Organism:

Brachyspira hyodysenteriae WA1
Chromosome: NC_012225
Plasmid/s: NC_012226: pBHWA1
Total genes: 2642
Enzyme coding genes: 712 [27% of genome]
Relevance-CutOff:
*) small values increases loading time.
Relevances: *) leaf blank for default scores.
BRENDA:AMENDA:SwissProt:
NCBI:KEGG:KEGG[Orthology]:
BREPS:PFAM:BLAST:
PATRIC:
Chr/PLocusGIUniProt IDEC-NumberRelevancerecommended NameGene-StartGene-StopGene-DirectionBLAST-eValueBLAST-IdentityBLAST-StartBLAST-StopPFAM-AccPFAM-StartPFAM-StopPFAM-eValueBRENDAAMENDASwissProtBREPSPATRICKEGGKEGG[Orthology]NCBIBLASTPFAM
Chr/PLocusGIUniProt IDEC-NumberRelevancerecommended NameGene-StartGene-StopGene-DirectionBLAST-eValueBLAST-IdentityBLAST-StartBLAST-StopPFAM-AccPFAM-StartPFAM-StopPFAM-eValueBRENDAAMENDASwissProtBREPSPATRICKEGGKEGG[Orthology]NCBIBLASTPFAM
*) use % as joker.
pBHWA1BHWA1_026812253507155.1.3.135dTDP-4- dehydrorhamnose 3,5-epimerase1837118904-0000005000
pBHWA1BHWA1_026832253507172.7.7.335glucose-1-phosphate cytidylyltransferase2004720832-0000005000
pBHWA1BHWA1_026912253507254.2.1.465dTDP-glucose 4,6-dehydratase2981630886-0000005000
pBHWA1BHWA1_026922253507262.7.7.245glucose-1-phosphate thymidylyl transferase3090031763-0000005000
pBHWA1BHWA1_026932253507271.1.1.1335dTDP-4- dehydrorhamnose reductase3178232642-0000005000
pBHWA1BHWA1_026942253507285.1.3.135dTDP-4- dehydrorhamnose 3,5-epimerase3264833226-0000005000
pBHWA1not sequence based01.3.8.130short-chain acyl-CoA dehydrogenase00-30000000000
pBHWA1not sequence based02.1.1.2263023S rRNA (cytidine1920-2-O)- methyltransferase00-30000000000
pBHWA1not sequence based04.2.1.11540UDP-N- acetylglucosamine 4,6-dehydratase (configuration- inverting)00-301000000000
pBHWA1not sequence based06.5.1.230DNA ligase (NAD+)00-30000000000
pBHWA1not sequence based01.1.1.272L-lactate dehydrogenase00-0200000000
pBHWA1not sequence based01.6.99.35NADH dehydrogenase00-0500000000
pBHWA1not sequence based01.7.2.12nitrite reductase (NO-forming)00-0200000000
pBHWA1not sequence based01.11.1.12NADH peroxidase00-0200000000
pBHWA1not sequence based01.16.3.12ferroxidase00-0200000000
pBHWA1not sequence based01.21.4.22glycine reductase00-0200000000
pBHWA1not sequence based02.6.1.15aspartate transaminase00-0500000000
pBHWA1not sequence based02.7.2.12acetate kinase00-0200000000
pBHWA1not sequence based02.7.3.25creatine kinase00-0500000000
pBHWA1not sequence based03.1.1.32triacylglycerol lipase00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.1.4.310phospholipase C00-01000000000
pBHWA1not sequence based03.1.4.1210sphingomyelin phosphodiesterase00-01000000000
pBHWA1not sequence based03.1.21.12deoxyribonuclease I00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.1.21.415type II site-specific deoxyribonuclease00-01500000000
pBHWA1not sequence based03.1.30.12Aspergillus nuclease S100-0200000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.142chitinase00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.185exo-alpha-sialidase00-0500000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.212beta-glucosidase00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.222alpha-galactosidase00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.2610beta- fructofuranosidase00-01000000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.372xylan 1,4-beta-xylosidase00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.512alpha-L-fucosidase00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.552alpha-N- arabinofuranosidase00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.2.1.1172amygdalin beta-glucosidase00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.4.21.532Endopeptidase La00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.4.21.925Endopeptidase Clp00-0500000000
pBHWA1not sequence based03.4.23.362Signal peptidase II00-0200000000
pBHWA1not sequence based03.6.3.2910molybdate- transporting ATPase00-01000000000
pBHWA1not sequence based03.6.3.322quaternary-amine- transporting ATPase00-0200000000
pBHWA1not sequence based04.2.1.32aconitate hydratase00-0200000000
pBHWA1not sequence based04.4.1.85cystathionine beta-lyase00-0500000000
pBHWA1not sequence based05.99.1.35DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)00-0500000000
chrBHWA1_000022256189525.1.3.110ribulose-phosphate 3-epimerase6821383+0000505000
chrBHWA1_000092256189592.1.1.182516S rRNA (adenine1518- N6/adenine1519-N6)- dimethyltransferase65357380+0000005000
chrBHWA1_000112256189612.7.1.4010pyruvate kinase81009533+0000505000
chrBHWA1_000362256189863.2.1.5210beta-N- acetylhexosaminidase3337734426+0000505000
chrBHWA1_000412256189913.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 3787438566+0000005000
chrBHWA1_000452256189953.5.2.310dihydroorotase4124042472-0000505000
chrBHWA1_000462256189962.1.3.260aspartate carbamoyltransferase4248843567-00500505000
chrBHWA1_000472256189972.2.1.7101-deoxy-D- xylulose-5- phosphate synthase4389845751+0000505000
chrBHWA1_000502256190002.4.1.-5Alpha-1,4-N- acetylglucosaminyl transferase 4780050412-0000005000
chrBHWA1_000562256190062.8.1.65biotin synthase5788559006+0000005000
chrBHWA1_000612256190111.2.99.25carbon-monoxide dehydrogenase (acceptor)6438164869-0000005000
chrBHWA1_000632256190132.7.2.210carbamate kinase6716768108-0000505000
chrBHWA1_000662256190164.3.1.155Diaminopropionate ammonia-lyase7087572068-0000005000
chrBHWA1_000692256190191.97.1.95selenate reductase7436377293+0000005000
chrBHWA1_000742256190243.5.2.210dihydropyrimidinase8501986458+0000505000
chrBHWA1_000762256190262.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase8769689117+0000505000
chrBHWA1_000772256190273.2.1.2620beta- fructofuranosidase8925990743+01000505000
chrBHWA1_000792256190292.4.1.2110starch synthase (glycosyl- transferring)9144592938+0000505000
chrBHWA1_000802256190303.2.-.-5[Protein ADP-ribosylarginine] hydrolase-like protein 1 9297593499+0000005000
chrBHWA1_000832256190332.7.7.2710glucose-1-phosphate adenylyltransferase9534696632+0000505000
chrBHWA1_000852256190353.2.1.2112beta-glucosidase9730699681-0200505000
chrBHWA1_000882256190382.5.1.55103-deoxy-8- phosphooctulonate synthase101438102253+0000505000
chrBHWA1_000912256190412.2.1.110transketolase103860104657+0000505000
chrBHWA1_000922256190422.2.1.110transketolase104699105616+0000505000
chrBHWA1_000962256190462.1.1.1995516S rRNA (cytosine1402-N4)- methyltransferase106859107761+00500005000
chrBHWA1_000982256190482.7.11.-5Putative serine/threonine- protein kinase 040L 108111109076-0000005000
chrBHWA1_000982256190482.7.4.-5Probable uridylate kinase 108111109076-0000005000
chrBHWA1_001052256190552.7.7.75DNA-directed DNA polymerase116773117522-0000005000
chrBHWA1_001102256190602.3.1.910acetyl-CoA C-acetyltransferase123615124835+0000505000
chrBHWA1_001112256190614.2.1.55103-Hydroxybutyryl-CoA dehydratase125012125788+0000505000
chrBHWA1_001122256190621.1.1.157103-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase125876126718+0000505000
chrBHWA1_001212256190716.1.1.2010Phenylalanine-tRNA ligase134722135741+0000505000
chrBHWA1_001222256190726.1.1.2010Phenylalanine-tRNA ligase135914138337+0000505000
chrBHWA1_001312256190812.7.1.5060hydroxyethylthiazole kinase147662148456+00500505000
chrBHWA1_001332256190831.1.1.610glycerol dehydrogenase149598150686-0000505000
chrBHWA1_001342256190844.2.1.910dihydroxy-acid dehydratase151022152704-0000505000
chrBHWA1_001362256190861.16.3.17ferroxidase155030155545+0200005000
chrBHWA1_001402256190901.4.1.410glutamate dehydrogenase (NADP+)158429159781-0000505000
chrBHWA1_001442256190941.1.1.27110GDP-L-fucose synthase162648163580+0000505000
chrBHWA1_001452256190954.2.1.4710GDP-mannose 4,6-dehydratase163596164597+0000505000
chrBHWA1_001472256190973.2.1.-10Angiotensin- converting enzyme 165707167050-0000505000
chrBHWA1_001502256191003.4.11.410tripeptide aminopeptidase169454170695+0000505000
chrBHWA1_001532256191036.1.1.910Valine-tRNA ligase171898174552-0000505000
chrBHWA1_001572256191072.4.99.125lipid IVA 3-deoxy-D-manno- octulosonic acid transferase178146179408-0000005000
chrBHWA1_001572256191072.4.99.135(KDO)-lipid IVA 3-deoxy-D-manno- octulosonic acid transferase178146179408-0000005000
chrBHWA1_001572256191072.4.99.145(KDO)2-lipid IVA (2-8) 3-deoxy-D-manno- octulosonic acid transferase178146179408-0000005000
chrBHWA1_001572256191072.4.99.155(KDO)3-lipid IVA (2-4) 3-deoxy-D-manno- octulosonic acid transferase178146179408-0000005000
chrBHWA1_001712256191182.1.1.4560thymidylate synthase190158190958+00500505000
chrBHWA1_001722256191191.5.1.310dihydrofolate reductase190955191455+0000505000
chrBHWA1_001752256191223.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 194131194820+0000005000
chrBHWA1_001762256191233.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 194874196820+0000005000
chrBHWA1_001802256191272.7.2.162acetate kinase198655199842+02500505000
chrBHWA1_001832256191303.4.11.-5Alanine/arginine aminopeptidase 202233203402+0000005000
chrBHWA1_001862256191332.7.4.225UMP kinase204964205668+0000005000
chrBHWA1_001882256191351.11.1.155peroxiredoxin207030207593+0000005000
chrBHWA1_001892256191362.3.1.3910[acyl-carrier- protein] S-malonyltransferase207733208647-0000505000
chrBHWA1_001932256191406.3.2.910UDP-N- acetylmuramoyl-L- alanine-D- glutamate ligase211204212619+0000505000
chrBHWA1_001962256191432.7.7.4110phosphatidate cytidylyltransferase216350217255-0000505000
chrBHWA1_001972256191442.5.1.3110ditrans,polycis- undecaprenyl- diphosphate synthase [(2E,6E)-farnesyl- diphosphate specific]217262217984-0000505000
chrBHWA1_001992256191465.3.1.810Mannose-6-phosphate isomerase219093220070+0000505000
chrBHWA1_002022256191493.1.3.2510inositol-phosphate phosphatase221719222612+0000505000
chrBHWA1_002032256191503.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase222660224072+0000505000
chrBHWA1_002112256191583.5.1.1910nicotinamidase236490237131+0000505000
chrBHWA1_002112256191583.5.1.-5Aculeacin-A acylase 236490237131+0000005000
chrBHWA1_002122256191592.1.1.6310methylated-DNA- [protein]- cysteine S-methyltransferase237128237664+0000505000
chrBHWA1_002132256191602.3.1.1285ribosomal-protein- alanine N-acetyltransferase237677238231+0000005000
chrBHWA1_002272256191742.7.1.3510pyridoxal kinase253308254117-0000505000
chrBHWA1_002332256191802.1.1.1665523S rRNA (uridine2552-2-O)- methyltransferase261569262150+00500005000
