AexT 10972141097810+0000500000
chrLxx11310509547972.4.99.-55Prolipoprotein diacylglyceryl transferase 1 11563381157342+00500500000
chrLxx11870509548495.4.2.15phosphoglycerate mutase12220751222476-0000500000
chrLxx11980509548602.6.1.185beta-alanine- pyruvate transaminase12379951239407-0000500000
chrLxx12000509548621.2.1.195aminobutyraldehyde dehydrogenase12402201241356+0000500000
chrLxx12010509548631.2.1.195aminobutyraldehyde dehydrogenase12414341242870+0000500000
chrLxx12040509548672.7.11.15non-specific serine/threonine protein kinase12451541246569+0000500000
chrLxx12350509548984.1.3.385aminodeoxychorismate lyase12858241286600-0000500000
chrLxx12360509548992.6.1.855aminodeoxychorismate synthase12866361288093+0000500000
chrLxx12460509549072.7.4.-5Probable uridylate kinase 12976321298345+0000500000
chrLxx12580509549193.2.1.15alpha-amylase13109681313028-0000500000
chrLxx12750509549322.3.1.415beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I13278401329102+0000500000
chrLxx13070509549611.8.1.95thioredoxin- disulfide reductase13598711360812-0000500000
chrLxx13080509549626.1.1.245glutamate-tRNAGln ligase13608171362292-0000500000
chrLxx13100509549641.1.1.16952-dehydropantoate 2-reductase13631421363369-0000500000
chrLxx13110509549651.1.1.16952-dehydropantoate 2-reductase13635451364024-0000500000
chrLxx13300509549803.2.1.35glucan 1,4-alpha- glucosidase13817151383490+0000500000
chrLxx13480509549953.1.3.485protein-tyrosine- phosphatase14019451402631-0000500000
chrLxx13570509550033.6.1.155nucleoside- triphosphatase14091691409768-0000500000
chrLxx13730509550162.7.8.55CDP-diacylglycerol- glycerol-3- phosphate 3-phosphatidyl transferase14227541423572+0000500000
chrLxx14410509550723.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 14886861489306+0000500000
chrLxx14620509550913.6.1.175bis(5-nucleosyl)- tetraphosphatase (asymmetrical)15180931518491-0000500000
chrLxx14630509550922.1.1.-5Replicase large subunit 15184881519213-0000500000
chrLxx14850509551102.1.1.315tRNA (guanine-N1-)- methyltransferase15440011544684-0000500000
chrLxx15030509551281.9.3.15cytochrome-c oxidase15647651565097-0000500000
chrLxx15170509551404.2.1.705pseudouridylate synthase15794891580409-0000500000
chrLxx15230509551463.4.24.-5Probable matrix metalloproteinase 095L 15835771584725-0000500000
chrLxx15370509551602.5.1.-5Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 15999821601100+0000500000
chrLxx15580509551802.5.1.-5Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 16219451622820-0000500000
chrLxx15610509551831.14.99.-5Cholesterol 25-hydroxylase-like protein 1, member 2 16234571625046-0000500000
chrLxx15620509551842.5.1.32515-cis-phytoene synthase16250431625939-0000500000
chrLxx15830509551985.3.1.245phosphoribosyl anthranilate isomerase16475351648281-0000500000
chrLxx15860509552012.6.1.15aspartate transaminase16495531650668-0000500000
chrLxx15950509552072.1.1.525rRNA (guanine-N2-)- methyltransferase16616111662222+0000500000
chrLxx15980509552092.5.1.85tRNA isopentenyl transferase16631481663939-0000500000
chrLxx16160509552231.3.1.265dihydrodipicolinate reductase16787851679552-0000500000
chrLxx16470509552451.1.1.10053-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase17153051716099+0000500000
chrLxx16840509552702.8.1.75cysteine desulfurase17496761750710-0000500000
chrLxx16850509552712.5.1.315ditrans,polycis- undecaprenyl- diphosphate synthase [(2E,6E)-farnesyl- diphosphate specific]17508671751661-0000500000
chrLxx17070509552863.2.-.-5[Protein ADP-ribosylarginine] hydrolase-like protein 1 17714011771682-0000500000
chrLxx17080509552873.2.-.-5[Protein ADP-ribosylarginine] hydrolase-like protein 1 17719971772386-0000500000
chrLxx17260509553033.6.1.85ATP diphosphatase17892321789879-0000500000
chrLxx17360509553092.7.1.125gluconokinase18004931801590-0000500000
chrLxx17600509553294.2.-.-52-oxo-hepta-3- ene-1,7- dioic acid hydratase 18293181830040-0000500000
chrLxx17700509553342.5.1.475cysteine synthase18357651836748-0000500000
chrLxx17810509553431.3.99.25butyryl-CoA dehydrogenase18482291849452+0000500000
chrLxx17960509553561.1.1.19355-amino-6-(5- phosphoribosylamino) reductase18606651861411-0000500000
