Organism:

Oceanicola granulosus HTCC2516
Chromosome: NZ_CH724107
Plasmid/s: -
Total genes: 3784
Enzyme coding genes: 1192 [32% of genome]
Relevance-CutOff:
*) small values increases loading time.
Relevances: *) leaf blank for default scores.
BRENDA:AMENDA:SwissProt:
NCBI:KEGG:KEGG[Orthology]:
BREPS:PFAM:BLAST:
PATRIC:
Chr/PLocusGIUniProt IDEC-NumberRelevancerecommended NameGene-StartGene-StopGene-DirectionBLAST-eValueBLAST-IdentityBLAST-StartBLAST-StopPFAM-AccPFAM-StartPFAM-StopPFAM-eValueBRENDAAMENDASwissProtBREPSPATRICKEGGKEGG[Orthology]NCBIBLASTPFAM
Chr/PLocusGIUniProt IDEC-NumberRelevancerecommended NameGene-StartGene-StopGene-DirectionBLAST-eValueBLAST-IdentityBLAST-StartBLAST-StopPFAM-AccPFAM-StartPFAM-StopPFAM-eValueBRENDAAMENDASwissProtBREPSPATRICKEGGKEGG[Orthology]NCBIBLASTPFAM
*) use % as joker.
chrOG2516_00025890696564.1.3.-21imidazole glycerol phosphate synthase subunitHisF"81178878-00010500600
chrOG2516_00030890696575.3.1.16291-(5-phospho ribosyl)- 5-[(5- phosphoribosylamino) carboxamide isomerase89259641-8e-165123800010500680
chrOG2516_00035890696582.4.2.-6imidazole glycerol phosphate synthase subunitHisH"979610347+0000000600
chrOG2516_00045890696604.2.1.1923imidazoleglycerol- phosphate dehydratase1099811585-3e-13811950005500670
chrOG2516_00070890696651.8.1.415dihydrolipoyl dehydrogenase1918320583+0.014660000500640
chrOG2516_00150890696814.2.1.1219phosphogluconate dehydratase3956741369-0.046090000500680
chrOG2516_00165890696843.5.4.1316dCTP deaminase4335744433-0.023620000500650
chrOG2516_00245890697003.5.99.311hydroxy dechloroatrazine ethylaminohydrolase5551456848-0.014440001000640
chrOG2516_00364890676085.4.99.219Methylmalonyl-CoA mutase7946781608+0.017100000500680
chrOG2516_00489890676331.1.1.-6short chain dehydrogenase111389112138+0000000600
chrOG2516_00509890676372.6.1.116aspartate transaminase115026116249+0.014070000500650
chrOG2516_00649890676651.1.1.262184-hydroxy threonine-4- phosphate dehydrogenase148300149316-0.013380000500670
chrOG2516_00734890676822.4.2.117purine-nucleoside phosphorylase165807166637-0.012760000500660
chrOG2516_00859890677074.1.3.317N-acetylneuraminate lyase194724195653+0.013090000500660
chrOG2516_01149890677651.8.4.822phosphoadenylyl- sulfate reductase (thioredoxin)253757254503-0.012480005500660
chrOG2516_01174890677702.3.2.819arginyltransferase258589259434-0.012810000500680
chrOG2516_01204890677762.6.1.168glutamine- fructose-6- phosphate transaminase (isomerizing)262996263487+2e-10511630000000620
chrOG2516_01234890677821.6.5.320NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)269630269995+3e-5411210005500640
chrOG2516_01239890677831.6.5.313NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)269986270600+0002500600
chrOG2516_01244890677841.6.5.312NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)270632271261+0001500600
chrOG2516_01254890677861.6.5.322NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)272165273379+0.033960003500680
chrOG2516_01259890677873.6.3.147H+-transporting two-sector ATPase273390273680+3e-581960000000610
chrOG2516_01731890689543.6.1.-11replicative DNA helicase358598360103-0000500600
chrOG2516_01736890689552.4.2.1029orotate phosphoribosyl transferase360281360958-3e-163122500010500680
chrOG2516_01741890689563.5.2.329dihydroorotase360981362021-0.0134600010500680
chrOG2516_01781890689641.6.5.39NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)369444369827+1e-8711270000000630
chrOG2516_01801890689686.4.1.211acetyl-CoA carboxylase371257372603-0.014490001000640
chrOG2516_01979890681911.1.1.267291-deoxy-D- xylulose-5- phosphate reductoisomerase405215406381+0.0138800010500680
chrOG2516_02009890681972.3.1.12928acyl-[acyl-carrier- protein]- UDP-N- acetylglucosamine O-acyltransferase411531412316+0.0126100010500670
chrOG2516_02189890682332.3.1.3918[acyl-carrier- protein] S-malonyltransferase441811442749+0.013120000500670
chrOG2516_02264890682484.2.1.319aconitate hydratase452055454829-0.039090000500680
chrOG2516_02299890682554.3.2.215adenylosuccinate lyase459113460420-0.014430000500640
chrOG2516_02354890682661.8.1.421dihydrolipoyl dehydrogenase470838472214+0.074860002500680
chrOG2516_02474890682904.2.1.2419porphobilinogen synthase504452505450-0.013320000500680
chrOG2516_02529890683012.8.1.-6lipoyl synthase518087519049+0000000600
chrOG2516_02579890683113.1.4.16152,3-cyclic- nucleotide 2-phosphodiesterase528567530525+0.056520000500640
chrOG2516_02658890713335.3.1.929Glucose-6-phosphate isomerase544785546383-0.0555300010500680
chrOG2516_02668890713351.1.1.4919glucose-6-phosphate dehydrogenase547138548592-0.014930000500680
chrOG2516_02693890701256.1.1.158Proline-tRNA ligase553615554214-4e-13411990000000620
chrOG2516_02723890701312.7.4.129polyphosphate kinase559182561377+0.0272700010500680
chrOG2516_02848890701561.6.5.311NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)589513590949-0000500600
chrOG2516_02853890701571.6.5.315NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)590962592539-0.015250000500640
chrOG2516_02863890701591.6.5.311NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)594821595126-0000500600
chrOG2516_02868890701601.6.5.38NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)595349595804-6e-10211510000000620
chrOG2516_02883890701631.6.5.320NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)596816597310-6e-8951630003500660
chrOG2516_02888890701641.6.5.316NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)597351598391-0005500600
chrOG2516_02898890701661.6.5.321NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)598807600831-0.0297220002500680
chrOG2516_02943890711856.3.5.38phosphoribosylformyl glycinamidine synthase608263609135+0.012900000000620
chrOG2516_02983890713171.2.1.127glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (phosphorylating)614516614677-6e-291530000000610
chrOG2516_02978890713162.2.1.124transketolase614704616722-0.016830005500680
chrOG2516_02998890711612.2.1.116transketolase617926618378-2e-10511510000500650
chrOG2516_03058890711732.6.1.927histidinol-phosphate transaminase627931629043+0.0137000010500660
chrOG2516_03103890695302.3.1.4629homoserine O-succinyl transferase639469640413+0.0131400010500680
chrOG2516_03178890695454.1.3.2719anthranilate synthase653105654616+0.015100000500680
chrOG2516_03218890695533.4.21.8829Repressor LexA661779662468+2e-160122900010500680
chrOG2516_03233890695562.7.2.319phosphoglycerate kinase663824664999+0.013930000500680
chrOG2516_03238890695574.1.2.1319Fructose- bisphosphate aldolase665093665983+0.012960000500680
chrOG2516_03258890695612.3.1.6110dihydrolipoyllysine- residue succinyltransferase668295669683+0.014830000000640
chrOG2516_03800890688452.4.2.2217xanthine phosphoribosyl transferase746922747422-4e-11711660000500660
chrOG2516_03790890688431.3.1.1011enoyl-[acyl-carrier- protein] reductase (NADPH, B-specific)748049748861-0005000600
chrOG2516_03755890688361.17.4.18ribonucleoside- diphosphate reductase756255756704+3e-9611490000000620
chrOG2516_03580890688011.3.1.5417precorrin-6A reductase821372822103+2e-16512430000500660
chrOG2516_03560890687972.3.1.37215-aminolevulinate synthase825042826277+0.014110002500680
chrOG2516_03550890687951.17.4.364-hydroxy-3- methylbut-2- en-1-yl diphosphate synthase827832828959+0000000600
chrOG2516_03974890694552.7.2.1128glutamate 5-kinase838992840098-0.013680009500680
chrOG2516_03984890694571.14.-.-6putative cytochrome P450841316842572-0000000600
chrOG2516_04094890694792.6.1.111aspartate transaminase862071863297+0.014080000000650
chrOG2516_04316890711232.3.1.4111beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I901698902918-0000500600
chrOG2516_04331890711266.1.1.1119Serine-tRNA ligase904665905954-0.014300000500680
chrOG2516_04401890699712.3.3.1382-isopropylmalate synthase926052926468-6e-8811380000000620
chrOG2516_04541890699994.3.1.1219ornithine cyclodeaminase958703959749+0.013480000500680
chrOG2516_04566890700041.1.1.416isocitrate dehydrogenase (NAD+)964078965292+0000000600
chrOG2516_04593890712236.1.1.729Alanine-tRNA ligase969224971881-0.0188900010500680
chrOG2516_04653890708606.3.5.211GMP synthase (glutamine- hydrolysing)980140980874+4e-16912440000000650
chrOG2516_04718890708732.4.2.1419amidophosphoribosyl transferase993098994579+0.034950000500680
chrOG2516_04853890703553.4.11.119leucyl aminopeptidase10174281018897-0.015300000500680
chrOG2516_04878890703601.1.1.262294-hydroxy threonine-4- phosphate dehydrogenase10246251025596+0.0132300010500680
chrOG2516_04883890703612.1.1.-11dimethyladenosine transferase10255961026441+0000500600
chrOG2516_04903890703655.3.1.519Xylose isomerase10290221030326-0.034440000500680
chrOG2516_05108890712762.6.1.120aspartate transaminase10680321069234+0.014010001500680
chrOG2516_05208890678256.3.2.87UDP-N- acetylmuramate-L- alanine ligase10906941090921-1e-391750000000610
chrOG2516_05218890678272.4.1.22719undecaprenyl diphospho- muramoylpentapeptide beta-N- acetylglucosaminyl transferase10923531093441-0.013620000500680