chrBHWA1_002382256191852.1.1.2263523S rRNA (cytidine1920-2-O)- methyltransferase267198267920+30000005000
chrBHWA1_002382256191852.1.1.227516S rRNA (cytidine1409-2-O)- methyltransferase267198267920+0000005000
chrBHWA1_002462256191936.1.1.110Tyrosine-tRNA ligase276776277972+0000505000
chrBHWA1_002642256192115.1.3.310Aldose 1-epimerase299287300330-0000505000
chrBHWA1_002722256192192.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase307748309172+0000505000
chrBHWA1_002892256192363.1.2.-5Acyl-coenzyme A thioesterase 10, mitochondrial 324248324673+0000005000
chrBHWA1_002922256192392.3.1.4110beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I327845329017+0000505000
chrBHWA1_002942256192411.1.1.100103-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase329554330282+0000505000
chrBHWA1_002962256192435.3.1.285D-sedoheptulose 7-phosphate isomerase331100331726+0000005000
chrBHWA1_002992256192462.4.-.-5Glycosyltransferase alg8 332991334034+0000005000
chrBHWA1_003002256192473.1.4.555phosphoribosyl 1,2-cyclic phosphate phosphodiesterase334085334843+0000005000
chrBHWA1_003052256192522.3.1.810phosphate acetyltransferase340269341276+0000505000
chrBHWA1_003092256192562.4.1.22710undecaprenyl diphospho- muramoylpentapeptide beta-N- acetylglucosaminyl transferase344598345674+0000505000
chrBHWA1_003102256192576.3.2.860UDP-N- acetylmuramate-L- alanine ligase345704347092+00500505000
chrBHWA1_003112256192581.3.1.985UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase347085347987+0000005000
chrBHWA1_003372256192843.6.-.-55Probable GTPase ArgK 370655372049+00500005000
chrBHWA1_003402256192872.4.1.-5Alpha-1,4-N- acetylglucosaminyl transferase 374823377225-0000005000
chrBHWA1_003402256192873.4.-.-5Probable cysteine proteinase 361L 374823377225-0000005000
chrBHWA1_003552256193023.1.3.1810phosphoglycolate phosphatase393001393666+0000505000
chrBHWA1_003582256193051.1.1.310homoserine dehydrogenase395048396301+0000505000
chrBHWA1_003602256193062.9.1.110L-Seryl-tRNASec selenium transferase396946398292+0000505000
chrBHWA1_003752256193213.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 416495418081+0000005000
chrBHWA1_003782256193245.1.1.310Glutamate racemase422398423237-0000505000
chrBHWA1_003802256193266.4.1.110pyruvate carboxylase423698425500+0000505000
chrBHWA1_003812256193274.1.1.310Oxaloacetate decarboxylase425534426910+0000505000
chrBHWA1_004002256193433.6.3.275phosphate- transporting ATPase441965442762-0000005000
chrBHWA1_004032256193461.17.4.110ribonucleoside- diphosphate reductase445726448047-0000505000
chrBHWA1_004042256193471.17.4.110ribonucleoside- diphosphate reductase448093449163-0000505000
chrBHWA1_004062256193493.1.21.35type I site-specific deoxyribonuclease451811453250+0000005000
chrBHWA1_004112256193542.1.2.910methionyl-tRNA formyltransferase460296461177+0000505000
chrBHWA1_004122256193552.7.11.15non-specific serine/threonine protein kinase461200461826+0000005000
chrBHWA1_004162256193592.7.1.610galactokinase465283466566-0000505000
chrBHWA1_004202256193632.7.8.-104-phospho pantetheinyl transferase AcpT 470497471984-0000505000
chrBHWA1_004252256193684.1.2.510L-threonine aldolase477262478284-0000505000
chrBHWA1_004262256193694.3.2.210adenylosuccinate lyase478431479723+0000505000
chrBHWA1_004272256193703.4.24.575O-sialoglycoprotein endopeptidase480388481410-0000005000
chrBHWA1_004332256193763.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 487117487875+0000005000
chrBHWA1_004342256193773.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 487894488646+0000005000
chrBHWA1_004362256193792.1.1.7210site-specific DNA-methyl transferase (adenine-specific)489882491384+0000505000
chrBHWA1_004382256193813.1.21.310type I site-specific deoxyribonuclease491830493401+0000505000
chrBHWA1_004392256193823.1.21.310type I site-specific deoxyribonuclease493683496748+0000505000
chrBHWA1_004452256193882.9.1.-5tRNA 2-selenouridine synthase 502633503661-0000005000
chrBHWA1_004492256193926.1.1.210Tryptophan-tRNA ligase506439507437+0000505000
chrBHWA1_004512256193946.1.1.2110Histidine-tRNA ligase508601509851-0000505000
chrBHWA1_004562256193993.6.1.2310dUTP diphosphatase537802538236-0000505000
chrBHWA1_004642256194072.1.1.1310methionine synthase552018554639+0000505000
chrBHWA1_004652256194082.1.1.1310methionine synthase554657555469+0000505000
chrBHWA1_004692256194122.7.7.2310UDP-N- acetylglucosamine diphosphorylase558549560084+0000505000
chrBHWA1_004692256194122.3.1.15710glucosamine-1- phosphate N-acetyltransferase558549560084+0000505000
chrBHWA1_004732256194162.3.1.1285ribosomal-protein- alanine N-acetyltransferase563227563667-0000005000
chrBHWA1_004742256194176.1.1.1560Proline-tRNA ligase563738565474-00500505000
chrBHWA1_004762256194191.1.1.267101-deoxy-D- xylulose-5- phosphate reductoisomerase566543567697-0000505000
chrBHWA1_004852256194286.3.5.15NAD+ synthase (glutamine- hydrolysing)575287577179+0000005000
chrBHWA1_004892256194322.7.13.35histidine kinase579969582131+0000005000
chrBHWA1_004912256194342.1.1.8010protein-glutamate O-methyltransferase582692583543+0000505000
chrBHWA1_004922256194353.5.1.445protein-glutamine glutaminase583560584153+0000005000
chrBHWA1_004932256194363.1.1.6110protein-glutamate methylesterase584178585311+0000505000
chrBHWA1_004952256194386.3.1.210Glutamate-ammonia ligase586282588339+0000505000
chrBHWA1_005002256194431.1.1.9460glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(P)+]592145593146-00500505000
chrBHWA1_005022256194453.2.1.9310alpha,alpha- phosphotrehalase593943595607-0000505000
chrBHWA1_005032256194462.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase596218598146-0000505000
chrBHWA1_005032256194462.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase596218598146-0000505000
chrBHWA1_005142256194572.7.1.210glucokinase612685613419-0000505000
chrBHWA1_005172256194602.7.1.45102-dehydro-3- deoxygluconokinase614098615144-0000505000
chrBHWA1_005182256194612.3.1.3010serine O-acetyltransferase615610616338-0000505000
chrBHWA1_005192256194622.5.1.4710cysteine synthase616350617264-0000505000
chrBHWA1_005202256194633.4.13.-5Cys-Gly metallodipeptidase DUG1 617363618802-0000005000
chrBHWA1_005252256194682.10.1.15molybdopterin molybdotransferase624008625228-0000005000
chrBHWA1_005282256194712.7.7.755molybdopterin adenylyltransferase626886627341+0000005000
chrBHWA1_005312256194743.6.3.2915molybdate- transporting ATPase628871629923+01000005000
chrBHWA1_005332256194765.4.99.23523S rRNA pseudouridine 1911/1915/1917 synthase630514631551-0000005000
chrBHWA1_005342256194772.5.1.1710cob(I)yrinic acid a,c-diamide adenosyltransferase631910632659-0000505000
chrBHWA1_005352256194783.6.3.345iron-chelate- transporting ATPase632697633485-0000005000
chrBHWA1_005392256194821.2.1.3860N-acetyl-gamma- glutamyl- phosphate reductase636445637503+00500505000
chrBHWA1_005402256194832.3.1.3510glutamate N-acetyltransferase637640638869+0000505000
chrBHWA1_005402256194832.3.1.110amino-acid N-acetyltransferase637640638869+0000505000
chrBHWA1_005412256194842.7.2.860acetylglutamate kinase638907639773+00500505000
chrBHWA1_005422256194852.6.1.1110acetylornithine transaminase639806641044+0000505000
chrBHWA1_005422256194852.6.1.1710succinyl diaminopimelate transaminase639806641044+0000505000
chrBHWA1_005522256194956.2.1.310long-chain-fatty- acid-CoA ligase651252653129+0000505000
chrBHWA1_005532256194962.1.1.185523S rRNA (guanosine2251-2-O)- methyltransferase653400654110+0000005000
chrBHWA1_005612256195043.1.3.310phosphoserine phosphatase660191660817-0000505000
chrBHWA1_005622256195051.1.1.9510phosphoglycerate dehydrogenase660836662440-0000505000
chrBHWA1_005632256195062.6.1.-5Probable aminotransferase ACS10 662741663886-0000005000
chrBHWA1_005662256195093.2.1.-10Angiotensin- converting enzyme 667606669777-0000505000
chrBHWA1_005672256195103.2.1.-10Angiotensin- converting enzyme 670284672533-0000505000
chrBHWA1_005682256195111.2.1.310aldehyde dehydrogenase (NAD+)672693674063+0000505000
chrBHWA1_005782256195212.5.1.54103-deoxy-7- phosphoheptulonate synthase691494692537-0000505000
chrBHWA1_005792256195222.4.2.110purine-nucleoside phosphorylase692855693553-0000505000
chrBHWA1_005802256195232.3.1.1835phosphinothricin acetyltransferase693875694447+0000005000
chrBHWA1_005812256195241.8.4.1210peptide-methionine (R)-S-oxide reductase694466694828+0000505000
chrBHWA1_005842256195272.7.7.710DNA-directed DNA polymerase699599703309-0000505000
chrBHWA1_006002256195433.6.4.125DNA helicase719581722121-0000005000
chrBHWA1_006012256195445.99.1.315DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)722325724235+0500505000
chrBHWA1_006022256195451.8.1.910thioredoxin- disulfide reductase724323725294+0000505000
chrBHWA1_006032256195462.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase725321725623+0000005000
chrBHWA1_006052256195482.7.7.1810nicotinate- nucleotide adenylyltransferase726735727316-0000505000
chrBHWA1_006062256195493.1.4.16102,3-cyclic- nucleotide 2-phosphodiesterase727470729281-0000505000
chrBHWA1_006082256195513.4.24.-5Probable matrix metalloproteinase 095L 729957731777+0000005000
chrBHWA1_006102256195532.7.1.3910homoserine kinase732167733111-0000505000
chrBHWA1_006112256195544.2.3.110threonine synthase733108734163-0000505000
chrBHWA1_006132256195563.6.1.2710undecaprenyl- diphosphate phosphatase737992738801-0000505000
chrBHWA1_006162256195595.4.99.255tRNA pseudouridine55 synthase740395741282+0000005000
chrBHWA1_006172256195604.2.1.10103-dehydroquinate dehydratase741434741877+0000505000
chrBHWA1_006182256195613.4.11.95Xaa-Pro aminopeptidase741898743013+0000005000
chrBHWA1_006252256195683.2.2.-10Putative 3-methyladenine DNA glycosylase 749052749729-0000505000
chrBHWA1_006252256195684.2.99.1810DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase749052749729-0000505000
chrBHWA1_006262256195693.4.21.8810Repressor LexA750196750822+0000505000
chrBHWA1_006282256195712.4.1.2110starch synthase (glycosyl- transferring)751468752964-0000505000
chrBHWA1_006292256195726.3.2.1310UDP-N- acetylmuramoyl-L- alanyl-D- glutamate-2,6- diaminopimelate ligase753132754658+0000505000
chrBHWA1_006312256195743.6.4.125DNA helicase755551756951-0000005000
chrBHWA1_006342256195773.1.21.-5Probable AP endonuclease 758270759082-0000005000
chrBHWA1_006592256196023.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 788574790559+0000005000