chrLxx18230509553812.1.1.-5Replicase large subunit 18855031886513-0000500000
chrLxx18320509553905.4.2.155phosphoglycerate mutase18943591895108-00500500000
chrLxx18660509554142.7.10.25non-specific protein-tyrosine kinase19236321924384+0000500000
chrLxx18900509554372.4.2.225xanthine phosphoribosyl transferase19491081949635-0000500000
chrLxx18930509554402.5.1.485cystathionine gamma-synthase19512521952574-0000500000
chrLxx19140509554562.3.1.615dihydrolipoyllysine- residue succinyltransferase19747251978651+0000500000
chrLxx19300509554683.5.99.65glucosamine-6- phosphate deaminase19911951991959+0000500000
chrLxx19310509554692.7.1.595N-acetylglucosamine kinase19920371992909+0000500000
chrLxx19330509554702.7.1.5651-phospho fructokinase19929061993784+0000500000
chrLxx19340509554714.1.2.405Tagatose- bisphosphate aldolase19938001994681+0000500000
chrLxx19920509555242.3.1.-52-pyrone synthase 20549022055348-0000500000
chrLxx20040509555364.2.1.705pseudouridylate synthase20647942065660-0000500000
chrLxx20650509555872.5.1.165spermidine synthase21198332120699+0000500000
chrLxx20840509555993.2.2.235DNA- formamidopyrimidine glycosylase21399722140757+0000500000
chrLxx20870509556046.2.1.35long-chain-fatty- acid-CoA ligase21445172145575+0000500000
chrLxx20900509556052.3.1.165acetyl-CoA C-acyltransferase21455682146683+0000500000
chrLxx20900509556052.3.1.95acetyl-CoA C-acetyltransferase21455682146683+0000500000
chrLxx22060509557074.1.1.285aromatic-L- amino-acid decarboxylase22752692276678-0000500000
chrLxx22410509557301.14.19.35linoleoyl-CoA desaturase23128222314072+0000500000
chrLxx23190509557902.4.1.1295peptidoglycan glycosyltransferase23861602387365-0000500000
chrLxx23200509557921.5.1.295FMN reductase23887852389309+0000500000
chrLxx23330509558033.1.4.1753,5-cyclic- nucleotide phosphodiesterase24005662401408+0000500000
chrLxx23590509558181.-.-.-5Ascorbate-specific transmembrane electron transporter 1 24225622422879+0000500000
chrLxx23710509558282.1.1.-5Replicase large subunit 24352292436413-0000500000
chrLxx23720509558293.4.21.895Signal peptidase I24366572437055-0000500000
chrLxx23800509558352.7.6.55GTP diphosphokinase24434232444145+0000500000
chrLxx23830509558383.5.4.305dCTP deaminase (dUMP-forming)24455722446177-0000500000
chrLxx24410509558844.1.2.2955-dehydro-2- deoxy phosphogluconate aldolase25016902502475-0000500000
chrLxx24740509559051.1.1.185inositol 2-dehydrogenase25283942529413+0000500000
chrLxx24870509559173.1.26.125ribonuclease E25378432538196-0000500000
chrLxx25080509559332.6.1.575aromatic-amino-acid transaminase25600212561106-0000500000
chrLxx25140509559383.6.1.-5Putative hydrolase 080R 25657102567083-0000500000
chrLxx25190509559432.7.7.215tRNA cytidylyltransferase25696022571038-0000500000
chrLxx25240509559482.6.1.15aspartate transaminase25765292577851+0000500000
chrLxx06100509543863.2.2.-50Putative 3-methyladenine DNA glycosylase 621730622371+00500000000
chrLxx14350509550656.3.5.-50Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A 1 14801371481684-00500000000
chrLxx05730509543552.7.4.2550(d)CMP kinase582924583607+00500000000
chrLxx14340509550646.3.5.-50Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A 1 14786381480137-00500000000
chrLxx15990509552102.-.-.-50UDP-galactose-lipid carrier transferase 16640741665681-00500000000
chrLxx14690509550983.6.5.n15015240521525902-00500000000
chrLxx15770509551923.6.3.-50ABC transporter D family member 2, chloroplastic 16368531637875-00500000000
chrLxx25080509559332.6.1.-50Probable aminotransferase ACS10 25600212561106-00500000000
chrLxx15310509551546.3.2.-50E3 ubiquitin-protein ligase AIP2 15936661595210-00500000000
chrLxx15100509551351.3.5.250dihydroorotate dehydrogenase (quinone)15714171572448-00500000000
chrLxx25255509559512.1.1.-50Replicase large subunit 25808852581514-00500000000
chrLxx14600509550893.1.-.-50Putative RAD2-like endonuclease 095R 15165451517006-00500000000
chrnot sequence based03.1.3.15alkaline phosphatase00-0500000000
chrnot sequence based03.2.1.315beta-glucuronidase00-0500000000
chrnot sequence based03.2.1.395glucan endo-1,3-beta-D- glucosidase00-0500000000