chrOG2516_05243890678326.3.4.429Adenylosuccinate synthase10979371099229-0.0143700010500680
chrOG2516_05253890678346.3.4.229CTP synthase10999241101567+0.0155000010500680
chrOG2516_05293890678422.7.7.68DNA-directed RNA polymerase11132041113731-1e-86111800000000620
chrOG2516_05358890678552.7.7.2729glucose-1-phosphate adenylyltransferase11226281123878+0.0141600010500680
chrOG2516_05373890678585.4.2.219phosphoglucomutase11273901129021+0.095850000500680
chrOG2516_05478890678791.1.1.-6short chain dehydrogenase11463071147068-0000000600
chrOG2516_05673890679184.2.1.87Mannonate dehydratase11950761195351+5e-571910000000610
chrOG2516_05758890679352.5.1.915riboflavin synthase12124241213035+4e-14012030000500640
chrOG2516_05808890679456.3.2.1321UDP-N- acetylmuramoyl-L- alanyl-D- glutamate-2,6- diaminopimelate ligase12212071222703-0.014980002500680
chrOG2516_05883890679602.3.3.919malate synthase12381541240307-0.017430000500680
chrOG2516_05918890679676.3.5.-16aspartyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunitB"12467281248239+00010000600
chrOG2516_05933890679701.8.4.66protein- methionine-S- oxide reductase12493111249910-0000000600
chrOG2516_05943890679722.7.7.68DNA-directed RNA polymerase12506341251335-1e-15712330000000620
chrOG2516_06052890707953.1.-.-6D-tyrosyl-tRNA deacylase12722851272686+0000000600
chrOG2516_06207890698726.3.3.122phosphoribosylformyl glycinamidine cyclo-ligase13006291301672-0.013480003500680
chrOG2516_06287890698883.5.3.1916ureidoglycolate hydrolase13182771318780-1e-11511670000500650
chrOG2516_06494890705032.3.1.813phosphate acetyltransferase13631141363479+3e-7911210000500620
chrOG2516_06616890686906.4.1.211acetyl-CoA carboxylase13871131388471-0.014520001000640
chrOG2516_06621890686916.4.1.28acetyl-CoA carboxylase13884801388716-2e-491780000000620
chrOG2516_06881890687431.8.4.66protein- methionine-S- oxide reductase14325791432785+0000000600
chrOG2516_06901890687471.8.4.66protein- methionine-S- oxide reductase14341701434688+0000000600
chrOG2516_07041890687751.1.1.-6short chain dehydrogenase14688621469590-0000000600
chrOG2516_07293890702542.6.1.1815beta-alanine- pyruvate transaminase15320501533372+0.0174640000500640
chrOG2516_07340890705796.3.5.529Carbamoyl-phosphate synthase (glutamine- hydrolysing)15408871542035+0.0138200010500680
chrOG2516_07375890705861.1.1.8629ketol-acid reductoisomerase15476211548643+0.0134000010500680
chrOG2516_07410890705932.7.9.119pyruvate, phosphate dikinase15543821556955-0.0169040000500680
chrOG2516_07415890705946.1.1.1429glycine-tRNA ligase15570231559107-0.0178800010500680
chrOG2516_07425890705966.1.1.1429glycine-tRNA ligase15596691560589-0.0130900010500680
chrOG2516_07692890680463.1.22.46crossover junction endodeoxy ribonuclease16164991617527-0000000600
chrOG2516_07702890680483.1.22.426crossover junction endodeoxy ribonuclease16182381618747-8e-114116900010500650
chrOG2516_07727890680534.2.1.4919Urocanate hydratase16220191623683-0.015630000500680
chrOG2516_08052890681181.3.99.119succinate dehydrogenase16884951689277-0.012600000500680
chrOG2516_08067890681211.3.5.117succinate dehydrogenase (ubiquinone)16899541691759-0.046090003000680
chrOG2516_08112890681301.1.1.3722malate dehydrogenase16962381697200+0.013200003500680
chrOG2516_08127890681336.2.1.522Succinate-CoA ligase (ADP-forming)16996991700892+0.0264250003500680
chrOG2516_08147890681372.3.1.6122dihydrolipoyllysine- residue succinyltransferase17059621707584+0.015170003500680
chrOG2516_08341890705282.7.7.629DNA-directed RNA polymerase17454741746490-0.0133800010500680
chrOG2516_08541890713242.7.7.629DNA-directed RNA polymerase17713431775587-0.01142300010500680
chrOG2516_08546890712372.7.7.629DNA-directed RNA polymerase17817281785873+0.010144500010500680
chrOG2516_08663890708181.1.1.157203-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase17980381798913+0.012910001500680
chrOG2516_08708890708274.1.1.4929phosphoenolpyruvate carboxykinase (ATP)18050631806661+0.0153600010500680
chrOG2516_08743890708901.1.99.119choline dehydrogenase18106741812329-0.065690000500680
chrOG2516_08818890709056.1.1.2119Histidine-tRNA ligase18261721827818+0.015220000500680
chrOG2516_08828890709072.4.2.1718ATP phosphoribosyl transferase18288851829577+5e-16212300000500670
chrOG2516_08833890700661.3.3.16dihydroorotate oxidase18297641830805-0000000600
chrOG2516_08938890700876.3.5.114NAD+ synthase (glutamine- hydrolysing)18543031855961-0.015580000000680
chrOG2516_08948890700893.5.1.-6NAD-dependent deacetylase18564901857173+0000000600
chrOG2516_08963890700923.6.3.1429H+-transporting two-sector ATPase18582701859694-0.0147900010500680
chrOG2516_08968890700933.6.3.1413H+-transporting two-sector ATPase18597131860588-4e-12212920000500620
chrOG2516_08973890700943.6.3.1419H+-transporting two-sector ATPase18606791862217-0.015100000500680
chrOG2516_09008890701012.7.8.727holo-[acyl-carrier- protein] synthase18674661867879-3e-95113700010500660
chrOG2516_09038890701072.7.7.625DNA-directed RNA polymerase18729501873309-3e-77111900010500640
chrOG2516_09118890710755.4.1.217Precorrin-8X methylmutase18861271886759-1e-14212100000500660
chrOG2516_09138890710792.5.1.1718cob(I)yrinic acid a,c-diamide adenosyltransferase18896261890234+2e-14612020000500670
chrOG2516_09208890697082.7.7.715DNA-directed DNA polymerase18990281900779-0.086200000500640
chrOG2516_09288890697246.4.1.28acetyl-CoA carboxylase19121711912830+2e-15612190000000620
chrOG2516_09343890697354.3.2.17argininosuccinate lyase19226621922772-2e-141360000000610
chrOG2516_09368890697403.6.3.1413H+-transporting two-sector ATPase19261571926393-2e-421780000500620
chrOG2516_09373890697413.6.3.1412H+-transporting two-sector ATPase19264641927219-1e-54242470000500610
chrOG2516_09418890697505.4.99.513Chorismate mutase19331781933474+3e-621980000500620
chrOG2516_09473890697612.5.1.6129hydroxymethylbilane synthase19414991942440-0.0131300010500680
chrOG2516_09483890697631.3.3.318coproporphyrinogen oxidase19436881944578-0.012960000500670
chrOG2516_09548890697764.2.1.5117prephenate dehydratase19564691957323+0.012840000500660
chrOG2516_09568890697804.2.1.33143-isopropylmalate dehydratase19599181960735+0.012730000000680
chrOG2516_09575890700094.2.1.33163-isopropylmalate dehydratase19608531961312+3e-10511520000500650
chrOG2516_09580890700104.2.1.33293-isopropylmalate dehydratase19613331961938+1e-145120100010500680
chrOG2516_09695890700335.3.1.1219Glucuronate isomerase19842761985679+0.084780000500680
chrOG2516_09705890700354.2.1.10263-dehydroquinate dehydratase19871181987552+1e-98114400010500650
chrOG2516_09720890700381.2.1.118aspartate- semialdehyde dehydrogenase19898211990462+4e-14812130000000620
chrOG2516_09740890700422.6.1.5219phosphoserine transaminase19932901994435-0.013860000500680
chrOG2516_09869890697844.2.1.5211dihydrodipicolinate synthase20175422018414+0000500600
chrOG2516_09874890697852.7.7.729DNA-directed DNA polymerase20198952021070+0.0139100010500680
chrOG2516_09914890697936.1.1.2019Phenylalanine-tRNA ligase20272692029668-0.018490000500680
chrOG2516_10139890698382.7.7.719DNA-directed DNA polymerase20691042070222+0.013730000500680
chrOG2516_10216890672065.4.99.-6tRNA pseudouridine synthase B20807042080883+0000000600
chrOG2516_10236890672101.3.1.2624dihydrodipicolinate reductase20830402083852+2e-99522600010500630
chrOG2516_10261890672152.1.2.324phosphoribosyl aminoimidazole carboxamide formyltransferase20876882089274+0.015290005500680
chrOG2516_10311890672252.7.7.610DNA-directed RNA polymerase20971332097654-9e-12011730000000640
chrOG2516_10526890672681.1.1.2321histidinol dehydrogenase21456222146932-0.014360002500680
chrOG2516_10586890672804.2.3.529chorismate synthase21578342158940-0.0137000010500680
chrOG2516_10636890672903.2.2.415AMP nucleosidase21673882168842-0.025000000500640
chrOG2516_10656890672943.5.1.1829succinyl- diaminopimelate desuccinylase21712992172447-0.0138200010500680
chrOG2516_10766890673163.4.99.-6penicillin-insensitive murein endopeptidase21979272198877+0000000600
chrOG2516_10786890673202.4.2.117nicotinate phosphoribosyl transferase22012632201424+5e-291530000000610
chrOG2516_10886890673403.5.2.219dihydropyrimidinase22256742227128-0.014850000500680
chrOG2516_10921890673471.3.1.110dihydropyrimidine dehydrogenase (NAD+)22323612233665-0.014360000000640
chrOG2516_11021890673671.4.3.-6quinolinate synthetase22554982256550+0000000600
chrOG2516_11026890673681.4.3.1619L-aspartate oxidase22565562258121+0.015290000500680
chrOG2516_11071890673772.7.7.38173-deoxy-manno- octulosonate cytidylyltransferase22676772268477-0.012660000500660
chrOG2516_11136890673902.3.1.3524glutamate N-acetyltransferase22822602283477+0.074080005500680
chrOG2516_11206890674043.4.25.-11ATP-dependent protease peptidase subunit22982782298838+0000500600
chrOG2516_11361890674352.3.1.810phosphate acetyltransferase23300442332305+0.017530000000640
chrOG2516_11381890674396.3.4.529Argininosuccinate synthase23349312336151-0.0141000010500680
chrOG2516_11441890674514.99.1.17ferrochelatase23472452347451+2e-361680000000610