chrBHWA1_006662256196073.6.3.145H+-transporting two-sector ATPase795318796772-0000005000
chrBHWA1_006712256196122.5.1.755tRNA dimethylallyl transferase801476802402-0000005000
chrBHWA1_006732256196142.7.4.810guanylate kinase802842803393-0000505000
chrBHWA1_006742256196156.1.1.2410glutamate-tRNAGln ligase803634805079+0000505000
chrBHWA1_006782256196195.1.3.2060ADP-glyceromanno- heptose 6-epimerase806339807295-00500505000
chrBHWA1_006862256196272.7.2.1110glutamate 5-kinase814729815874+0000505000
chrBHWA1_006872256196282.7.7.125UDP-glucose- hexose-1- phosphate uridylyltransferase815892816890-0000005000
chrBHWA1_006892256196301.5.1.210pyrroline-5- carboxylate reductase817398818189-0000505000
chrBHWA1_006932256196343.4.-.-5Probable cysteine proteinase 361L 820294821355+0000005000
chrBHWA1_006942256196353.1.-.-10Putative RAD2-like endonuclease 095R 821374821793+0000505000
chrBHWA1_006962256196373.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 822858823694-0000005000
chrBHWA1_006992256196402.1.1.375DNA (cytosine-5-)- methyltransferase825561827999-0000005000
chrBHWA1_007122256196533.1.26.410ribonuclease H844552845043-0000505000
chrBHWA1_007202256196613.4.13.95Xaa-Pro dipeptidase852744853820-0000005000
chrBHWA1_007272256196686.1.1.310Threonine-tRNA ligase857463859394-0000505000
chrBHWA1_007312256196724.1.2.1310Fructose- bisphosphate aldolase861644862606+0000505000
chrBHWA1_007362256196776.3.2.1010UDP-N- acetylmuramoyl- tripeptide-D- alanyl-D- alanine ligase867879869231-0000505000
chrBHWA1_007432256196842.7.1.410fructokinase877758878660-0000505000
chrBHWA1_007442256196852.4.1.12910peptidoglycan glycosyltransferase878678880582-0000505000
chrBHWA1_007472256196871.1.1.2810D-lactate dehydrogenase882705883700-0000505000
chrBHWA1_007502256196903.6.4.125DNA helicase885769887463+0000005000
chrBHWA1_007582256196984.1.2.1710L-Fuculose-phosphate aldolase904044904706-0000505000
chrBHWA1_007592256196992.3.2.210gamma- glutamyltransferase904969906588-0000505000
chrBHWA1_007662256197063.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 913111915015+0000005000
chrBHWA1_007672256197073.4.21.-10Achelase-1 915204916010+0000505000
chrBHWA1_007722256197124.2.1.2010tryptophan synthase920493921746+0000505000
chrBHWA1_007732256197133.4.21.8910Signal peptidase I921915922646-0000505000
chrBHWA1_007742256197146.3.5.610asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)922683923006-0000505000
chrBHWA1_007742256197146.3.5.710glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)922683923006-0000505000
chrBHWA1_007812256197216.5.1.-52-5-RNA ligase 930343930873+0000005000
chrBHWA1_007852256197252.4.1.8310dolichyl-phosphate beta-D- mannosyltransferase934779935510-0000505000
chrBHWA1_007872256197272.1.1.192523S rRNA (adenine2503-C2)- methyltransferase938292939320-0000005000
chrBHWA1_007892256197292.7.1.1710xylulokinase940019941572-0000505000
chrBHWA1_007912256197312.7.1.2310NAD+ kinase943474944343-0000505000
chrBHWA1_007922256197322.3.1.51101-acylglycerol-3- phosphate O-acyltransferase944504945202+0000505000
chrBHWA1_007982256197382.5.1.19603-phosphoshikimate 1-carboxyvinyl transferase951503952765-00500505000
chrBHWA1_008012256197412.6.1.-5Probable aminotransferase ACS10 954765955964-0000005000
chrBHWA1_008042256197443.5.2.710imid azolonepropionase959445960677-0000505000
chrBHWA1_008102256197501.97.1.45[formate-C- acetyltransferase]- activating enzyme964207965172-0000005000
chrBHWA1_008122256197522.8.1.710cysteine desulfurase967141968307-0000505000
chrBHWA1_008162256197562.4.1.15751,2-diacylglycerol 3-glucosyl transferase970134971267-0000005000
chrBHWA1_008182256197582.7.4.1410UMP/CMP kinase973159973830-0000505000
chrBHWA1_008212256197612.7.7.125UDP-glucose- hexose-1- phosphate uridylyltransferase975533976507-0000005000
chrBHWA1_008402256197804.4.1.810cystathionine beta-lyase990848992047-0500005000
chrBHWA1_008472256197873.5.1.8860peptide deformylase996754997317+00500505000
chrBHWA1_008482256197883.1.3.1810phosphoglycolate phosphatase997320997982+0000505000
chrBHWA1_008702256198103.6.3.305Fe3+-transporting ATPase10249921026116+0000005000
chrBHWA1_008822256198223.1.3.45103-deoxy-manno- octulosonate-8- phosphatase10412251041776-0000505000
chrBHWA1_008852256198235.4.99.1255tRNA pseudouridine38-40 synthase10420661042815-00500005000
chrBHWA1_008902256198283.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 10474851048225-0000005000
chrBHWA1_008992256198376.3.4.210CTP synthase10538161055432-0000505000
chrBHWA1_009032256198413.2.-.-55[Protein ADP-ribosylarginine] hydrolase-like protein 1 10592251060151-00500005000
chrBHWA1_009152256198533.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 10696021070645+0000005000
chrBHWA1_009182256198565.1.1.760diaminopimelate epimerase10727491073588-00500505000
chrBHWA1_009192256198571.11.1.610catalase10737711075222-0000505000
chrBHWA1_009202256198584.99.1.110ferrochelatase10754681076427+0000505000
chrBHWA1_009232256198611.3.1.985UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase10835831084488-0000005000
chrBHWA1_009282256198663.6.4.125DNA helicase10878461088424-0000005000
chrBHWA1_009302256198682.7.13.35histidine kinase10886901090429-0000005000
chrBHWA1_009332256198714.1.1.2010Diaminopimelate decarboxylase10919441093182-0000505000
chrBHWA1_009442256198805.3.1.2310S-methyl-5- thioribose-1- phosphate isomerase11047921105835+0000505000
chrBHWA1_009452256198812.7.1.10010S-methyl-5- thioribose kinase11058621107124+0000505000
chrBHWA1_009462256198822.6.1.115aspartate transaminase11071771108376-0500505000
chrBHWA1_009472256198832.6.1.115aspartate transaminase11084961109692-0500505000
chrBHWA1_009492256198852.7.4.360adenylate kinase11117211112278+00500505000
chrBHWA1_009552256198885.4.99.23523S rRNA pseudouridine 1911/1915/1917 synthase11155921116317-0000005000
chrBHWA1_009602256198913.1.3.1510histidinol- phosphatase11202971121142-0000505000
chrBHWA1_009652256198952.7.1.2410dephospho-CoA kinase11253721125992-0000505000
chrBHWA1_009722256199021.4.3.165L-aspartate oxidase11366361137514-0000005000
chrBHWA1_009732256199031.4.3.165L-aspartate oxidase11375961138267-0000005000
chrBHWA1_009862256199162.7.7.-10Aminoglycoside 6-adenylyl transferase 11547431156542-0000505000
chrBHWA1_009892256199193.4.21.8910Signal peptidase I11584181158957+0000505000
chrBHWA1_009952256199251.11.1.910glutathione peroxidase11630621163418-0000505000
chrBHWA1_009972256199271.11.1.1510peroxiredoxin11636561164153-0000505000
chrBHWA1_010012256199315.99.1.365DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)11674051169909+05500505000
chrBHWA1_010062256199363.6.4.-5Putative helicase 009L 11725931176336+0000005000
chrBHWA1_010082256199382.7.1.56101-phospho fructokinase11772781178195+0000505000
chrBHWA1_010092256199392.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase11782811180101+0000505000
chrBHWA1_010092256199392.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase11782811180101+0000505000
chrBHWA1_010192256199493.1.3.5105-nucleotidase11942831195800+0000505000
chrBHWA1_010242256199544.1.1.1110aspartate 1-decarboxylase12036471203883-0000505000
chrBHWA1_010292256199596.3.5.610asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)12072291208677-0000505000
chrBHWA1_010292256199596.3.5.710glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)12072291208677-0000505000
chrBHWA1_010342256199641.8.1.810protein-disulfide reductase12113151213057+0000505000
chrBHWA1_010372256199675.3.1.610Ribose-5-phosphate isomerase12166231217129-0000505000
chrBHWA1_010412256199711.1.1.85103-isopropylmalate dehydrogenase12197401220828-0000505000
chrBHWA1_010422256199724.2.1.33603-isopropylmalate dehydratase12208321221323-00500505000
chrBHWA1_010422256199724.2.1.355(R)-2-Methylmalate dehydratase12208321221323-0000005000
chrBHWA1_010432256199734.2.1.33103-isopropylmalate dehydratase12213801222627-0000505000
chrBHWA1_010432256199734.2.1.355(R)-2-Methylmalate dehydratase12213801222627-0000005000
chrBHWA1_010442256199742.3.3.13102-isopropylmalate synthase12227611224257-0000505000
chrBHWA1_010452256199751.1.1.8660ketol-acid reductoisomerase12243431225338-00500505000
chrBHWA1_010462256199762.2.1.610acetolactate synthase12253721225899-0000505000
chrBHWA1_010472256199772.2.1.610acetolactate synthase12259181227591-0000505000
chrBHWA1_010502256199805.2.1.810Peptidylprolyl isomerase12303871230878-0000505000
chrBHWA1_010512256199815.2.1.810Peptidylprolyl isomerase12309121231487-0000505000
chrBHWA1_010642256199943.6.1.-5Putative hydrolase 080R 12376001238703-0000005000
chrBHWA1_010722256200022.1.1.-10Replicase large subunit 12493381250207+0000505000
chrBHWA1_010732256200031.2.1.4160glutamate-5- semialdehyde dehydrogenase12502521251550+00500505000
chrBHWA1_010742256200042.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase12516731253043-0000505000
chrBHWA1_010742256200042.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase12516731253043-0000505000
chrBHWA1_010752256200053.2.1.86106-phospho-beta- glucosidase12530641254458-0000505000
chrBHWA1_010932256200232.7.1.2610riboflavin kinase12709011271836+0000505000
chrBHWA1_010932256200232.7.7.210FAD synthetase12709011271836+0000505000
chrBHWA1_010952256200252.7.7.860polyribonucleotide nucleotidyl transferase12721421274280+00500505000
chrBHWA1_011002256200304.1.1.3210phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP)12784961280289-0000505000
chrBHWA1_011042256200342.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 12827581283318-0000005000
chrBHWA1_011172256200441.8.4.1210peptide-methionine (R)-S-oxide reductase12918941292376+0000505000
chrBHWA1_011182256200451.8.4.1110peptide-methionine (S)-S-oxide reductase12924301293038+0000505000
chrBHWA1_011222256200496.1.1.610Lysine-tRNA ligase12968311298363-0000505000
chrBHWA1_011362256200633.5.4.1310dCTP deaminase13129491313467-0000505000
chrBHWA1_011372256200645.3.1.910Glucose-6-phosphate isomerase13135761314907+0000505000
chrBHWA1_011422256200693.2.1.2212alpha-galactosidase13192791320619-0200505000
chrBHWA1_011442256200713.2.1.110alpha-amylase13215001323620-0000505000
chrBHWA1_011452256200722.6.1.1610glutamine- fructose-6- phosphate transaminase (isomerizing)13238581325684+0000505000
chrBHWA1_011462256200733.1.5.110dGTPase13258891326920+0000505000