chrOG2516_11481890674592.1.1.64223-demethylubiquinol 3-O-methyl transferase23524712353217-0.012480003500680
chrOG2516_11526890674681.1.1.10320L-threonine 3-dehydrogenase23776122378649-0.013450001500680
chrOG2516_11536890674702.3.1.2917glycine C-acetyltransferase23792242380411-0.014010002500640
chrOG2516_11626890674883.3.1.129adenosyl homocysteinase23979772399362+0.0847600010500680
chrOG2516_11966890706186.1.1.429Leucine-tRNA ligase24658272468400-0.0190700010500680
chrOG2516_12151890699181.1.1.-6short chain dehydrogenase25029542505047-0000000600
chrOG2516_12206890699292.6.1.428branched-chain- amino-acid transaminase25139182514871+0.013170000000620
chrOG2516_12246890699372.2.1.7291-deoxy-D- xylulose-5- phosphate synthase25197252521638+0.0166200010500680
chrOG2516_12281890699445.4.2.119phosphoglycerate mutase25288262530346-0.025170000500680
chrOG2516_12311890699504.2.1.924dihydroxy-acid dehydratase25358792537642+0.015870005500680
chrOG2516_12556890710421.4.99.119D-amino-acid dehydrogenase25847392585974+0.014160000500680
chrOG2516_12561890710434.1.1.237Orotidine-5- phosphate decarboxylase25860852586294-3e-411690000000610
chrOG2516_12779890703414.3.1.1511Diaminopropionate ammonia-lyase55286568+0.013460000000650
chrOG2516_12759890703372.2.1.610acetolactate synthase1004111690-0.0105560000000640
chrOG2516_12634890703124.2.1.5211putative dihydrodipicolinate synthase3655337470+0000500600
chrOG2516_12824890711481.1.1.-6short chain dehydrogenase4781048607+0000000600
chrOG2516_12829890711491.1.1.157153-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase4860449551+0.013150000500640
chrOG2516_13484890685613.5.4.415adenosine deaminase5995860947-0.013290000500640
chrOG2516_13479890685605.4.2.719phosphopentomutase6102762202-0.014030000500680
chrOG2516_13474890685592.4.2.419thymidine phosphorylase6219963506-0.014370000500680
chrOG2516_13449890685542.3.1.88phosphate acetyltransferase6683667855-0.013390000000620
chrOG2516_13364890685372.3.3.13192-isopropylmalate synthase8179683361+0.0105290000500680
chrOG2516_13309890685262.5.1.55193-deoxy-8- phosphooctulonate synthase9433295165+0.012770000500680
chrOG2516_13154890684953.5.1.1015formyl tetrahydrofolate deformylase124916125794-0.012920000500640
chrOG2516_13099890684843.5.1.5917N-carbamoylsarcosine amidase140410141132-3e-17512400000500660
chrOG2516_13029890684701.1.1.-6short chain dehydrogenase155311157356-0000000600
chrOG2516_12994890684634.2.1.1715enoyl-CoA hydratase164284165075-1e-17712630000500640
chrOG2516_12974890684596.3.5.-6putative glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferasesubunit"168125169483+0000000600
chrOG2516_13506890695942.5.1.67methionine adenosyltransferase187912188082-2e-291560000000610
chrOG2516_13571890696072.3.1.915acetyl-CoA C-acetyltransferase200212201423-0.014030000500640
chrOG2516_13701890696336.3.2.515phosphopantothenate- cysteine ligase236365237570+0.014010000500640
chrOG2516_13766890696462.1.2.1173-methyl-2- oxobutanoate hydroxymethyl transferase246876247016-4e-231460000000610
chrOG2516_13776890696486.3.2.127Pantoate-beta- alanine ligase247907248764-0.0128500010500660
chrOG2516_13826890711026.1.1.1724Glutamate-tRNA ligase258635259954+0.0144000010000680
chrOG2516_13916890712132.7.7.1818nicotinate- nucleotide adenylyltransferase276397276996+8e-13711990000500670
chrOG2516_13921890712142.7.1.2128thymidine kinase277033277605+2e-137119000010500670
chrOG2516_13941890711336.3.5.522Carbamoyl-phosphate synthase (glutamine- hydrolysing)278825282142-0.01111640003500680
chrOG2516_13956890711366.1.1.1229Aspartate-tRNA ligase284990286768+0.0165400010500680
chrOG2516_13981890711412.7.7.419sulfate adenylyltransferase290123291841-0.015720000500680
chrOG2516_14126890707152.6.1.924histidinol-phosphate transaminase318863319945+0.0136000010000680
chrOG2516_14131890707161.3.1.1215prephenate dehydrogenase319942320859+0.013070000500640
chrOG2516_14171890707242.1.3.324ornithine carbamoyltransferase329906330832+0.013080005500680
chrOG2516_14186890707274.1.2.14102-dehydro-3-deoxy- phosphogluconate aldolase332670333275-3e-13612010000000640
chrOG2516_14301890707541.5.1.217pyrroline-5- carboxylate reductase355140355949-0.012690000500660
chrOG2516_14376890707696.1.1.68Lysine-tRNA ligase369066369935+0.012890000000620
chrOG2516_14516890692922.2.1.219transaldolase435712436365-2e-15512170000500680
chrOG2516_14768890702981.1.1.4419phosphogluconate dehydrogenase (NADP+-dependent, decarboxylating)452287453687-0.014660000500680
chrOG2516_14763890702972.1.1.3329tRNA (guanine46-N7)- methyltransferase453746454456-3e-170123600010500680
chrOG2516_14753890702954.2.1.60113-hydroxydecanoyl- [acyl- carrier- protein] dehydratase455139455648+0000500600
chrOG2516_14713890702876.1.1.510Isoleucine-tRNA ligase462003462335-8e-7411100000000640
chrOG2516_14708890702866.1.1.519Isoleucine-tRNA ligase462010464919-0.019690000500680
chrOG2516_14775890693104.2.1.2024tryptophan synthase498205499093-0.0129600010000680
chrOG2516_14915890693381.2.7.810indolepyruvate ferredoxin oxidoreductase527985531428+0.02612170000000640
chrOG2516_14935890693424.1.3.418Hydroxymethyl glutaryl-CoA lyase536208537065+0.012850000500670
chrOG2516_14940890693434.2.1.1710enoyl-CoA hydratase537062537838+1e-17712580000000640
chrOG2516_14945890693441.4.4.219glycine dehydrogenase (decarboxylating)537851540694-0.0249990000500680
chrOG2516_15035890693626.5.1.117DNA ligase (ATP)560765562354-0.015480000500660
chrOG2516_15149890710324.2.3.119threonine synthase577811579202-0.014650000500680
chrOG2516_15124890710272.5.1.-21protoheme IX farnesyltransferase581570582502-00010500600
chrOG2516_15099890710225.99.1.219DNA topoisomerase586376588988+0.058310000500680
chrOG2516_15194890712852.7.7.68DNA-directed RNA polymerase591745592230+4e-10611610000000620
chrOG2516_15504890691446.3.5.-6glutamyl-tRNA amidotransferase subunit A654224655693+0000000600
chrOG2516_15584890691602.2.1.67acetolactate synthase670684670914+8e-451760000000610
chrOG2516_15604890691641.2.2.26pyruvate dehydrogenase (cytochrome)672166673908-0000000600
chrOG2516_15664890691762.1.1.14814thymidylate synthase (FAD)684741685646+0.013060000000680
chrOG2516_15694890713111.6.1.214NAD(P)+ transhydrogenase (AB-specific)691126691911+0.012620000000680
chrOG2516_15699890704031.6.1.210NAD(P)+ transhydrogenase (AB-specific)693698694047-4e-7611160000000640
chrOG2516_16531890701741.1.1.-6short chain dehydrogenase1133312115+0000000600
chrOG2516_16566890701812.3.1.919acetyl-CoA C-acetyltransferase1727918454+0.013910000500680
chrOG2516_16761890706802.1.3.229aspartate carbamoyltransferase7730878264+0.0131800010500680
chrOG2516_16941890689932.6.1.4216branched-chain- amino-acid transaminase9060091463-0.012870000500650
chrOG2516_16951890689956.1.1.229Tryptophan-tRNA ligase9213293148-0.0134400010500680
chrOG2516_16966890689982.7.7.5929[protein-PII] uridylyltransferase9546398288-0.0395100010500680
chrOG2516_16986890690026.3.2.329Glutathione synthase100883101824+0.0131300010500680
chrOG2516_17016890690085.3.1.2428phosphoribosyl anthranilate isomerase106675107319+5e-146121400010500670
chrOG2516_17021890690094.2.1.207tryptophan synthase107359107679+1e-6411060000000610
chrOG2516_17046890690143.1.1.2918aminoacyl-tRNA hydrolase110902111594-6e-16312300000500670
chrOG2516_17111890690273.6.1.117inorganic diphosphatase124373125293-0.013060000500660
chrOG2516_17341890690732.6.1.7614diaminobutyrate-2- oxoglutarate transaminase162795164081-0.014330000000680
chrOG2516_17361890690772.3.1.8610fatty-acyl-CoA synthase167368169251+0.016280000000640
chrOG2516_17498890706722.7.8.-6cardiolipin synthetase174065174682-0000000600
chrOG2516_17383890706491.1.1.2319histidinol dehydrogenase201310202220-0.013020000500680
chrOG2516_17700890692223.1.2.610hydroxyacyl glutathione hydrolase240945241682+2e-17212450000000640
chrOG2516_17725890692274.2.3.117threonine synthase246163247425+0.014200000500660
chrOG2516_17885890692592.7.1.6011N-acylmannosamine kinase278833279801+0.013220000000650
chrOG2516_17970890710151.-.-.-6predicted dehydrogenase14202145+0000000600
chrOG2516_18110890694024.1.2.-6putative phosphoketolase4823550571+0000000600
chrOG2516_18150890694101.1.1.157153-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase5954860486+0.013120000500640
chrOG2516_18165890694131.1.1.-6short chain dehydrogenase6229363078+0000000600
chrOG2516_18520890683742.3.1.915acetyl-CoA C-acetyltransferase167665168846-0.013930000500640
chrOG2516_18570890683844.2.1.1715enoyl-CoA hydratase177034177837-0.012670000500640
chrOG2516_18680890684064.2.1.1715enoyl-CoA hydratase203438204214+0.012580000500640
chrOG2516_15914890709173.5.3.1119agmatinase52686233+0.013210000500680
chrOG2516_15984890709311.1.1.125152-deoxy-D-gluconate 3-dehydrogenase1809618866+0.012560000500640
chrOG2516_16229890686171.1.1.-6short chain dehydrogenase6827169044-0000000600
chrOG2516_16344890686404.1.1.710Benzoylformate decarboxylase9542597188-0.015870000000640
chrOG2516_00005890696522.1.1.-5Replicase large subunit 61646943+0000500000
chrOG2516_00015890696542.5.1.496O-acetylhomoserine aminocarboxypropyl transferase74027818+1e-3771410000500010
chrOG2516_00015890696542.5.1.485cystathionine gamma-synthase74027818+0000500000
chrOG2516_00020890696553.6.1.318phosphoribosyl-ATP diphosphatase78008120-2e-4411000000500030
chrOG2516_00040890696592.4.2.-15ADP-ribosyl transferase toxin AexT 1036311001-00010500000
chrOG2516_00055890696622.1.1.809protein-glutamate O-methyltransferase1208816050-2e-174219440000500040
chrOG2516_00060890696632.1.1.809protein-glutamate O-methyltransferase1603718676-1e-151468000000500040
chrOG2516_00075890696661.15.1.19superoxide dismutase2064521151+4e-11411680000500040
chrOG2516_00100890696716.5.1.19DNA ligase (ATP)2435726804+0.038940000500040
chrOG2516_00115890696746.4.1.113pyruvate carboxylase2856632009-0.0811660000500080
chrOG2516_00130890696773.4.15.56Peptidyl-dipeptidase Dcp3511835585-7e-3211580000500010
chrOG2516_00135890696782.7.7.4213[glutamate-ammonia- ligase] adenylyltransferase3567738448+0.089710000500080
chrOG2516_00145890696804.1.3.1684-Hydroxy-2- oxoglutarate aldolase3878439431-5e-10322120000500030
chrOG2516_00145890696804.1.2.1482-dehydro-3-deoxy- phosphogluconate aldolase3878439431-1e-9912130000500030
chrOG2516_00185890696882.3.1.415beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I4607947047-0000500000
chrOG2516_00215890696946.3.3.275-Formyl tetrahydrofolate cyclo-ligase5054151110-2e-6441840000500020
chrOG2516_00225890696963.5.4.39guanine deaminase5259853902+0.014280000500040
chrOG2516_00245890697003.5.4.265diaminohydroxy phosphoribosyl aminopyrimidine deaminase5551456848-0000500000
chrOG2516_00250890697013.1.3.155histidinol- phosphatase5684157662-0000500000
chrOG2516_00260890697032.7.7.713DNA-directed DNA polymerase5838161713-0.0112120000500080
chrOG2516_02988890713181.2.1.1215glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (phosphorylating)613410614423-0.013360002500080
chrOG2516_02988890713181.2.1.137glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (NADP+) (phosphorylating)613410614423-0002500000
chrOG2516_03003890711622.7.7.320pantetheine- phosphate adenylyltransferase618380618874-2e-11411640009500060
chrOG2516_03008890711631.1.1.2056IMP dehydrogenase618942619376-2e-3411390000500010
chrOG2516_03018890711651.2.1.279methylmalonate- semialdehyde dehydrogenase (acylating)620395621894+0.055090000500040
chrOG2516_03028890711676.3.-.-5Carboxylate-amine ligase AAur_0300 622480623607+0000500000
chrOG2516_03038890711691.1.1.31113-hydroxyisobutyrate dehydrogenase624857625729+2e-12312900000500060
chrOG2516_03058890711732.6.1.575aromatic-amino-acid transaminase627931629043+0000500000
chrOG2516_03063890711742.6.1.4511serine-glyoxylate transaminase629058630239-3e-15913960000500060
chrOG2516_03073890695243.6.1.-5Putative hydrolase 080R 631188633278-0000500000
chrOG2516_03078890695256.5.1.223DNA ligase (NAD+)633275635494-0.01282800010500080
chrOG2516_03113890695322.7.4.19polyphosphate kinase641451642320+7e-14212890000500040
chrOG2516_03168890695432.6.1.110aspartate transaminase650075651205+1e-169153890000500050
chrOG2516_03173890695445.2.1.89Peptidylprolyl isomerase651259653100+3e-17766150000500040
chrOG2516_03193890695482.6.1.8513aminodeoxychorismate synthase657651658232+3e-11011930005500030
chrOG2516_03193890695484.1.3.2716anthranilate synthase657651658232+2e-11111930005500060
chrOG2516_03198890695492.4.2.1823anthranilate phosphoribosyl transferase658241659248+0.0133500010500080
chrOG2516_03203890695504.1.1.4823indole-3-glycerol- phosphate synthase659245660057+0.0127000010500080
chrOG2516_03223890695545.2.1.811Peptidylprolyl isomerase662509663168-1e-15012190000500060
chrOG2516_03228890695555.2.1.811Peptidylprolyl isomerase663161663667-4e-12011680000500060
chrOG2516_03253890695601.2.4.116pyruvate dehydrogenase (acetyl- transferring)667278668294+0.013380003500080
chrOG2516_03258890695611.2.4.116pyruvate dehydrogenase (acetyl- transferring)668295669683+0.014840003500080
chrOG2516_03273890695642.3.1.1213dihydrolipoyllysine- residue acetyltransferase670198671556+0.014420000500080
chrOG2516_03278890695653.1.3.15alkaline phosphatase671655674804-0000500000
chrOG2516_03283890695662.7.4.-5Probable uridylate kinase 674951675676-0000500000
chrOG2516_03288890695672.5.1.85tRNA isopentenyl transferase675785676657+0000500000
chrOG2516_03363890695822.7.13.316histidine kinase693058694098-1e-13383430005500060
chrOG2516_03378890695852.7.4.821guanylate kinase695152695796-2e-112121400010500060
chrOG2516_03393890713282.5.1.54133-deoxy-7- phosphoheptulonate synthase697613698983-0.014580000500080
chrOG2516_03498890709673.6.1.85ATP diphosphatase715445716257+0000500000
chrOG2516_03513890709701.1.1.2059IMP dehydrogenase718441719889+0.074960000500040
chrOG2516_03518890709713.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 720083720922-0000500000
chrOG2516_03910890688672.4.2.816hypoxanthine phosphoribosyl transferase725236725781-8e-10311790005500060
chrOG2516_03870890688595.3.1.122Triose-phosphate isomerase734240734986-3e-174124800010500070
chrOG2516_03825890688502.4.2.297tRNA-guanosine34 transglycosylase741672741860+1e-225570000500020
chrOG2516_03820890688492.4.2.2913tRNA-guanosine34 transglycosylase741860742795+0.013110000500080
chrOG2516_03810890688473.4.21.5318Endopeptidase La743091745502+0.068080005500080
chrOG2516_03790890688431.3.1.918enoyl-[acyl-carrier- protein] reductase (NADH)748049748861-0.012700005500080
chrOG2516_03785890688421.4.3.522pyridoxal 5-phosphate synthase749041749646+1e-142120100010500070
chrOG2516_03765890688381.17.4.113ribonucleoside- diphosphate reductase751977755657+0.0112720000500080
chrOG2516_03740890688334.2.1.1113phosphopyruvate hydratase758251759525-0.014330000500080
chrOG2516_03695890688242.8.1.711cysteine desulfurase765042766124+5e-13713470000500060
chrOG2516_03655890688162.8.1.713cysteine desulfurase772259773479+0.014060000500080
chrOG2516_03650890688153.1.3.15alkaline phosphatase773874806450+0000500000
chrOG2516_03640890688132.3.1.-52-pyrone synthase 807954808517-0000500000
chrOG2516_03625890688102.3.1.-52-pyrone synthase 811449812555+0000500000
chrOG2516_03615890688082.3.1.419beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I812844814061+0.0464490000500040
chrOG2516_03590890688032.1.1.10712uroporphyrinogen-III C-methyltransferase819366820217-1e-15832870000500070
chrOG2516_03575890688003.2.2.217DNA-3-methyladenine glycosylase II822100822732+7e-7812070000500020
chrOG2516_03570890687993.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 822765823397+0000500000
chrOG2516_03944890694492.3.1.5171-acylglycerol-3- phosphate O-acyltransferase834288835121-2e-73182850000500020
chrOG2516_03964890694531.2.1.4113glutamate-5- semialdehyde dehydrogenase836853838118-0.014220000500080
chrOG2516_03969890694542.7.1.877streptomycin 3-kinase838162838995-1e-30112720000500020
chrOG2516_04079890694761.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase859154859981+4e-4272530000500020
chrOG2516_04139890694882.7.1.596N-acetylglucosamine kinase870928871827+4e-2112570000500010
chrOG2516_04169890694943.2.1.5513alpha-N- arabinofuranosidase877332878849-0.035080000500080
chrOG2516_04179890694961.13.12.35tryptophan 2-monooxygenase880094881671+0000500000
chrOG2516_04204890695012.5.1.4712cysteine synthase883799884866-0.013550000500070
chrOG2516_04209890695022.3.1.3012serine O-acetyltransferase884921885739-2e-15212690000500070
chrOG2516_04366890699645.-.-.-5Mitochondrial enolase superfamily member 1 916856917905-0000500000
chrOG2516_04376890699661.11.1.159peroxiredoxin921293921766+3e-7031570000500040
chrOG2516_04406890699722.3.1.1829(R)-citramalate synthase926495928126-0.015370000500040
chrOG2516_04411890699736.1.1.1623Cysteine-tRNA ligase928272929681-0.0951100010500080
chrOG2516_04416890699741.1.1.30123-hydroxybutyrate dehydrogenase929946930719-2e-15412560000500070
chrOG2516_04456890699822.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 937934940117-0000500000
chrOG2516_04466890699842.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 941643942725-0000500000
chrOG2516_04471890699851.-.-.-5Ascorbate-specific transmembrane electron transporter 1 942722943717-0000500000
chrOG2516_04476890699862.7.7.60182-C-methyl-D- erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase943887945011+4e-15513750005500080
chrOG2516_04476890699864.6.1.12162-C-methyl-D- erythritol 2,4-cyclodiphosphate synthase943887945011+5e-133163860005500060
chrOG2516_04481890699873.1.3.278phosphatidyl glycerophosphatase945008945499+1e-5611590000500030
chrOG2516_04496890699901.5.99.15sarcosine dehydrogenase947398949806+0000500000
chrOG2516_04536890699983.5.3.113arginase957765958706+2e-14243060000500080
chrOG2516_04556890700022.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 961567962652-0000500000
chrOG2516_04561890700036.1.1.123Tyrosine-tRNA ligase962753964003+0.0145500010500080
chrOG2516_04566890700041.1.1.4213isocitrate dehydrogenase (NADP+)964078965292+0.014060000500080