chrBHWA1_011482256200752.4.2.1410amidophosphoribosyl transferase13290581330470+0000505000
chrBHWA1_011502256200776.3.2.610phosphoribosyl aminoimidazole succinocarboxamide synthase13311351331851-0000505000
chrBHWA1_011512256200785.4.99.1855-(carboxyamino) ribonucleotide mutase13319521332440-0000005000
chrBHWA1_011542256200816.1.1.1460glycine-tRNA ligase13360531336925+00500505000
chrBHWA1_011612256200883.6.4.125DNA helicase13422021344199-0000005000
chrBHWA1_011632256200901.17.7.110(E)-4-hydroxy-3- methylbut-2- enyl- diphosphate synthase13443901345457+0000505000
chrBHWA1_011702256200972.5.1.305heptaprenyl diphosphate synthase13521141352659+0000005000
chrBHWA1_011752256201021.1.1.255shikimate dehydrogenase13563581357209+0000005000
chrBHWA1_011762256201034.2.1.10103-dehydroquinate dehydratase13572481358006+0000505000
chrBHWA1_011802256201073.6.3.215polar-amino-acid- transporting ATPase13609841361766-0000005000
chrBHWA1_011862256201132.7.9.310selenide, water dikinase13674961368572+0000505000
chrBHWA1_011872256201142.7.9.110pyruvate, phosphate dikinase13687131371700-0000505000
chrBHWA1_011922256201192.1.1.725site-specific DNA-methyl transferase (adenine-specific)13760261377081-0000005000
chrBHWA1_012062256201332.7.8.-54-phospho pantetheinyl transferase AcpT 13918051392416-0000005000
chrBHWA1_012082256201352.7.7.360pantetheine- phosphate adenylyltransferase13937641394252-00500505000
chrBHWA1_012092256201363.1.2.-5Acyl-coenzyme A thioesterase 10, mitochondrial 13944371394850+0000005000
chrBHWA1_012112256201383.6.3.145H+-transporting two-sector ATPase13951771395605+0000005000
chrBHWA1_012212256201471.17.1.2104-hydroxy-3- methylbut- 2-enyl diphosphate reductase14061411407886-0000505000
chrBHWA1_012232256201494.1.3.310N-acetylneuraminate lyase14085071409421+0000505000
chrBHWA1_012242256201501.4.1.1310glutamate synthase (NADPH)14096661411066+0000505000
chrBHWA1_012242256201501.4.1.145glutamate synthase (NADH)14096661411066+0000005000
chrBHWA1_012322256201582.-.-.-5UDP-galactose-lipid carrier transferase 14203491421671-0000005000
chrBHWA1_012402256201664.2.99.1810DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase14265021427203-0000505000
chrBHWA1_012422256201685.3.1.110Triose-phosphate isomerase14284231429184-0000505000
chrBHWA1_012472256201732.4.-.-5Glycosyltransferase alg8 14328801433869-0000005000
chrBHWA1_012582256201842.7.7.710DNA-directed DNA polymerase14417261442853-0000505000
chrBHWA1_012612256201871.3.99.225coproporphyrinogen dehydrogenase14440181445073-0000005000
chrBHWA1_012642256201903.5.1.1085UDP-3-O-acyl-N- acetylglucosamine deacetylase14474361448740-0000005000
chrBHWA1_012652256201916.1.1.1410glycine-tRNA ligase14489651451058+0000505000
chrBHWA1_012672256201933.1.3.110alkaline phosphatase14522501453887+0000505000
chrBHWA1_012682256201942.7.1.495hydroxymethyl pyrimidine kinase14542951455104-0000005000
chrBHWA1_012682256201942.7.4.710phosphomethyl pyrimidine kinase14542951455104-0000505000
chrBHWA1_012852256202112.4.2.2960tRNA-guanosine34 transglycosylase14727821473900+00500505000
chrBHWA1_012892256202152.1.1.170516S rRNA (guanine527-N7)- methyltransferase14774791478093-0000005000
chrBHWA1_012922256202182.5.1.2110squalene synthase14809001481901-0000505000
chrBHWA1_012932256202194.6.1.12602-C-methyl-D- erythritol 2,4-cyclodiphosphate synthase14819191482395-00500505000
chrBHWA1_012972256202236.3.4.1310phosphoribosylamine- glycine ligase14871741488427-0000505000
chrBHWA1_012992256202252.5.1.110dimethylallyl transtransferase14895891490479+0000505000
chrBHWA1_012992256202252.5.1.1010(2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase14895891490479+0000505000
chrBHWA1_012992256202252.5.1.2910geranylgeranyl diphosphate synthase14895891490479+0000505000
chrBHWA1_013212256202476.1.1.560Isoleucine-tRNA ligase15223811525152-00500505000
chrBHWA1_013342256202592.1.1.8010protein-glutamate O-methyltransferase15430291543844+0000505000
chrBHWA1_013402256202654.6.1.15adenylate cyclase15477391548284+0000005000
chrBHWA1_013452256202703.4.24.-10Probable matrix metalloproteinase 095L 15516711553767+0000505000
chrBHWA1_013522256202773.6.1.110inorganic diphosphatase15595471561850-0000505000
chrBHWA1_013542256202796.3.1.105adenosylcobinamide- phosphate synthase15628211563795+0000005000
chrBHWA1_013622256202876.3.4.195tRNAIle-lysidine synthase15693671570719+0000005000
chrBHWA1_013692256202942.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase15762731576704-0000005000
chrBHWA1_013702256202952.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase15768071577241-0000005000
chrBHWA1_013742256202992.3.1.1915UDP-3-O-(3- hydroxymyristoyl) N-acyltransferase15851331586173+0000005000
chrBHWA1_013852256203082.6.1.-10Probable aminotransferase ACS10 15945451595678-0000505000
chrBHWA1_013862256203092.3.1.11752,3,4,5- tetrahydropyridine- 2,6- dicarboxylate N-succinyl transferase15959491596653-0000005000
chrBHWA1_013872256203101.17.1.854-hydroxy- tetrahydro dipicolinate reductase15967031597398-0000005000
chrBHWA1_013882256203114.3.3.7554-hydroxy- tetrahydro dipicolinate synthase15974181598299-00500005000
chrBHWA1_013942256203172.4.2.910uracil phosphoribosyl transferase16033611603888+0000505000
chrBHWA1_014102256203314.2.3.510chorismate synthase16268301627939+0000505000
chrBHWA1_014112256203322.7.7.195polynucleotide adenylyltransferase16280241629418+0000005000
chrBHWA1_014122256203332.7.1.3310pantothenate kinase16294211630203+0000505000
chrBHWA1_014142256203352.7.3.910phosphoenolpyruvate- protein phosphotransferase16306931632438+0000505000
chrBHWA1_014152256203362.1.1.191523S rRNA (cytosine1962-C5)- methyltransferase16325041633376-0000005000
chrBHWA1_014212256203426.3.4.21516389281640127-0000005000
chrBHWA1_014312256203524.1.1.3610phosphopantothenoyl cysteine decarboxylase16502191651307+0000505000
chrBHWA1_014312256203526.3.2.510phosphopantothenate- cysteine ligase16502191651307+0000505000
chrBHWA1_014362256203552.5.1.5610N-acetylneuraminate synthase16546171655651+0000505000
chrBHWA1_014442256203632.1.2.210phosphoribosyl glycinamide formyltransferase16639811664541-0000505000
chrBHWA1_014452256203646.3.3.110phosphoribosylformyl glycinamidine cyclo-ligase16645291665542-0000505000
chrBHWA1_014492256203682.1.1.2075tRNA (cytidine34-2-O)- methyltransferase16706931671187+0000005000
chrBHWA1_014502256203694.2.1.210fumarate hydratase16715461672076-0000505000
chrBHWA1_014512256203704.2.1.210fumarate hydratase16721221672964-0000505000
chrBHWA1_014632256203822.7.1.3110glycerate 3-kinase16858801687010+0000505000
chrBHWA1_014652256203844.2.1.1910imidazoleglycerol- phosphate dehydratase16876731688290+0000505000
chrBHWA1_014662256203852.4.2.-10ADP-ribosyl transferase toxin AexT 16884281689060+0000505000
chrBHWA1_014672256203861.1.5.310glycerol-3-phosphate dehydrogenase16890621690615-0000505000
chrBHWA1_014712256203903.4.11.110leucyl aminopeptidase16943251695758-0000505000
chrBHWA1_014742256203931.-.-.-5Ascorbate-specific transmembrane electron transporter 1 16973501698129+0000005000
chrBHWA1_014762256203952.3.1.-102-pyrone synthase 17002251701130+0000505000
chrBHWA1_014772256203963.4.21.-5Achelase-1 17013961702907+0000005000
chrBHWA1_014782256203976.1.1.710Alanine-tRNA ligase17031161705719+0000505000
chrBHWA1_014832256204022.3.1.1805beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase III17080081708985-0000005000
chrBHWA1_014902256204094.3.2.110argininosuccinate lyase17174681718856-0000505000
chrBHWA1_014912256204106.3.4.560Argininosuccinate synthase17188631720083-00500505000
chrBHWA1_014922256204112.1.3.310ornithine carbamoyltransferase17204401721381-0000505000
chrBHWA1_015102256204272.3.1.3110homoserine O-acetyltransferase17422511743351-0000505000
chrBHWA1_015112256204282.5.1.4910O-acetylhomoserine aminocarboxypropyl transferase17434141744709-0000505000
chrBHWA1_015132256204302.5.1.310thiamine-phosphate diphosphorylase17463311747032-0000505000
chrBHWA1_015142256204312.-.-.-5UDP-galactose-lipid carrier transferase 17475981748539-0000005000
chrBHWA1_015172256204346.1.1.1660Cysteine-tRNA ligase17504891751913+00500505000
chrBHWA1_015342256204513.1.22.460crossover junction endodeoxy ribonuclease17705321771014+00500505000
chrBHWA1_015362256204532.7.1.56101-phospho fructokinase17719171772795-0000505000
chrBHWA1_015372256204545.1.3.210UDP-glucose 4-epimerase17730491774041+0000505000
chrBHWA1_015412256204583.1.26.510ribonuclease P17774341777613-0000505000
chrBHWA1_015442256204612.7.11.110non-specific serine/threonine protein kinase17808631781294-0000505000
chrBHWA1_015462256204634.1.2.410Deoxyribose- phosphate aldolase17828031783456+0000505000
chrBHWA1_015472256204642.4.2.310uridine phosphorylase17834701784288+0000505000
chrBHWA1_015482256204652.4.2.310uridine phosphorylase17843071785092+0000505000
chrBHWA1_015532256204703.6.3.175monosaccharide- transporting ATPase17897091791238+0000005000
chrBHWA1_015652256204823.6.3.215polar-amino-acid- transporting ATPase18013091802037-0000005000
chrBHWA1_015712256204881.18.1.25ferredoxin-NADP+ reductase18061531806980+0000005000
chrBHWA1_015772256204942.7.7.60102-C-methyl-D- erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase18101831810893-0000505000
chrBHWA1_015862256205032.3.1.1805beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase III18244821825450+0000005000
chrBHWA1_015892256205066.1.1.1010Methionine-tRNA ligase18279501829905-0000505000
chrBHWA1_015922256205093.1.11.210exodeoxyribonuclease III18337541834539+0000505000
chrBHWA1_016022256205193.1.-.-10Putative RAD2-like endonuclease 095R 18442571846416-0000505000
chrBHWA1_016052256205223.4.11.-5Alanine/arginine aminopeptidase 18487491849555-0000005000
chrBHWA1_016132256205301.1.1.4010malate dehydrogenase (oxaloacetate- decarboxylating) (NADP+)18571971858483+0000505000
chrBHWA1_016172256205346.1.1.1160Serine-tRNA ligase18638211865101-00500505000
chrBHWA1_016182256205351.-.-.-5Ascorbate-specific transmembrane electron transporter 1 18656001866685+0000005000
chrBHWA1_016382256205552.7.8.1360phospho-N- acetylmuramoyl- pentapeptide- transferase18883151889466+00500505000
chrBHWA1_016392256205562.7.4.960dTMP kinase18896831890294+00500505000
chrBHWA1_016482256205651.2.1.1110aspartate- semialdehyde dehydrogenase19003841901481+0000505000
chrBHWA1_016582256205752.6.1.960histidinol-phosphate transaminase19164581917522+00500505000