chrOG2516_00319890711986.4.1.313propionyl-CoA carboxylase7167173203+0.015140000500080
chrOG2516_04623890712292.7.4.621nucleoside- diphosphate kinase975128975550-5e-95114000010500060
chrOG2516_04663890708622.7.7.-5Aminoglycoside 6-adenylyl transferase 981847983769+0000500000
chrOG2516_04693890708683.5.4.265diaminohydroxy phosphoribosyl aminopyrimidine deaminase988653989741+0000500000
chrOG2516_04693890708681.1.1.19375-amino-6-(5- phosphoribosylamino) reductase988653989741+3e-7723600000500020
chrOG2516_04733890708761.1.1.10063-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase995663996304+1e-3772220000500010
chrOG2516_04738890708773.1.3.5165-nucleotidase996438997223+0.012610003500080
chrOG2516_04743890708782.1.1.7722protein-L- isoaspartate(D- aspartate) O-methyltransferase997220997867+5e-151121500010500070
chrOG2516_04758890708813.5.4.1914phosphoribosyl-AMP cyclohydrolase9998631000216-4e-7911170005500040
chrOG2516_04828890710641.9.3.110cytochrome-c oxidase10023491003335+2e-117183230000500050
chrOG2516_04823890710631.9.3.113cytochrome-c oxidase10033321005926+0.0128560000500080
chrOG2516_04798890710581.1.5.26quinoprotein glucose dehydrogenase10086751009037+2e-16221220000500010
chrOG2516_04793890710571.1.99.2213glycerol dehydrogenase (acceptor)10090611011166+0.0707400000500080
chrOG2516_04848890703542.7.7.77DNA-directed DNA polymerase10169731017428-2e-4631500000500020
chrOG2516_04873890703595.2.1.89Peptidylprolyl isomerase10234111024628+3e-86184060000500040
chrOG2516_04888890703623.1.3.258inositol-phosphate phosphatase10265081027341-4e-6182680000500030
chrOG2516_04898890703641.14.13.-5Anaerobic magnesium- protoporphyrin IX monomethyl ester [oxidative] cyclase 10284421028948+0000500000
chrOG2516_04908890703662.7.1.179xylulokinase10303281031764-0.014830000500040
chrOG2516_04993890703833.4.21.9223Endopeptidase Clp10480561048685+4e-151120900010500080
chrOG2516_05003890703855.3.3.85dodecenoyl-CoA isomerase10500821051434-0000500000
chrOG2516_05003890703854.2.1.178enoyl-CoA hydratase10500821051434-1e-4222820000500030
chrOG2516_05003890703855.1.2.373-Hydroxybutyryl-CoA epimerase10500821051434-6e-5812720000500020
chrOG2516_05003890703851.1.1.3573-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase10500821051434-4e-4632750000500020
chrOG2516_05018890703882.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 10532821055963-0000500000
chrOG2516_05078890712706.3.5.27GMP synthase (glutamine- hydrolysing)10633641064044+8e-6812020000500020
chrOG2516_05138890678113.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 10732501074509+0000500000
chrOG2516_05143890678123.4.11.99Xaa-Pro aminopeptidase10746391076462+0.036080000500040
chrOG2516_05158890678151.1.2.49D-lactate dehydrogenase (cytochrome)10786621080059+0.0124710000500040
chrOG2516_05173890678183.5.1.-15Aculeacin-A acylase 10827301083644-00010500000
chrOG2516_05178890678193.4.24.-5Probable matrix metalloproteinase 095L 10840321085675-0000500000
chrOG2516_05193890678226.3.2.413D-Alanine-D-alanine ligase10882941089175-0.012930000500080
chrOG2516_05198890678231.1.1.15813UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase10893111090255-0.013140000500080
chrOG2516_05203890678241.1.1.1585UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase10903011090549-0000500000
chrOG2516_05213890678266.3.2.823UDP-N- acetylmuramate-L- alanine ligase10909181092312-0.0347400010500080
chrOG2516_05228890678292.7.6.27thiamine diphosphokinase10947491095456-3e-7052180000500020
chrOG2516_05328890678493.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 11169031117805-0000500000
chrOG2516_05343890678522.4.1.1513alpha,alpha- trehalose- phosphate synthase (UDP-forming)11192341120604-2e-15834480000500080
chrOG2516_05348890678533.1.3.128trehalose- phosphatase11206111121375-9e-44122350000500030
chrOG2516_05353890678542.7.1.337pantothenate kinase11217761122399+6e-5332030000500020
chrOG2516_05363890678562.4.1.2118starch synthase (glycosyl- transferring)11238601125284+0.014740005500080
chrOG2516_05368890678573.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 11253301127375+0000500000
chrOG2516_05398890678632.1.1.8011protein-glutamate O-methyltransferase11307281131573-0.012810000500060
chrOG2516_05413890678662.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 11320131133965-0000500000
chrOG2516_05428890678696.2.1.115acetate-CoA ligase11346861136644-0.016470002500080
chrOG2516_05463890678765.3.99.-52-hydroxychromene-2- carboxylate isomerase 11433541144268-0000500000
chrOG2516_05468890678771.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 11442791145430-0000500000
chrOG2516_05473890678781.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase11454581146201-2e-4822380000500020
chrOG2516_05478890678791.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase11463071147068-2e-5482630000500020
chrOG2516_05488890678813.1.1.178gluconolactonase11481581149072-2e-9712930000500030
chrOG2516_05493890678825.4.99.159(1->4)-alpha-D- Glucan 1-alpha-D- glucosylmutase11491321151438-8e-17117140000500040
chrOG2516_05498890678832.4.1.2594-alpha- glucanotransferase11514351153252-3e-17916020000500040
chrOG2516_05503890678843.2.1.14194-alpha-D-{(1->4)- alpha-D- glucano}trehalose trehalohydrolase11532491154973-0.0176040000500040
chrOG2516_05508890678853.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 11549661157074-0000500000
chrOG2516_05513890678862.4.1.18231,4-alpha-glucan branching enzyme11570751159267-0.01074500010500080
chrOG2516_05518890678875.4.99.169maltose alpha-D- glucosyltransferase11592641162569-0.01211450000500040
chrOG2516_05523890678883.2.1.15alpha-amylase11625661164500-0000500000
chrOG2516_05533890678902.7.1.45102-dehydro-3- deoxygluconokinase11660151166932-4e-9042960000500050
chrOG2516_05543890678921.1.1.3193-hydroxyisobutyrate dehydrogenase11677351168616-4e-17012910000500040
chrOG2516_05613890679061.1.1.186inositol 2-dehydrogenase11831671184303-3e-2112220000500010
chrOG2516_05618890679071.1.1.17alcohol dehydrogenase11847221185711-4e-6812970000500020
chrOG2516_05678890679194.2.1.813Mannonate dehydratase11954041196576-0.013900000500080
chrOG2516_05688890679212.4.1.1877N-acetylglucosaminyl diphospho undecaprenol N-acetyl-beta-D- mannosaminyl transferase11974881198258+9e-51152560000500020
chrOG2516_05733890679304.2.1.707pseudouridylate synthase12063161207341-2e-8573280000500020
chrOG2516_05763890679363.5.4.259GTP cyclohydrolase II12131421214272+0.023760000500040
chrOG2516_05763890679364.1.99.12123,4-dihydroxy-2- butanone-4- phosphate synthase12131421214272+0.043710000500070
chrOG2516_05768890679372.5.1.78116,7-dimethyl-8- ribityllumazine synthase12142721214805+4e-12411770000500060
chrOG2516_05788890679416.3.2.923UDP-N- acetylmuramoyl-L- alanine-D- glutamate ligase12165981217992-0.0146400010500080
chrOG2516_05798890679432.7.8.1323phospho-N- acetylmuramoyl- pentapeptide- transferase12186801219762-0.0137300010500080
chrOG2516_05803890679446.3.2.109UDP-N- acetylmuramoyl- tripeptide-D- alanyl-D- alanine ligase12197651221207-0.014800000500040
chrOG2516_05813890679462.4.1.12912peptidoglycan glycosyltransferase12227191224506-0.015950000500070
chrOG2516_05858890679553.1.3.15alkaline phosphatase12330751235531+0000500000
chrOG2516_05863890679563.6.3.147H+-transporting two-sector ATPase12355361236195-7e-51192250000500020
chrOG2516_05893890679623.4.11.213membrane alanyl aminopeptidase12407121243288+0.018980000500080
chrOG2516_05918890679676.3.5.67asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)12467281248239+0.034980000500020
chrOG2516_05918890679676.3.5.75glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)12467281248239+0000500000
chrOG2516_05938890679711.8.4.1212peptide-methionine (R)-S-oxide reductase12500351250511-5e-5911620003500040
chrOG2516_05953890679746.6.1.213cobaltochelatase12521451253128+0.013270000500080
chrOG2516_05962890707776.6.1.213cobaltochelatase12533561255233+0.0106260000500080
chrOG2516_05967890707785.1.3.28UDP-glucose 4-epimerase12552751256174-8e-11242930000500030
chrOG2516_05977890707805.99.1.-5DNA repair and recombination protein RDH54 12573201259278+0000500000
chrOG2516_05987890707821.1.5.39glycerol-3-phosphate dehydrogenase12603501261939-0.015290000500040
chrOG2516_05992890707833.5.4.-5DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A 12620221262471-0000500000
chrOG2516_05997890707844.2.1.707pseudouridylate synthase12625901263429+1e-95122430000500020
chrOG2516_06047890707942.7.1.412fructokinase12713381272252+4e-13213040000500070
chrOG2516_06077890708004.2.1.213fumarate hydratase12759551277346+0.0385010000500080
chrOG2516_06122890698553.1.26.129ribonuclease E12830771285659-0.056400000500040
chrOG2516_06137890698586.3.5.322phosphoribosylformyl glycinamidine synthase12893121289980-4e-158122200010500070
chrOG2516_06147890698606.3.5.36phosphoribosylformyl glycinamidine synthase12905631290790-1e-301780000500010
chrOG2516_06152890698616.3.2.623phosphoribosyl aminoimidazole succinocarboxamide synthase12908021291563-0.0125300010500080