chrBHWA1_016652256205822.1.1.3310tRNA (guanine46-N7)- methyltransferase19262811926898+0000505000
chrBHWA1_016682256205852.3.1.155glycerol-3-phosphate 1-O-acyltransferase19282451929264+0000005000
chrBHWA1_016692256205862.3.1.1805beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase III19292771930131+0000005000
chrBHWA1_016732256205902.7.4.1610thiamine-phosphate kinase19335331934504+0000505000
chrBHWA1_016742256205912.3.1.910acetyl-CoA C-acetyltransferase19347261935901+0000505000
chrBHWA1_016762256205932.3.1.3510glutamate N-acetyltransferase19382581939421-0000505000
chrBHWA1_016762256205932.3.1.110amino-acid N-acetyltransferase19382581939421-0000505000
chrBHWA1_016802256205972.7.2.310phosphoglycerate kinase19417231942958-0000505000
chrBHWA1_016812256205981.2.1.1210glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (phosphorylating)19431241944167-0000505000
chrBHWA1_016822256205996.3.5.610asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)19444421945893+0000505000
chrBHWA1_016822256205996.3.5.710glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)19444421945893+0000505000
chrBHWA1_016932256206101.1.1.3365UDP-N-acetyl-D- mannosamine dehydrogenase19568471958028-0000005000
chrBHWA1_016982256206153.5.4.210adenine deaminase19670101968740+0000505000
chrBHWA1_017012256206182.7.2.410aspartate kinase19709841972345+0000505000
chrBHWA1_017082256206253.1.3.1110fructose- bisphosphatase19773051979248-0000505000
chrBHWA1_017212256206323.4.21.5312Endopeptidase La19894531991978-0200505000
chrBHWA1_017232256206343.6.4.1255DNA helicase19947311995771+00500005000
chrBHWA1_017282256206395.1.1.110Alanine racemase20013992002499-0000505000
chrBHWA1_017322256206432.5.1.710UDP-N- acetylglucosamine 1-carboxyvinyl transferase20064882007753-0000505000
chrBHWA1_017352256206462.3.1.155glycerol-3-phosphate 1-O-acyltransferase20103742011021+0000005000
chrBHWA1_017402256206514.1.3.-10Imidazole glycerol phosphate synthase subunit hisF1 20161042016859+0000505000
chrBHWA1_017442256206554.2.1.4610dTDP-glucose 4,6-dehydratase20226842023622+0000505000
chrBHWA1_017462256206573.6.3.410Cu2+-exporting ATPase20244612026737+0000505000
chrBHWA1_017502256206611.1.1.2712L-lactate dehydrogenase20299232030879+0200505000
chrBHWA1_017552256206662.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase20343212034749-0000505000
chrBHWA1_017572256206684.2.1.1265N-acetylmuramic acid 6-phosphate etherase20357442036652-0000005000
chrBHWA1_017592256206702.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase20375432038019-0000505000
chrBHWA1_017652256206761.5.1.560methyl enetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+)20431102043955-00500505000
chrBHWA1_017652256206763.5.4.910methenyl tetrahydrofolate cyclohydrolase20431102043955-0000505000
chrBHWA1_017692256206804.1.2.1310Fructose- bisphosphate aldolase20482982049158-0000505000
chrBHWA1_017712256206822.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase20506292051084-0000505000
chrBHWA1_017752256206862.1.1.198516S rRNA (cytidine1402-2-O)- methyltransferase20541502054875+0000005000
chrBHWA1_017832256206946.1.1.1960Arginine-tRNA ligase20610632062667-00500505000
chrBHWA1_017922256207032.8.2.225aryl-sulfate sulfotransferase20711152072689+0000005000
chrBHWA1_018032256207136.1.1.1260Aspartate-tRNA ligase20799662081726-00500505000
chrBHWA1_018082256207183.6.4.125DNA helicase20857352087714+0000005000
chrBHWA1_018092256207193.2.2.235DNA- formamidopyrimidine glycosylase20880582088714+0000005000
chrBHWA1_018092256207194.2.99.185DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase20880582088714+0000005000
chrBHWA1_018172256207266.3.4.460Adenylosuccinate synthase20943152095598-00500505000
chrBHWA1_018272256207361.1.1.110alcohol dehydrogenase21080922109252-0000505000
chrBHWA1_018632256207722.7.1.215thymidine kinase21477602148329-0000005000
chrBHWA1_018672256207763.4.-.-5Probable cysteine proteinase 361L 21513742153551+0000005000
chrBHWA1_018692256207786.2.1.310long-chain-fatty- acid-CoA ligase21545372156192-0000505000
chrBHWA1_018712256207806.3.2.410D-Alanine-D-alanine ligase21570942158080+0000505000
chrBHWA1_018762256207853.4.21.10210C-terminal processing peptidase21620552163524+0000505000
chrBHWA1_018852256207945.4.2.11521747922175538+0000005000
chrBHWA1_018862256207952.7.7.38103-deoxy-manno- octulosonate cytidylyltransferase21759242176694-0000505000
chrBHWA1_018902256207994.2.1.1110phosphopyruvate hydratase21783362179631+0000505000
chrBHWA1_018932256208023.5.1.-5Aculeacin-A acylase 21810502181781-0000005000
chrBHWA1_019022256208112.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase21909452191373-0000005000
chrBHWA1_019082256208172.4.2.810hypoxanthine phosphoribosyl transferase21982462198776-0000505000
chrBHWA1_019112256208201.3.8.135short-chain acyl-CoA dehydrogenase22008682201971-30000005000
chrBHWA1_019122256208213.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase22033602203974+0000505000
chrBHWA1_019142256208233.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase22048512206614+0000505000
chrBHWA1_019152256208243.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase22066072207929+0000505000
chrBHWA1_019162256208253.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase22079502208549+0000505000
chrBHWA1_019172256208263.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase22085462210414+0000505000
chrBHWA1_019182256208273.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase22104702210937+0000505000
chrBHWA1_019192256208284.1.99.110tryptophanase22111842212527+0000505000
chrBHWA1_019212256208302.7.7.710DNA-directed DNA polymerase22139882215571+0000505000
chrBHWA1_019222256208315.4.99.22523S rRNA pseudouridine2605 synthase22163392217418+0000005000
chrBHWA1_019242256208335.4.99.23523S rRNA pseudouridine 1911/1915/1917 synthase22185332219522-0000005000
chrBHWA1_019252256208343.4.23.3612Signal peptidase II22195252220100-0200505000
chrBHWA1_019292256208382.1.1.2285tRNA (guanine37-N1)- methyltransferase22230242223758-0000005000
chrBHWA1_019372256208441.2.7.110pyruvate synthase22300532231090+0000505000
chrBHWA1_019382256208451.2.7.110pyruvate synthase22311052233369+0000505000
chrBHWA1_019392256208463.4.11.410tripeptide aminopeptidase22338612235087+0000505000
chrBHWA1_019422256208491.2.7.3102-oxoglutarate synthase22400072240240+0000505000
chrBHWA1_019432256208501.2.7.3102-oxoglutarate synthase22402402241298+0000505000
chrBHWA1_019442256208511.2.7.3102-oxoglutarate synthase22412952242029+0000505000
chrBHWA1_019452256208521.2.7.3102-oxoglutarate synthase22420432242597+0000505000
chrBHWA1_019572256208643.5.3.110arginase22543782255262-0000505000
chrBHWA1_019592256208661.1.5.310glycerol-3-phosphate dehydrogenase22568382258277-0000505000
chrBHWA1_019602256208672.7.1.3060glycerol kinase22583842259868-00500505000
chrBHWA1_019682256208752.2.1.260transaldolase22655112266164+00500505000
chrBHWA1_019862256208926.5.1.290DNA ligase (NAD+)22862282288219+300500505000
chrBHWA1_019942256209005.1.3.810N-Acylglucosamine 2-epimerase22976092298751-0000505000
chrBHWA1_020072256209135.3.1.1310Arabinose-5- phosphate isomerase23078992308861+0000505000
chrBHWA1_020182256209231.6.-.-5NADH dehydrogenase C1, chlo ropl astic/mitochondrial 23158142317154+0000005000
chrBHWA1_020262256209313.5.4.2610diaminohydroxy phosphoribosyl aminopyrimidine deaminase23240972325179+0000505000
chrBHWA1_020262256209311.1.1.193105-amino-6-(5- phosphoribosylamino) reductase23240972325179+0000505000
chrBHWA1_020272256209322.5.1.910riboflavin synthase23253212325962+0000505000
chrBHWA1_020282256209334.1.99.12103,4-dihydroxy-2- butanone-4- phosphate synthase23260442327243+0000505000
chrBHWA1_020282256209333.5.4.2510GTP cyclohydrolase II23260442327243+0000505000
chrBHWA1_020302256209352.5.1.78606,7-dimethyl-8- ribityllumazine synthase23285502329020+00500505000
chrBHWA1_020562256209612.4.2.760adenine phosphoribosyl transferase23577042358216-00500505000
chrBHWA1_020572256209622.7.1.1710xylulokinase23583602359877+0000505000
chrBHWA1_020602256209652.6.1.6210adenosyl methionine-8- amino-7- oxononanoate transaminase23635892364929-0000505000
chrBHWA1_020612256209666.3.3.360Dethiobiotin synthase23649762365641-00500505000
chrBHWA1_020622256209672.8.1.660biotin synthase23656762366677-00500505000
chrBHWA1_020632256209686.3.4.1510Biotin-[acetyl-CoA- carboxylase] ligase23666932367676-0000505000
chrBHWA1_020682256209731.1.1.295glycerate dehydrogenase23711962372152+0000005000
chrBHWA1_020692256209742.6.1.910histidinol-phosphate transaminase23727492373732-0000505000
chrBHWA1_020852256209893.1.1.4110cephalosporin-C deacetylase23933472394327+0000505000
chrBHWA1_020872256209911.8.1.910thioredoxin- disulfide reductase23960152396947+0000505000
chrBHWA1_020902256209944.1.3.65citrate (pro-3S)-lyase23999402400203+0000005000
chrBHWA1_020912256209954.1.3.610citrate (pro-3S)-lyase24002002401099+0000505000
chrBHWA1_020912256209954.1.3.345citryl-CoA lyase24002002401099+0000005000
chrBHWA1_020922256209964.1.3.610citrate (pro-3S)-lyase24011242402686+0000505000
chrBHWA1_020922256209962.8.3.105citrate CoA-transferase24011242402686+0000005000
chrBHWA1_020972256210012.1.1.-5Replicase large subunit 24062362407108+0000005000
chrBHWA1_021002256210043.4.17.1310Muramoyltetrapeptide carboxypeptidase24085082409464-0000505000
chrBHWA1_021052256210093.4.24.-5Probable matrix metalloproteinase 095L 24150272416337-0000005000
chrBHWA1_021082256210123.5.1.2810N-acetylmuramoyl-L- alanine amidase24183702419398+0000505000
chrBHWA1_021092256210132.1.1.198516S rRNA (cytidine1402-2-O)- methyltransferase24194092420083+0000005000
chrBHWA1_021182256210223.6.1.3110phosphoribosyl-ATP diphosphatase24265822427244-0000505000
chrBHWA1_021182256210223.5.4.1910phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase24265822427244-0000505000
chrBHWA1_021482256210522.7.7.610DNA-directed RNA polymerase24447842445758+0000505000
chrBHWA1_021532256210572.4.1.18210lipid-A-disaccharide synthase24495872450717-0000505000
chrBHWA1_021542256210582.3.1.12910acyl-[acyl-carrier- protein]- UDP-N- acetylglucosamine O-acyltransferase24507302451524-0000505000
chrBHWA1_021552256210594.2.1.5953-hydroxyacyl-[acyl- carrier- protein] dehydratase24515422452006-0000005000
chrBHWA1_021652256210693.4.25.25HslU-HslV peptidase24628692463417+0000005000
chrBHWA1_021682256210722.3.1.-102-pyrone synthase 24654192467725+0000505000