chrOG2516_06167890698642.1.1.55betaine-homocysteine S-methyltransferase12940391295067+0000500000
chrOG2516_06197890698703.1.26.35ribonuclease III12987871299944-0000500000
chrOG2516_06202890698712.1.2.28phosphoribosyl glycinamide formyltransferase13000361300632-3e-8211970000500030
chrOG2516_06217890698742.7.2.49aspartate kinase13024051303643+0.014170000500040
chrOG2516_06227890698762.7.3.99phosphoenolpyruvate- protein phosphotransferase13043201306575+0.057540000500040
chrOG2516_06232890698771.5.3.17sarcosine oxidase13065721307111-1e-4211810000500020
chrOG2516_06237890698781.5.3.113sarcosine oxidase13071041310022-0.0610240000500080
chrOG2516_06242890698791.5.3.17sarcosine oxidase13100191310273-3e-261840000500020
chrOG2516_06252890698811.5.3.113sarcosine oxidase13107231311976-0.014170000500080
chrOG2516_06267890698841.4.1.45glutamate dehydrogenase (NADP+)13129411314383-0000500000
chrOG2516_06267890698841.4.1.25glutamate dehydrogenase13129411314383-0000500000
chrOG2516_06292890698891.7.3.35factor-independent urate hydroxylase13187771320189-0000500000
chrOG2516_06312890698933.1.3.117fructose- bisphosphatase13230631324031-7e-10512720000500020
chrOG2516_06317890698941.1.1.39homoserine dehydrogenase13248091326098-0.084360000500040
chrOG2516_06347890699006.1.1.1023Methionine-tRNA ligase13305301332248+0.0159900010500080
chrOG2516_06404890704851.5.1.1291-pyrroline-5- carboxylate dehydrogenase13417771345229+0.08613230000500040
chrOG2516_06404890704851.5.99.813proline dehydrogenase13417771345229+0.08713240000500080
chrOG2516_06414890704873.1.3.2521inositol-phosphate phosphatase13460191346807-8e-144252850009500070
chrOG2516_06424890704891.5.1.2011methyl enetetrahydrofolate reductase [NAD(P)H]13479851348851+0.012880000500060
chrOG2516_06434890704911.-.-.-5Ascorbate-specific transmembrane electron transporter 1 13499231352223-0000500000
chrOG2516_06439890704923.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 13524281353663-0000500000
chrOG2516_06464890704972.1.1.805protein-glutamate O-methyltransferase13578981358953+0000500000
chrOG2516_06484890705016.2.1.35long-chain-fatty- acid-CoA ligase13612951362764+0000500000
chrOG2516_06499890705042.3.1.5171-acylglycerol-3- phosphate O-acyltransferase13635231364188+1e-6752040000500020
chrOG2516_06504890705052.7.7.419phosphatidate cytidylyltransferase13641851365129+7e-13913130000500040
chrOG2516_06519890705083.5.2.149N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)13672071369213+0.0136800000500040
chrOG2516_06524890705093.5.2.149N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)13692181371179+0.0186700000500040
chrOG2516_06566890686801.1.1.10093-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase13784121379164-4e-6942490000500040
chrOG2516_06571890686811.1.1.10083-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase13791791379925-7e-11112480000500030
chrOG2516_06606890686883.5.1.549allophanate hydrolase13852581386226-9e-14413170000500040
chrOG2516_06611890686893.5.1.549allophanate hydrolase13862161387091-5e-13542890000500040
chrOG2516_06616890686906.3.4.1410Biotin carboxylase13871131388471-0.014510001500040
chrOG2516_06646890686965.5.1.2113-Carboxy-cis,cis- muconate cycloisomerase13914171392760-2e-15114400000500060
chrOG2516_06651890686972.7.8.2410phosphatidylcholine synthase13928011393502-1e-10232310000500050
chrOG2516_06896890687461.8.4.1216peptide-methionine (R)-S-oxide reductase14337271434173+3e-10511480005500060
chrOG2516_06901890687471.8.4.1117peptide-methionine (S)-S-oxide reductase14341701434688+8e-12511720005500070
chrOG2516_06931890687532.6.1.113aspartate transaminase14393551440569+6e-16093870000500080
chrOG2516_06936890687541.2.1.229lactaldehyde dehydrogenase14405661442089+0.015050000500040
chrOG2516_06976890687623.2.1.287alpha,alpha- trehalase14509421452630+1e-17035680000500020
chrOG2516_06991890687653.2.1.2313beta-galactosidase14565451458524+0.026700000500080
chrOG2516_07016890687705.1.1.8134-Hydroxyproline epimerase14631191464120-0.013330000500080
chrOG2516_07021890687711.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 14642811465312+0000500000
chrOG2516_07031890687733.5.4.2251-pyrroline-4- hydroxy-2- carboxylate deaminase14670301467971-0000500000
chrOG2516_07041890687751.1.1.1011L-xylulose reductase14688621469590-3e-13562430000500060
chrOG2516_07051890687772.7.1.27glucokinase14701561471022-2e-3273130000500020
chrOG2516_07056890687784.1.2.407Tagatose- bisphosphate aldolase14710061471911-1e-3713020000500020
chrOG2516_07081890687831.1.1.5610ribitol 2-dehydrogenase14759241476652+2e-98512920000500050
chrOG2516_07086890687841.1.99.113choline dehydrogenase14766571478339+6e-13535340000500080
chrOG2516_07111890687893.2.1.266beta- fructofuranosidase14828481483843+4e-11483020000500010
chrOG2516_07116890687903.6.3.1914maltose-transporting ATPase14838491484934+2e-12913500001500080
chrOG2516_00349890676056.4.1.314propionyl-CoA carboxylase7586377863+0.016890001500080
chrOG2516_00354890676065.1.99.15Methylmalonyl-CoA epimerase7786778388-0000500000
chrOG2516_00369890676091.2.99.210carbon-monoxide dehydrogenase (acceptor)8172782197+5e-8961610000500050
chrOG2516_00374890676101.2.99.210carbon-monoxide dehydrogenase (acceptor)8224183032+1e-12912610000500050
chrOG2516_00384890676122.1.1.6463-demethylubiquinol 3-O-methyl transferase8526886437-5e-20482830000500010
chrOG2516_00489890676331.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase111389112138+7e-4972540000500020
chrOG2516_00494890676341.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase112135112887+1e-5022470000500020
chrOG2516_00524890676401.1.1.16982-dehydropantoate 2-reductase118456119538+9e-5153340000500030
chrOG2516_00539890676431.1.1.957phosphoglycerate dehydrogenase122385123314+3e-59103130000500020
chrOG2516_00574890676501.3.99.19succinate dehydrogenase130736132160+2e-137304870000500040
chrOG2516_00584890676521.1.1.85113-isopropylmalate dehydrogenase133028134119-1e-17993600000500060
chrOG2516_00619890676591.1.1.10093-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase141467142225+1e-6322500000500040
chrOG2516_00644890676644.2.1.79132-Methylcitrate dehydratase146789148288+3e-17314840000500080
chrOG2516_00654890676661.1.1.939tartrate dehydrogenase149327150400-0.043650000500040
chrOG2516_00654890676664.1.1.739tartrate decarboxylase149327150400-0.013610000500040
chrOG2516_00654890676661.1.1.839D-malate dehydrogenase (decarboxylating)149327150400-0.063670000500040
chrOG2516_00694890676743.4.13.99Xaa-Pro dipeptidase157658158830-4e-130384230000500040
chrOG2516_00699890676753.5.1.597N-carbamoylsarcosine amidase158960159610-3e-3592100000500020
chrOG2516_00714890676782.2.1.19transketolase161488162492-1e-13313350000500040
chrOG2516_00719890676792.2.1.18transketolase162508163434-2e-101102920000500030
chrOG2516_00724890676805.3.1.2323S-methyl-5- thioribose-1- phosphate isomerase163431164495-0.0135400010500080
chrOG2516_00729890676813.5.4.2811S-adenosyl homocysteine deaminase164495165805-8e-8934130000500060
chrOG2516_00764890676881.7.2.313trimethylamine-N- oxide reductase (cytochrome c)172425174683+0.0518070000500080
chrOG2516_00784890676923.5.1.258N-acetyl glucosamine-6- phosphate deacetylase179634180809-4e-42223730000500030
chrOG2516_00789890676931.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase180855181631+3e-43392850000500020
chrOG2516_00809890676974.1.2.-5Dihydroneopterin monophosphate aldolase 184333185142-0000500000
chrOG2516_00814890676981.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase185161185949-1e-6612610000500020
chrOG2516_00824890677001.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase186923187708-3e-4142650000500020
chrOG2516_00879890677114.2.3.19threonine synthase198092199195-1e-7543290000500040
chrOG2516_00889890677133.1.1.178gluconolactonase200162201019+8e-51162940000500030
chrOG2516_00989890677332.1.1.-5Replicase large subunit 222033223313-0000500000
chrOG2516_00994890677341.15.1.112superoxide dismutase223580224179+2e-14511990000500070
chrOG2516_01049890677453.5.1.519urease233766234068+1e-63110000010500040
chrOG2516_01054890677463.5.1.519urease234078234383+2e-65110100010500040
chrOG2516_01059890677473.5.1.523urease234383236092+0.0159400010500080
chrOG2516_01149890677651.8.4.105adenylyl-sulfate reductase (thioredoxin)253757254503-0000500000
chrOG2516_01154890677661.8.1.29sulfite reductase (NADPH)254493256166-0.0265880000500040
chrOG2516_01164890677681.3.1.769precorrin-2 dehydrogenase256515257945-0.014730000500040
chrOG2516_01164890677682.1.1.10712uroporphyrinogen-III C-methyltransferase256515257945-0.014730000500070
chrOG2516_01164890677684.99.1.49sirohydrochlorin ferrochelatase256515257945-0.014560000500040
chrOG2516_01209890677772.6.1.1617glutamine- fructose-6- phosphate transaminase (isomerizing)263583265400-0.016090004500080
chrOG2516_01214890677782.3.1.1575glucosamine-1- phosphate N-acetyltransferase265402266751-0000500000
chrOG2516_01214890677782.7.7.2313UDP-N- acetylglucosamine diphosphorylase265402266751-0.014490000500080