chrBHWA1_021722256210762.7.1.148104-(cytidine 5-diphospho)-2-C- methyl-D- erythritol kinase24698962470750+0000505000
chrBHWA1_021752256210792.7.7.135mannose-1-phosphate guanylyltransferase24726902473754-0000005000
chrBHWA1_021772256210813.6.4.-5Putative helicase 009L 24746632476648-0000005000
chrBHWA1_021822256210866.3.2.110Pantoate-beta- alanine ligase24782672479103-0000505000
chrBHWA1_021882256210923.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase24861652487076+0000505000
chrBHWA1_021892256210933.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase24871132487334+0000505000
chrBHWA1_021902256210943.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase24873702487873+0000505000
chrBHWA1_021912256210953.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase24879102488458+0000505000
chrBHWA1_021922256210963.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase24884842489125+0000505000
chrBHWA1_021932256210973.6.3.1460H+-transporting two-sector ATPase24891522490651+00500505000
chrBHWA1_021942256210983.6.3.1410H+-transporting two-sector ATPase24907152491593+0000505000
chrBHWA1_022032256211072.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase25001822502341+0000505000
chrBHWA1_022032256211072.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase25001822502341+0000505000
chrBHWA1_022072256211115.2.1.85Peptidylprolyl isomerase25060282507503-0000005000
chrBHWA1_022082256211121.1.1.20510IMP dehydrogenase25076802508801-0000505000
chrBHWA1_022112256211151.15.1.110superoxide dismutase25108322511416-0000505000
chrBHWA1_022162256211203.1.26.410ribonuclease H25193782520058+0000505000
chrBHWA1_022212256211233.4.21.9265Endopeptidase Clp25224842523080+05500505000
chrBHWA1_022352256211372.7.7.2410glucose-1-phosphate thymidylyl transferase25403182541304-0000505000
chrBHWA1_022382256211404.1.2.14102-dehydro-3-deoxy- phosphogluconate aldolase25426952543327-0000505000
chrBHWA1_022382256211404.1.3.16104-Hydroxy-2- oxoglutarate aldolase25426952543327-0000505000
chrBHWA1_022392256211415.3.1.1260Glucuronate isomerase25433742544780-00500505000
chrBHWA1_022402256211424.2.1.860Mannonate dehydratase25448592545926-00500505000
chrBHWA1_022412256211431.1.1.5710fructuronate reductase25459552547580-0000505000
chrBHWA1_022432256211453.2.1.3110beta-glucuronidase25491592550970-0000505000
chrBHWA1_022532256211555.1.3.310Aldose 1-epimerase25581182559161+0000505000
chrBHWA1_022602256211626.1.1.460Leucine-tRNA ligase25640542566615+00500505000
chrBHWA1_022632256211655.3.1.16601-(5-phospho ribosyl)- 5-[(5- phosphoribosylamino) carboxamide isomerase25686542569370+00500505000
chrBHWA1_022662256211683.4.11.1810methionyl aminopeptidase25710612571855+0000505000
chrBHWA1_022682256211704.3.1.1710L-Serine ammonia-lyase25732162573890+0000505000
chrBHWA1_022692256211714.3.1.1710L-Serine ammonia-lyase25738982574797+0000505000
chrBHWA1_022802256211826.3.3.2105-Formyl tetrahydrofolate cyclo-ligase25854762586078-0000505000
chrBHWA1_022832256211853.6.4.125DNA helicase25874372589527+0000005000
chrBHWA1_022852256211875.4.2.85phosphomannomutase25898712591562-0000005000
chrBHWA1_022962256211982.7.7.710DNA-directed DNA polymerase25999312600947+0000505000
chrBHWA1_023052256212063.6.1.75acylphosphatase26113142611592-0000005000
chrBHWA1_023112256212122.7.1.1510ribokinase26184062619293+0000505000
chrBHWA1_023252256212252.7.7.610DNA-directed RNA polymerase26253862628907+0000505000
chrBHWA1_023262256212262.7.7.610DNA-directed RNA polymerase26289272633129+0000505000
chrBHWA1_023282256212281.1.1.2310histidinol dehydrogenase26342712635545-0000505000
chrBHWA1_023292256212292.4.2.1760ATP phosphoribosyl transferase26355562636176-00500505000
chrBHWA1_023322256212323.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 26383442640086+0000005000
chrBHWA1_023362256212365.4.99.21523S rRNA pseudouridine2604 synthase26414692642158-0000005000
chrBHWA1_023422256212421.11.1.95glutathione peroxidase26455732646046+0000005000
chrBHWA1_023722256212723.6.3.315polyamine- transporting ATPase26715702672610+0000005000
chrBHWA1_023772256212775.4.2.710phosphopentomutase26776662678826-0000505000
chrBHWA1_023782256212783.5.99.610glucosamine-6- phosphate deaminase26790572679818-0000505000
chrBHWA1_023802256212802.1.2.110glycine hydroxymethyl transferase26807312682158-0000505000
chrBHWA1_023872256212876.3.4.360formate- tetrahydrofolate ligase26873512689012+00500505000
chrBHWA1_023922256212923.6.1.195nucleoside- triphosphate diphosphatase26950212695614-0000005000
chrBHWA1_024022256213022.4.1.110phosphorylase27054792708040-0000505000
chrBHWA1_024032256213032.5.1.54103-deoxy-7- phosphoheptulonate synthase27084192709450+0000505000
chrBHWA1_024062256213066.3.5.510Carbamoyl-phosphate synthase (glutamine- hydrolysing)27116572714854-0000505000
chrBHWA1_024072256213076.3.5.510Carbamoyl-phosphate synthase (glutamine- hydrolysing)27148472715932-0000505000
chrBHWA1_024082256213085.2.1.810Peptidylprolyl isomerase27161692717122-0000505000
chrBHWA1_024122256213123.2.1.2310beta-galactosidase27199192722144-0000505000
chrBHWA1_024192256213192.5.1.660methionine adenosyltransferase27275352728719-00500505000
chrBHWA1_024232256213235.4.99.510Chorismate mutase27322952733422+0000505000
chrBHWA1_024232256213234.2.1.5110prephenate dehydratase27322952733422+0000505000
chrBHWA1_024242256213242.7.1.7110shikimate kinase27334152733942+0000505000
chrBHWA1_024322256213323.4.19.360pyroglutamyl- peptidase I27434962744101+00500505000
chrBHWA1_024332256213336.3.5.310phosphoribosylformyl glycinamidine synthase27442062747952+0000505000
chrBHWA1_024432256213432.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 27557812756428-0000005000
chrBHWA1_024442256213442.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 27564162757423-0000005000
chrBHWA1_024582256213582.4.1.1875N-acetylglucosaminyl diphospho undecaprenol N-acetyl-beta-D- mannosaminyl transferase27691952769953-0000005000
chrBHWA1_024592256213592.7.1.11106-phospho fructokinase27699822770962-0000505000
chrBHWA1_024812256213813.4.21.8910Signal peptidase I27926262793675+0000505000
chrBHWA1_024832256213832.4.99.175S-adenosyl methionine:tRNA ribosyltransferase- isomerase27953632796439+0000005000
chrBHWA1_024872256213873.4.13.1910membrane dipeptidase28007352801685-0000505000
chrBHWA1_024912256213912.7.1.10010S-methyl-5- thioribose kinase28047802806090+0000505000
chrBHWA1_024922256213925.3.1.2310S-methyl-5- thioribose-1- phosphate isomerase28062312807286+0000505000
chrBHWA1_024982256213963.1.1.2910aminoacyl-tRNA hydrolase28112082812101+0000505000
chrBHWA1_025022256214001.6.5.35NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)28151732816921-0000005000
chrBHWA1_025032256214011.6.5.35NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)28169632818651-0000005000
chrBHWA1_025042256214021.6.5.35NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)28186642819170-0000005000
chrBHWA1_025092256214072.1.2.360phosphoribosyl aminoimidazole carboxamide formyltransferase28238862825415+00500505000
chrBHWA1_025092256214073.5.4.1010IMP cyclohydrolase28238862825415+0000505000
chrBHWA1_025112256214093.5.99.210aminopyrimidine aminohydrolase28260392826698-0000505000
chrBHWA1_025132256214112.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase28288512829177-0000505000
chrBHWA1_025162256214142.7.1.6910protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase28319232832228-0000505000
chrBHWA1_025302256214283.6.3.210Mg2+-importing ATPase28492392851953+0000505000
chrBHWA1_025412256214393.1.3.825D-glycero-beta-D- manno- heptose 1,7-bisphosphate 7-phosphatase28638132864670+0000005000
chrBHWA1_025412256214393.1.3.835D-glycero-alpha-D- manno- heptose 1,7-bisphosphate 7-phosphatase28638132864670+0000005000
chrBHWA1_025422256214402.7.13.35histidine kinase28647922867182-0000005000
chrBHWA1_025432256214411.1.1.2210UDP-glucose 6-dehydrogenase28673362868643+0000505000
chrBHWA1_025512256214493.6.3.1710monosaccharide- transporting ATPase28746762876181-0000505000
chrBHWA1_025552256214534.2.3.4103-dehydroquinate synthase28800152881091+0000505000
chrBHWA1_025642256214622.3.1.-52-pyrone synthase 28895502889792-0000005000
chrBHWA1_025672256214656.3.4.1510Biotin-[acetyl-CoA- carboxylase] ligase28909832891750+0000505000
chrBHWA1_025802256214782.1.1.7210site-specific DNA-methyl transferase (adenine-specific)29036802904654-0000505000
chrBHWA1_025812256214796.3.5.260GMP synthase (glutamine- hydrolysing)29046772906221-00500505000
chrBHWA1_025872256214852.7.7.710DNA-directed DNA polymerase29137592916521+0000505000
chrBHWA1_025892256214873.5.1.2810N-acetylmuramoyl-L- alanine amidase29178462918631-0000505000
chrBHWA1_025902256214885.99.1.210DNA topoisomerase29187392920889-0000505000
chrBHWA1_025952256214932.4.-.-5Glycosyltransferase alg8 29277412928730+0000005000
chrBHWA1_025962256214942.3.1.2810chloramphenicol O-acetyltransferase29287962929446+0000505000
chrBHWA1_026052256215034.1.1.2310Orotidine-5- phosphate decarboxylase29353682936723-0000505000
chrBHWA1_026062256215041.3.98.15dihydroorotate dehydrogenase (fumarate)29367942937705-0000005000
chrBHWA1_026132256215112.8.1.-5Putative sulfurtransferase DsrE 29445322945590+0000005000
chrBHWA1_026182256215163.1.3.5105-nucleotidase29506152952153-0000505000
chrBHWA1_026182256215163.6.1.455UDP-sugar diphosphatase29506152952153-0000005000
chrBHWA1_026192256215173.5.99.310hydroxy dechloroatrazine ethylaminohydrolase29523092953679-0000505000
chrBHWA1_026242256215223.2.2.910adenosylhomocysteine nucleosidase29597972960513-0000505000
chrBHWA1_026312256215273.5.1.2510N-acetyl glucosamine-6- phosphate deacetylase29639252965889-0000505000
chrBHWA1_026322256215283.5.99.610glucosamine-6- phosphate deaminase29659032966676-0000505000
chrBHWA1_026422256215382.3.1.1795beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase II29772812978534-0000005000
chrBHWA1_026442256215401.1.1.100103-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase29789302979679-0000505000
chrBHWA1_026452256215415.4.2.810phosphomannomutase29799582981385-0000505000
chrBHWA1_026472256215433.2.2.2010DNA-3-methyladenine glycosylase I29827532983307-0000505000
chrBHWA1_026552256215512.7.1.610galactokinase29889152990096+0000505000
chrBHWA1_026592256215552.7.8.510CDP-diacylglycerol- glycerol-3- phosphate 3-phosphatidyl transferase29929112993384-0000505000
chrBHWA1_026632256215593.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 29965332998098+0000005000
chrBHWA1_026652256215613.1.26.310ribonuclease III29998693000600+0000505000
chrBHWA1_000092256189592.1.1.-5Replicase large subunit 65357380+0000500000
chrBHWA1_000332256189832.6.1.-5Probable aminotransferase ACS10 2999931210+0000500000
chrBHWA1_000352256189853.2.1.525beta-N- acetylhexosaminidase3240933362+0000500000
chrBHWA1_000382256189884.3.1.45formimidoyl tetrahydrofolate cyclodeaminase3506335707-0000500000
chrBHWA1_000502256190002.4.1.1295peptidoglycan glycosyltransferase4780050412-0000500000
chrBHWA1_000602256190101.17.1.45xanthine dehydrogenase6354864390-0000500000
chrBHWA1_000612256190111.17.1.45xanthine dehydrogenase6438164869-0000500000
chrBHWA1_000622256190121.17.1.45xanthine dehydrogenase6486967004-0000500000
chrBHWA1_000642256190142.1.3.35ornithine carbamoyltransferase6823969378-0000500000
chrBHWA1_000652256190153.5.1.165acetylornithine deacetylase6947770808-0000500000
chrBHWA1_000662256190164.3.1.195threonine ammonia-lyase7087572068-0000500000
chrBHWA1_000692256190191.4.1.135glutamate synthase (NADPH)7436377293+0000500000
chrBHWA1_000702256190201.17.1.45xanthine dehydrogenase7739379963+0000500000
chrBHWA1_000982256190482.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 108111109076-0000500000
chrBHWA1_001102256190602.3.1.165acetyl-CoA C-acyltransferase123615124835+0000500000
chrBHWA1_001122256190621.1.1.3553-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase125876126718+0000500000
chrBHWA1_001232256190732.4.2.225xanthine phosphoribosyl transferase138364138762+0000500000
chrBHWA1_001282256190782.1.1.-5Replicase large subunit 144466145230+0000500000
chrBHWA1_001542256191046.3.2.125dihydrofolate synthase174784176094+0000500000
chrBHWA1_001542256191046.3.2.175tetrahydrofolate synthase174784176094+0000500000
chrBHWA1_001572256191072.-.-.-5UDP-galactose-lipid carrier transferase 178146179408-0000500000
chrBHWA1_001672256191153.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 187427189085-0000500000
chrBHWA1_001862256191332.7.4.-5Probable uridylate kinase 204964205668+0000500000
chrBHWA1_001882256191351.6.4.-5Heterosulfide reductase, subunit B1 207030207593+0000500000
chrBHWA1_002332256191802.1.1.-5Replicase large subunit 261569262150+0000500000
chrBHWA1_002712256192182.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase306971307435-0000500000
chrBHWA1_002742256192211.-.-.-5Ascorbate-specific transmembrane electron transporter 1 310354311331-0000500000
chrBHWA1_002872256192344.2.1.-53-dehydroshikimate dehydratase 322937323269+0000500000
chrBHWA1_002932256192404.2.1.6053-hydroxydecanoyl- [acyl- carrier- protein] dehydratase329036329524+0000500000
chrBHWA1_002962256192435.3.1.-5Putative galactosamine-6- phosphate isomerase 331100331726+0000500000
chrBHWA1_002992256192462.4.1.-5Alpha-1,4-N- acetylglucosaminyl transferase 332991334034+0000500000
chrBHWA1_003112256192581.1.1.1585UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase347085347987+0000500000
chrBHWA1_003202256192674.2.1.525355814356761+0000500000
chrBHWA1_003252256192722.1.1.725site-specific DNA-methyl transferase (adenine-specific)360318362030+0000500000
chrBHWA1_003402256192872.4.1.1295peptidoglycan glycosyltransferase374823377225-0000500000
chrBHWA1_003422256192892.3.1.1285ribosomal-protein- alanine N-acetyltransferase379222379722+0000500000
chrBHWA1_003742256193205.4.2.65beta- Phosphoglucomutase415737416354-0000500000
chrBHWA1_004292256193723.1.6.15arylsulfatase482900484324+0000500000
chrBHWA1_004662256194091.5.1.205methyl enetetrahydrofolate reductase [NAD(P)H]555476556402-0000500000
chrBHWA1_004732256194162.3.1.-52-pyrone synthase 563227563667-0000500000
chrBHWA1_004812256194244.2.1.-53-dehydroshikimate dehydratase 571930572628-0000500000
chrBHWA1_004852256194286.3.1.55NAD+ synthase575287577179+0000500000
chrBHWA1_004892256194322.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 579969582131+0000500000
chrBHWA1_005152256194582.7.1.25glucokinase613416613640-0000500000
chrBHWA1_005202256194633.4.13.35Xaa-His dipeptidase617363618802-0000500000
chrBHWA1_005332256194764.2.1.705pseudouridylate synthase630514631551-0000500000
chrBHWA1_005532256194962.1.1.-5Replicase large subunit 653400654110+0000500000
chrBHWA1_005632256195062.6.1.455serine-glyoxylate transaminase662741663886-0000500000
chrBHWA1_005732256195162.7.7.155choline-phosphate cytidylyltransferase681340682800-0000500000
chrBHWA1_006062256195493.1.3.555-nucleotidase727470729281-0000500000
chrBHWA1_006062256195493.6.1.455UDP-sugar diphosphatase727470729281-0000500000
chrBHWA1_006162256195594.2.1.705pseudouridylate synthase740395741282+0000500000
chrBHWA1_006312256195743.6.1.-5Putative hydrolase 080R 755551756951-0000500000
chrBHWA1_006352256195783.6.1.175bis(5-nucleosyl)- tetraphosphatase (asymmetrical)759114759464-0000500000
chrBHWA1_006492256195922.3.1.795maltose O-acetyltransferase780563781117+0000500000
chrBHWA1_006552256195984.1.1.4454-carboxy muconolactone decarboxylase785092785886+0000500000
chrBHWA1_006712256196122.5.1.85tRNA isopentenyl transferase801476802402-0000500000
chrBHWA1_006742256196156.1.1.175Glutamate-tRNA ligase803634805079+0000500000
chrBHWA1_006792256196202.7.-.-5Capsular polysaccharide phosphotransferase cps12A 807332807793-0000500000
chrBHWA1_006872256196282.7.7.105UTP-hexose-1- phosphate uridylyltransferase815892816890-0000500000
chrBHWA1_006902256196314.2.99.185DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase818292819065-0000500000
chrBHWA1_007032256196443.2.1.147chitinase834901835464-0200500000
chrBHWA1_007042256196452.1.1.725site-specific DNA-methyl transferase (adenine-specific)835983837203-0000500000
chrBHWA1_007192256196601.3.1.125prephenate dehydrogenase851752852612+0000500000
chrBHWA1_007872256197272.1.1.-5Replicase large subunit 938292939320-0000500000
chrBHWA1_007932256197331.12.7.25ferredoxin hydrogenase945672947144+0000500000
chrBHWA1_008012256197412.6.1.110aspartate transaminase954765955964-0500500000
chrBHWA1_008072256197472.7.4.145UMP/CMP kinase962220962843-0000500000
chrBHWA1_008112256197513.5.1.475N-acetyl diaminopimelate deacetylase965814966962-0000500000
chrBHWA1_008212256197612.7.7.105UTP-hexose-1- phosphate uridylyltransferase975533976507-0000500000
chrBHWA1_008332256197731.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 984973985830-0000500000
chrBHWA1_008402256197802.6.1.110aspartate transaminase990848992047-0500500000
chrBHWA1_008462256197863.1.3.35phosphoserine phosphatase995901996560-0000500000
chrBHWA1_008752256198152.5.1.295geranylgeranyl diphosphate synthase10325231034040-0000500000
chrBHWA1_008752256198152.5.1.105(2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase10325231034040-0000500000
chrBHWA1_008752256198152.5.1.-5Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 10325231034040-0000500000
chrBHWA1_008752256198152.5.1.15dimethylallyl transtransferase10325231034040-0000500000
chrBHWA1_008852256198234.2.1.705pseudouridylate synthase10420661042815-0000500000
chrBHWA1_009002256198383.4.19.15acylaminoacyl- peptidase10555361057548-0000500000
chrBHWA1_009042256198422.7.1.835pseudouridine kinase10601921061136-0000500000
chrBHWA1_009102256198481.1.1.10053-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase10655251066334-0000500000
chrBHWA1_009232256198611.1.1.1585UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase10835831084488-0000500000
chrBHWA1_009672256198973.4.24.-5Probable matrix metalloproteinase 095L 11279631130038-0000500000
chrBHWA1_009982256199284.2.1.705pseudouridylate synthase11642671164920-0000500000
chrBHWA1_010032256199333.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 11705291171203-0000500000
chrBHWA1_010662256199962.3.1.-52-pyrone synthase 12405271241924-0000500000
chrBHWA1_010682256199983.6.3.45Cu2+-exporting ATPase12434771245414-0000500000
chrBHWA1_010682256199983.6.3.35Cd2+-exporting ATPase12434771245414-0000500000
chrBHWA1_010862256200162.7.4.145UMP/CMP kinase12644221265042+0000500000
chrBHWA1_011512256200784.1.1.215phosphoribosyl aminoimidazole carboxylase13319521332440-0000500000
chrBHWA1_011752256201021.1.1.2825quinate/shikimate dehydrogenase13563581357209+0000500000
chrBHWA1_011822256201091.1.1.10053-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase13625711363323+0000500000
chrBHWA1_012432256201693.3.2.15isochorismatase14292081429750-0000500000
chrBHWA1_012472256201732.4.1.-5Alpha-1,4-N- acetylglucosaminyl transferase 14328801433869-0000500000
chrBHWA1_012642256201903.5.1.-5Aculeacin-A acylase 14474361448740-0000500000
chrBHWA1_012992256202252.5.1.-5Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 14895891490479+0000500000
chrBHWA1_013532256202783.1.3.735adenosyl cobalamin/alpha- ribazole phosphatase15621921562776+0000500000
chrBHWA1_013602256202853.1.2.65hydroxyacyl glutathione hydrolase15678431568430+0000500000
chrBHWA1_013632256202883.6.1.135ADP-ribose diphosphatase15707411571229+0000500000
chrBHWA1_013642256202893.1.1.55lysophospholipase15716151572547-0000500000
chrBHWA1_013642256202893.1.1.235acylglycerol lipase15716151572547-0000500000
chrBHWA1_013692256202942.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 15762731576704-0000500000
chrBHWA1_013742256202992.3.1.-52-pyrone synthase 15851331586173+0000500000
chrBHWA1_013862256203092.3.1.895tetrahydro dipicolinate N-acetyltransferase15959491596653-0000500000
chrBHWA1_013872256203101.3.1.265dihydrodipicolinate reductase15967031597398-0000500000
chrBHWA1_013882256203114.2.1.52515974181598299-0000500000
chrBHWA1_013892256203123.5.1.475N-acetyl diaminopimelate deacetylase15983661599547-0000500000
chrBHWA1_014092256203303.4.11.185methionyl aminopeptidase16259111626708+0000500000
chrBHWA1_014112256203322.7.7.215tRNA cytidylyltransferase16280241629418+0000500000
chrBHWA1_014212256203422.4.2.115nicotinate phosphoribosyl transferase16389281640127-0000500000
chrBHWA1_014492256203682.1.1.-5Replicase large subunit 16706931671187+0000500000
chrBHWA1_014502256203694.2.1.325L(+)-Tartrate dehydratase16715461672076-0000500000
chrBHWA1_014512256203704.2.1.325L(+)-Tartrate dehydratase16721221672964-0000500000
chrBHWA1_014692256203881.12.1.25hydrogen dehydrogenase16925421693705-0000500000