chrOG2516_01219890677793.1.3.189phosphoglycolate phosphatase266852267514+3e-8312190000500040
chrOG2516_01264890677881.6.5.313NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)273826275103+3e-17813990002500060
chrOG2516_01269890677891.6.5.36NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)275382276206+1e-283043860000500010
chrOG2516_01279890677915.1.1.313Glutamate racemase277189278001+0.012700000500080
chrOG2516_01284890677921.2.1.3818N-acetyl-gamma- glutamyl- phosphate reductase278194279222+0.013420005500080
chrOG2516_07198890702353.4.16.49serine-type D-Ala-D-Ala carboxypeptidase15100941511329+6e-178234000000500040
chrOG2516_07203890702362.7.4.912dTMP kinase15113351511943+3e-13812020000500070
chrOG2516_07208890702372.7.7.79DNA-directed DNA polymerase15120231513162+6e-14763750000500040
chrOG2516_07243890702443.6.3.196maltose-transporting ATPase15202271521327-0001500000
chrOG2516_07298890702551.4.1.19alanine dehydrogenase15334121534530+0.013720000500040
chrOG2516_07320890705751.9.3.118cytochrome-c oxidase15370651538738+0.015660005500080
chrOG2516_07355890705823.1.3.745pyridoxal phosphatase15447051545343+0000500000
chrOG2516_07360890705831.14.13.-5Anaerobic magnesium- protoporphyrin IX monomethyl ester [oxidative] cyclase 15453861546579+0000500000
chrOG2516_07390890705895.4.2.1023phosphoglucosamine mutase15502531551602-0.0345700010500080
chrOG2516_07395890705902.5.1.158dihydropteroate synthase15516061552562-9e-10473330000500030
chrOG2516_07400890705914.1.2.258Dihydroneopterin aldolase15525591553449-2e-9413010000500030
chrOG2516_07440890705993.5.4.1623GTP cyclohydrolase I15641851565291-0.0137200010500080
chrOG2516_07445890706002.5.1.496O-acetylhomoserine aminocarboxypropyl transferase15653741566561-0001500000
chrOG2516_07482890680041.14.15.310alkane 1-monooxygenase15723791573431+3e-13833420000500050
chrOG2516_07492890680062.8.3.5123-oxoacid CoA-transferase15739601574664+5e-14112340000500070
chrOG2516_07502890680082.8.3.5123-oxoacid CoA-transferase15757171576346+2e-12712080000500070
chrOG2516_07527890680133.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 15810001581866-0000500000
chrOG2516_07617890680313.5.4.910methenyl tetrahydrofolate cyclohydrolase16013521602242-0005500000
chrOG2516_07617890680311.5.1.518methyl enetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+)16013521602242-9e-17633000005500080
chrOG2516_07622890680326.3.4.323formate- tetrahydrofolate ligase16022621603938-0.0857300010500080
chrOG2516_07642890680363.4.24.-15Probable matrix metalloproteinase 095L 16067201608627-00010500000
chrOG2516_07717890680512.1.1.-5Replicase large subunit 16196981620564-0000500000
chrOG2516_07737890680553.5.1.688N-formylglutamate deformylase16236801624477-3e-11312640000500030
chrOG2516_07742890680564.3.1.315histidine ammonia-lyase16244741626009-0.035070002500080
chrOG2516_07747890680573.5.2.718imid azolonepropionase16260061627187-0.014040005500080
chrOG2516_07752890680583.5.3.139formimidoylglutamate deiminase16272671628625+0.014540000500040
chrOG2516_07777890680632.7.7.626adenosylcobinamide- phosphate guanylyltransferase16312231631612+6e-31441700000500010
chrOG2516_07787890680652.5.1.187glutathione transferase16322461632941+1e-4012050000500020
chrOG2516_07802890680683.4.24.-5Probable matrix metalloproteinase 095L 16351901635882-0000500000
chrOG2516_07862890680803.2.1.2013alpha-glucosidase16472041648811+0.0325650000500080
chrOG2516_07867890680813.5.2.149N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)16488841650935+0.076930000500040
chrOG2516_07872890680823.5.2.149N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)16509321652524+0.065400000500040
chrOG2516_07882890680845.1.3.27UDP-glucose 4-epimerase16537061654533+4e-6652600000500020
chrOG2516_07892890680864.1.2.413Deoxyribose- phosphate aldolase16556771656693+0.013310000500080
chrOG2516_07897890680871.2.1.312aldehyde dehydrogenase (NAD+)16568121659142+0.018040000500070
chrOG2516_07937890680953.5.3.313creatinase16662381667443-0.014030000500080
chrOG2516_07947890680971.2.1.169succinate- semialdehyde dehydrogenase [NAD(P)+]16684601669938+0.014930000500040
chrOG2516_07977890681032.3.1.-52-pyrone synthase 16739611674386+0000500000
chrOG2516_08042890681162.4.2.123purine-nucleoside phosphorylase16869291687633+4e-171123400010500080
chrOG2516_08067890681211.3.99.116succinate dehydrogenase16899541691759-0.0126130003500080
chrOG2516_08092890681264.1.3.-5Imidazole glycerol phosphate synthase subunit hisF1 16934471694295-0000500000
chrOG2516_08137890681356.2.1.513Succinate-CoA ligase (ADP-forming)17018981702779+0.012930000500080
chrOG2516_08142890681361.2.4.213oxoglutarate dehydrogenase (succinyl- transferring)17029881705957+0.05710680000500080
chrOG2516_08167890681411.8.1.415dihydrolipoyl dehydrogenase17097011711086+0.084790002500080
chrOG2516_08172890681425.1.3.112ribulose-phosphate 3-epimerase17110791711759+4e-15912260000500070
chrOG2516_08177890681431.2.1.2652,5-dioxovalerate dehydrogenase17118601713383-0000500000
chrOG2516_08182890681444.2.1.43122-dehydro-3-deoxy-L- arabinonate dehydratase17134071714324-3e-125113100000500070
chrOG2516_08187890681451.1.1.465L-arabinose 1-dehydrogenase17143351715258-0000500000
chrOG2516_08192890681464.2.1.2518L-Arabinonate dehydratase17152581717000-0.075830005500080
chrOG2516_08202890681481.4.99.18D-amino-acid dehydrogenase17181061719179+6e-113373670000500030
chrOG2516_08207890681493.2.1.269beta- fructofuranosidase17191401720759+2e-76295580000500040
chrOG2516_08227890681531.16.1.19mercury(II) reductase17254451726860-0.014750000500040
chrOG2516_08242890681563.1.26.59ribonuclease P17280471728439+3e-8611300000500040
chrOG2516_08272890681622.7.2.823acetylglutamate kinase17338081734686+0.0129200010500080
chrOG2516_08321890705244.2.1.706pseudouridylate synthase17419731743019-1e-7613220000500010
chrOG2516_08361890705322.7.4.322adenylate kinase17480821748729-5e-151121500010500070
chrOG2516_08536890705673.6.1.78acylphosphatase17706791770945-1e-551880000500030
chrOG2516_08613890708082.7.4.96dTMP kinase17885081789788-7e-0551840000500010
chrOG2516_08618890708095.99.1.-5DNA repair and recombination protein RDH54 17898041792230-0000500000
chrOG2516_08643890708142.5.1.1710cob(I)yrinic acid a,c-diamide adenosyltransferase17946731795245+5e-10611900000500050
chrOG2516_08693890708242.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 18018681802293-0000500000
chrOG2516_08698890708252.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 18023011803986-0000500000
chrOG2516_08748890708911.2.1.814betaine-aldehyde dehydrogenase18123291813786-0.034920001500080
chrOG2516_08753890708923.1.6.613choline-sulfatase18137991815316-0.015110000500080
chrOG2516_08788890708992.5.1.186glutathione transferase18199651820432-3e-34111560000500010
chrOG2516_08803890709022.7.7.713DNA-directed DNA polymerase18214311824931+0.0411870000500080
chrOG2516_08823890709062.4.2.179ATP phosphoribosyl transferase18278151828888+4e-133103540000500040
chrOG2516_08843890700683.1.3.5125-nucleotidase18312881832847+0.015270000500070
chrOG2516_08858890700712.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 18341201836687-0000500000
chrOG2516_08898890700791.17.1.49xanthine dehydrogenase18452811847710+0.0448280000500040
chrOG2516_08938890700876.3.1.59NAD+ synthase18543031855961-0.045610000500040
chrOG2516_08958890700913.6.3.146H+-transporting two-sector ATPase18578021858239-4e-1151170000500010
chrOG2516_08978890700953.6.3.146H+-transporting two-sector ATPase18622171862783-5e-3791840000500010
chrOG2516_08988890700973.1.26.322ribonuclease III18636751864355-3e-158122600010500070
chrOG2516_08998890700993.4.21.8910Signal peptidase I18652991866159-2e-14612790000500050
chrOG2516_09023890701042.6.99.223pyridoxine 5-phosphate synthase18693551870095-2e-172124600010500080
chrOG2516_09033890701063.1.7.29guanosine-3,5- bis(diphosphate) 3-diphosphatase18707921872930-0.017390000500040
chrOG2516_09033890701062.7.6.513GTP diphosphokinase18707921872930-0.017500000500080
chrOG2516_09043890701082.7.6.372-amino-4-hydroxy-6- hydroxymethyl dihydropteridine diphosphokinase18734151873789-2e-39731890000500020
chrOG2516_09053890701101.17.1.2234-hydroxy-3- methylbut- 2-enyl diphosphate reductase18748001875750+0.0131600010500080
chrOG2516_09068890701133.1.26.421ribonuclease H18773361877788+2e-103115000010500060
chrOG2516_09073890701142.1.2.913methionyl-tRNA formyltransferase18778251878727-0.013000000500080
chrOG2516_09078890701153.5.1.889peptide deformylase18787361879224-1e-11111620000500040
chrOG2516_09083890701163.5.1.8821peptide deformylase18792771879807-3e-124117600010500060
chrOG2516_09098890701192.1.1.13312Precorrin-4 C11-methyl transferase18815241882297-1e-14512540000500070
chrOG2516_09108890710732.1.1.13010Precorrin-2 C20-methyl transferase18842301884931-3e-11612330000500050
chrOG2516_09113890710742.1.1.-5Replicase large subunit 18849281886130-0000500000
chrOG2516_09123890710764.99.1.311sirohydrochlorin cobaltochelatase18868211887906-0.054130000500060