chrBHWA1_014832256204022.3.1.415beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I17080081708985-0000500000
chrBHWA1_015032256204201.6.5.55NADPH:quinone reductase17319751732976-0000500000
chrBHWA1_015112256204282.5.1.485cystathionine gamma-synthase17434141744709-0000500000
chrBHWA1_015142256204312.4.99.-5Prolipoprotein diacylglyceryl transferase 1 17475981748539-0000500000
chrBHWA1_015192256204361.1.1.15alcohol dehydrogenase17527891753940-0000500000
chrBHWA1_015752256204922.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 18085631809570-0000500000
chrBHWA1_015792256204962.4.1.1295peptidoglycan glycosyltransferase18129931815365-0000500000
chrBHWA1_015862256205032.3.1.415beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I18244821825450+0000500000
chrBHWA1_016182256205351.1.1.15alcohol dehydrogenase18656001866685+0000500000
chrBHWA1_016692256205862.3.1.415beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I19292771930131+0000500000
chrBHWA1_016922256206095.1.3.25UDP-glucose 4-epimerase19556601956679-0000500000
chrBHWA1_017572256206684.2.-.-52-oxo-hepta-3- ene-1,7- dioic acid hydratase 20357442036652-0000500000
chrBHWA1_017602256206712.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase20380512038878-0000500000
chrBHWA1_017682256206791.2.1.105acetaldehyde dehydrogenase (acetylating)20469222048091-0000500000
chrBHWA1_017682256206791.1.1.15alcohol dehydrogenase20469222048091-0000500000
chrBHWA1_017702256206812.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase20491912050582-0000500000
chrBHWA1_017732256206842.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase20522012052662-0000500000
chrBHWA1_017932256207043.5.1.195nicotinamidase20727202073298+0000500000
chrBHWA1_017942256207053.5.1.195nicotinamidase20733252073618+0000500000
chrBHWA1_018032256207136.1.1.235aspartate-tRNAAsn ligase20799662081726-0000500000
chrBHWA1_018852256207945.4.2.155phosphoglycerate mutase21747922175538+00500500000
chrBHWA1_018872256207962.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase21767372177222-0000500000
chrBHWA1_019112256208201.3.99.25butyryl-CoA dehydrogenase22008682201971-0000500000
chrBHWA1_019222256208315.4.99.-5H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4 22163392217418+0000500000
chrBHWA1_019242256208334.2.1.705pseudouridylate synthase22185332219522-0000500000
chrBHWA1_019262256208352.7.-.-5Capsular polysaccharide phosphotransferase cps12A 22203222221329+0000500000
chrBHWA1_019292256208382.1.1.315tRNA (guanine-N1-)- methyltransferase22230242223758-0000500000
chrBHWA1_019582256208651.5.3.15sarcosine oxidase22552792256553-0000500000
chrBHWA1_019732256208803.5.1.195nicotinamidase22702122271123+0000500000
chrBHWA1_020182256209231.6.99.310NADH dehydrogenase23158142317154+0500500000
chrBHWA1_020212256209262.3.1.795maltose O-acetyltransferase23199902320556+0000500000
chrBHWA1_020422256209476.4.1.35propionyl-CoA carboxylase23465652348109+0000500000
chrBHWA1_020422256209476.4.1.25acetyl-CoA carboxylase23465652348109+0000500000
chrBHWA1_020452256209504.1.1.35Oxaloacetate decarboxylase23489852350112+0000500000
chrBHWA1_020682256209731.1.1.955phosphoglycerate dehydrogenase23711962372152+0000500000
chrBHWA1_020762256209815.99.1.25DNA topoisomerase23808612383401-0000500000
chrBHWA1_020822256209862.1.1.-5Replicase large subunit 23908702391433+0000500000
chrBHWA1_021552256210594.2.1.-53-dehydroshikimate dehydratase 24515422452006-0000500000
chrBHWA1_021612256210651.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 24585092459696-0000500000
chrBHWA1_021652256210693.4.25.-5Putative threonine aspartase 24628692463417+0000500000
chrBHWA1_021692256210733.1.1.615protein-glutamate methylesterase24677362468905+0000500000
chrBHWA1_021752256210792.7.7.225mannose-1-phosphate guanylyltransferase (GDP)24726902473754-0000500000
chrBHWA1_022052256211093.2.2.205DNA-3-methyladenine glycosylase I25043602504899-0000500000
chrBHWA1_022052256211096.3.5.25GMP synthase (glutamine- hydrolysing)25043602504899-0000500000
chrBHWA1_022142256211182.1.2.15glycine hydroxymethyl transferase25142202515476+0000500000
chrBHWA1_022202256211225.2.1.85Peptidylprolyl isomerase25211272522437+0000500000
chrBHWA1_022282256211301.3.99.25butyryl-CoA dehydrogenase25315432533462+0000500000
chrBHWA1_022462256211482.7.1.4552-dehydro-3- deoxygluconokinase25528752553897-0000500000
chrBHWA1_022572256211591.1.1.15alcohol dehydrogenase25615372562781-0000500000
chrBHWA1_022832256211853.6.1.-5Putative hydrolase 080R 25874372589527+0000500000
chrBHWA1_022852256211875.4.2.25phosphoglucomutase25898712591562-0000500000
chrBHWA1_023002256212022.4.1.1851,4-alpha-glucan branching enzyme26031322604718+0000500000
chrBHWA1_023042256212053.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 26094662611283-0000500000
chrBHWA1_023312256212312.4.2.175ATP phosphoribosyl transferase26370562638177-0000500000
chrBHWA1_023362256212364.2.1.705pseudouridylate synthase26414692642158-0000500000
chrBHWA1_023412256212413.6.1.85ATP diphosphatase26447822645576+0000500000
chrBHWA1_023762256212763.1.3.555-nucleotidase26756452677204+0000500000
chrBHWA1_023792256212795.4.2.65beta- Phosphoglucomutase26799872680652+0000500000
chrBHWA1_023922256212923.6.1.155nucleoside- triphosphatase26950212695614-0000500000
chrBHWA1_024212256213212.7.7.15nicotinamide- nucleotide adenylyltransferase27300572731067-0000500000
chrBHWA1_024212256213212.7.1.225ribosylnicotinamide kinase27300572731067-0000500000
chrBHWA1_024362256213363.5.1.475N-acetyl diaminopimelate deacetylase27489852750211+0000500000
chrBHWA1_024422256213422.7.1.1215phosphoenolpyruvate- glycerone phosphotransferase27543142755756-0000500000
chrBHWA1_024432256213432.7.1.1215phosphoenolpyruvate- glycerone phosphotransferase27557812756428-0000500000
chrBHWA1_024442256213442.7.1.1215phosphoenolpyruvate- glycerone phosphotransferase27564162757423-0000500000
chrBHWA1_024572256213572.1.1.-5Replicase large subunit 27684212769176-0000500000
chrBHWA1_024742256213742.8.1.75cysteine desulfurase27839242785039-0000500000
chrBHWA1_024832256213835.-.-.-5Mitochondrial enolase superfamily member 1 27953632796439+0000500000
chrBHWA1_024842256213843.1.6.-5Arylsulfatase D 27970902798973-0000500000
chrBHWA1_024902256213901.6.99.310NADH dehydrogenase28031542804512-0500500000
chrBHWA1_024972256213953.1.1.295aminoacyl-tRNA hydrolase28106122811208+0000500000
chrBHWA1_025022256214001.12.7.25ferredoxin hydrogenase28151732816921-0000500000
chrBHWA1_025032256214011.12.1.25hydrogen dehydrogenase28169632818651-0000500000
chrBHWA1_025042256214021.12.1.25hydrogen dehydrogenase28186642819170-0000500000
chrBHWA1_025152256214132.7.1.695protein-Npi- phosphohistidine- sugar phosphotransferase28303372831713-0000500000
chrBHWA1_025192256214172.3.1.-52-pyrone synthase 28346422836117+0000500000
chrBHWA1_025252256214231.1.2.35L-lactate dehydrogenase (cytochrome)28405332841546-0000500000
chrBHWA1_025412256214393.1.1.-5Probable lipid hydrolase 463L 28638132864670+0000500000
chrBHWA1_025422256214402.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 28647922867182-0000500000
chrBHWA1_025842256214823.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 29113932911776+0000500000
chrBHWA1_025952256214932.4.1.-5Alpha-1,4-N- acetylglucosaminyl transferase 29277412928730+0000500000
chrBHWA1_026032256215011.8.1.145CoA-disulfide reductase29328422934530+0000500000
chrBHWA1_026052256215032.4.2.105orotate phosphoribosyl transferase29353682936723-0000500000
chrBHWA1_026062256215041.3.3.15dihydroorotate oxidase29367942937705-0000500000
chrBHWA1_026072256215051.3.3.15dihydroorotate oxidase29377312938498-0000500000
chrBHWA1_026152256215131.8.1.85protein-disulfide reductase29465352947362+0000500000
chrBHWA1_026162256215142.4.1.835dolichyl-phosphate beta-D- mannosyltransferase29474972948495+0000500000
chrBHWA1_026192256215173.5.4.35guanine deaminase29523092953679-0000500000
chrBHWA1_026232256215212.7.3.95phosphoenolpyruvate- protein phosphotransferase29574712959222-0000500000
chrBHWA1_026242256215223.2.2.165methylthioadenosine nucleosidase29597972960513-0000500000
chrBHWA1_026422256215382.3.1.415beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I29772812978534-0000500000
chrBHWA1_026452256215415.4.2.105phosphoglucosamine mutase29799582981385-0000500000
chrBHWA1_013872256203101.17.1.-50CDP-6-deoxy-L- threo-D- glycero-4- hexulose-3- dehydrase reductase 15967031597398-00500000000
chrBHWA1_016822256205996.3.5.-50Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A 1 19444421945893+00500000000
chrBHWA1_010292256199596.3.5.-50Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A 1 12072291208677-00500000000
chrBHWA1_016682256205852.3.1.n25019282451929264+00500000000
chrBHWA1_026062256215041.3.1.1450dihydroorotate dehydrogenase (NAD+)29367942937705-00500000000
chrBHWA1_012892256202152.1.1.-50Replicase large subunit 14774791478093-00500000000
chrBHWA1_020112256209171.3.1.-50Putative ketoacyl reductase 23115622312740+00500000000
chrBHWA1_022282256211301.3.8.130short-chain acyl-CoA dehydrogenase25315432533462+30000000000
chrnot sequence based04.2.1.11540UDP-N- acetylglucosamine 4,6-dehydratase (configuration- inverting)00-301000000000
chrnot sequence based01.7.2.12nitrite reductase (NO-forming)00-0200000000
chrnot sequence based01.11.1.12NADH peroxidase00-0200000000
chrnot sequence based01.21.4.22glycine reductase00-0200000000
chrnot sequence based02.7.3.25creatine kinase00-0500000000
chrnot sequence based03.1.1.32triacylglycerol lipase00-0200000000
chrnot sequence based03.1.4.310phospholipase C00-01000000000
chrnot sequence based03.1.4.1210sphingomyelin phosphodiesterase00-01000000000
chrnot sequence based03.1.21.12deoxyribonuclease I00-0200000000
chrnot sequence based03.1.21.415type II site-specific deoxyribonuclease00-01500000000
chrnot sequence based03.1.30.12Aspergillus nuclease S100-0200000000
chrnot sequence based03.2.1.185exo-alpha-sialidase00-0500000000
chrnot sequence based03.2.1.372xylan 1,4-beta-xylosidase00-0200000000
chrnot sequence based03.2.1.512alpha-L-fucosidase00-0200000000
chrnot sequence based03.2.1.552alpha-N- arabinofuranosidase00-0200000000
chrnot sequence based03.2.1.1172amygdalin beta-glucosidase00-0200000000
chrnot sequence based03.6.3.322quaternary-amine- transporting ATPase00-0200000000
chrnot sequence based04.2.1.32aconitate hydratase00-0200000000