chrOG2516_09133890710782.5.1.189glutathione transferase18884251889399+3e-14713230000500040
chrOG2516_09148890710812.5.1.189glutathione transferase18907791891618-1e-14842770000500040
chrOG2516_09168890710851.6.5.59NADPH:quinone reductase18933801894381+5e-13433330000500040
chrOG2516_09178890710874.4.1.112cystathionine gamma-lyase18948571895957+2e-16093690000500070
chrOG2516_01316890688714.2.1.1712enoyl-CoA hydratase281797282570-2e-12212580000500070
chrOG2516_01331890688742.3.3.118citrate (Si)-synthase285208286539-0.014280005500080
chrOG2516_01336890688756.1.1.1713Glutamate-tRNA ligase286600287994-0.0104770000500080
chrOG2516_01431890688943.6.3.310Cd2+-exporting ATPase302058304328-0.0378140001500040
chrOG2516_01431890688943.6.3.414Cu2+-exporting ATPase302058304328-0.0208160001500080
chrOG2516_01481890689041.16.1.113mercury(II) reductase311134312549-0.014770000500080
chrOG2516_01556890689193.1.2.68hydroxyacyl glutathione hydrolase325966327357-1e-10634640000500030
chrOG2516_01621890689322.7.1.7120shikimate kinase339326339847+2e-115117300010500050
chrOG2516_01626890689334.2.3.4163-dehydroquinate synthase339844340992+0.013820003500080
chrOG2516_01706890689495.1.1.123Alanine racemase354606355643-0.0134500010500080
chrOG2516_01756890689591.3.99.75glutaryl-CoA dehydrogenase363390364643-0000500000
chrOG2516_01766890689613.5.1.3210hippurate hydrolase366206367369+0.013870001500040
chrOG2516_01796890689672.3.2.622leucyltransferase370587371240-7e-155121700010500070
chrOG2516_01801890689686.3.4.1414Biotin carboxylase371257372603-0.014490001500080
chrOG2516_09218890697102.6.1.1994-aminobutyrate-2- oxoglutarate transaminase19012861902656-0.044560000500040
chrOG2516_09243890697152.7.1.4023pyruvate kinase19042351905662-0.0748200010500080
chrOG2516_09258890697181.1.1.10093-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase19069701907827-3e-15112850000500040
chrOG2516_09268890697202.6.1.2111D-amino-acid transaminase19086571909514-3e-16632860000500060
chrOG2516_09293890697256.4.1.223acetyl-CoA carboxylase19129161913875+0.0132000010500080
chrOG2516_09333890697334.1.1.209Diaminopimelate decarboxylase19210301922295-0.014220000500040
chrOG2516_09348890697364.3.2.123argininosuccinate lyase19227691924136-0.01546900010500080
chrOG2516_09358890697383.6.3.146H+-transporting two-sector ATPase19248191925376-9e-1371550000500010
chrOG2516_09363890697393.6.3.147H+-transporting two-sector ATPase19253811926076-1e-52171780000500020
chrOG2516_09438890697542.1.1.315tRNA (guanine-N1-)- methyltransferase19347621935589+0000500000
chrOG2516_09478890697624.1.1.3723Uroporphyrinogen decarboxylase19425661943594+0.01735900010500080
chrOG2516_09513890697693.4.16.411serine-type D-Ala-D-Ala carboxypeptidase19482871949633+9e-18044690000500060
chrOG2516_09590890700123.1.3.873-phytase19629741964158+2e-66424050000500020
chrOG2516_09595890700133.2.1.2113beta-glucosidase19642321966655+0.0488780000500080
chrOG2516_09615890700173.1.26.422ribonuclease H19683781969013+3e-150121100010500070
chrOG2516_09625890700191.14.15.311alkane 1-monooxygenase19704191971615-1e-180153670000500060
chrOG2516_09630890700203.2.2.-5Putative 3-methyladenine DNA glycosylase 19716691972709-0000500000
chrOG2516_09645890700232.7.1.13013tetraacyl disaccharide 4-kinase19741301975140-0.013360000500080
chrOG2516_09650890700242.-.-.-5UDP-galactose-lipid carrier transferase 19751401976291-0000500000
chrOG2516_09675890700291.11.1.612catalase19803431981167+7e-15212740000500070
chrOG2516_09685890700312.7.1.4572-dehydro-3- deoxygluconokinase19819071982776+3e-68132990000500020
chrOG2516_09690890700324.2.1.79altronate dehydratase19827731984251+0.0375000000500040
chrOG2516_09700890700341.1.1.5712fructuronate reductase19856761987091+0.074630000500070
chrOG2516_09715890700376.2.1.39long-chain-fatty- acid-CoA ligase19882491989763+0.014990000500040
chrOG2516_09725890700391.2.1.1113aspartate- semialdehyde dehydrogenase19905311991553+0.013410000500080
chrOG2516_09730890700401.1.1.9515phosphoglycerate dehydrogenase19916321993224-0.015340002500080
chrOG2516_09745890700433.1.3.311phosphoserine phosphatase19946591995531+4e-133133010000500060
chrOG2516_09760890700461.1.1.28414S-(hydroxymethyl) dehydrogenase19971941998306-0.013750001500080
chrOG2516_09780890700503.4.11.239PepB aminopeptidase20001012001516-0.014610000500040
chrOG2516_09790890700524.2.1.110carbonate dehydratase20020972002744+5e-15912150000500050
chrOG2516_09830890700603.6.1.2220NAD+ diphosphatase20089662009910-2e-13413210009500060
chrOG2516_09835890700613.1.4.1692,3-cyclic- nucleotide 2-phosphodiesterase20100022011891+6e-173226590000500040
chrOG2516_09864890697833.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 20151612017347-0000500000
chrOG2516_09879890697862.4.1.1869glycogenin glucosyltransferase20210672021891+3e-119142840000500040
chrOG2516_09884890697875.1.3.27UDP-glucose 4-epimerase20218882022739+4e-6833020000500020
chrOG2516_09889890697883.5.1.688N-formylglutamate deformylase20227572023620-1e-11812860000500030
chrOG2516_09904890697913.5.1.65beta- ureidopropionase20255322026734-0000500000
chrOG2516_09929890697962.7.8.69undecaprenyl- phosphate galactose phosphotransferase20323892033054-1e-72442400000500040
chrOG2516_10114890698332.1.1.-5Replicase large subunit 20640272064785-0000500000
chrOG2516_10114890698332.1.1.16317demethylmenaquinone methyltransferase20640272064785-0.012520004500080
chrOG2516_10119890698343.2.2.2318DNA- formamidopyrimidine glycosylase20648652065716+0.012830005500080
chrOG2516_10124890698354.2.1.1712enoyl-CoA hydratase20657812066557+1e-13712580000500070
chrOG2516_10154890698414.4.1.56lactoylglutathione lyase20719162072350+1e-3141360000500010
chrOG2516_10164890698435.99.1.313DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)20730482075465+0.098460000500080
chrOG2516_10169890698442.7.1.127gluconokinase20755642076070-4e-48161760000500020
chrOG2516_10186890672002.3.1.117232,3,4,5- tetrahydropyridine- 2,6- dicarboxylate N-succinyl transferase20776452078469+0.0127500010500080
chrOG2516_10221890672074.2.1.705pseudouridylate synthase20808862081791-0000500000
chrOG2516_10251890672132.1.1.-5Replicase large subunit 20845602085858+0000500000
chrOG2516_10261890672153.5.4.1010IMP cyclohydrolase20876882089274+0005500000
chrOG2516_10266890672163.4.23.369Signal peptidase II20892832089786+2e-11411670000500040
chrOG2516_10341890672311.5.1.712saccharopine dehydrogenase (NAD+, L-lysine-forming)21047292105766+6e-13233480000500070
chrOG2516_10346890672321.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 21057702106513-0000500000
chrOG2516_10351890672336.1.1.2023Phenylalanine-tRNA ligase21068292107902+0.0135700010500080
chrOG2516_10366890672363.5.1.198nicotinamidase21097722110374-2e-10341950000500030
chrOG2516_10396890672422.4.2.-14ADP-ribosyl transferase toxin AexT 21155932116219-0009500000
chrOG2516_10401890672431.4.1.1313glutamate synthase (NADPH)21165652121106-0.0515390000500080
chrOG2516_10426890672481.4.1.1313glutamate synthase (NADPH)21235322124965-0.014970000500080
chrOG2516_10431890672493.6.1.2723undecaprenyl- diphosphate phosphatase21251832125986+0.0126700010500080
chrOG2516_10466890672565.3.99.-52-hydroxychromene-2- carboxylate isomerase 21335532134452-0000500000
chrOG2516_10481890672591.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 21367292137964-0000500000
chrOG2516_10486890672604.1.1.-5Transaminated amino acid decarboxylase 21379972139094-0000500000
chrOG2516_10566890672765.1.1.722diaminopimelate epimerase21542702155124+0.0128400010500070
chrOG2516_10616890672861.10.2.25ubiquinol- cytochrome-c reductase21638052165148-0000500000
chrOG2516_10621890672871.10.2.211ubiquinol- cytochrome-c reductase21651612165754-2e-14111970000500060
chrOG2516_10641890672915.99.1.28DNA topoisomerase21689822169962+5e-112223420000500030
chrOG2516_10681890672992.7.9.310selenide, water dikinase21750802177221-0.017280000500050
chrOG2516_10711890673052.3.1.99acetyl-CoA C-acetyltransferase21823652183552+0.013930000500040
chrOG2516_10711890673052.3.1.1613acetyl-CoA C-acyltransferase21823652183552+1e-16343940000500080
chrOG2516_10751890673132.4.1.1299peptidoglycan glycosyltransferase21944652196501+0.0957900000500040
chrOG2516_10796890673222.4.2.1113nicotinate phosphoribosyl transferase22031762204468-0.014350000500080
chrOG2516_10806890673244.1.1.8111threonine-phosphate decarboxylase22049562205894+5e-124253340000500060
chrOG2516_10816890673263.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 22068702208039+0000500000
chrOG2516_10836890673302.3.1.-52-pyrone synthase 22140392214488+0000500000
chrOG2516_10851890673332.7.10.28non-specific protein-tyrosine kinase22186562220782-3e-8437560000500030
chrOG2516_10901890673433.5.1.69beta- ureidopropionase22280852229335-0.0434580000500040
chrOG2516_10921890673471.3.1.29dihydropyrimidine dehydrogenase (NADP+)22323612233665-0.014360000500040
chrOG2516_10931890673493.2.1.2213alpha-galactosidase22352082236704-0.014900000500080
chrOG2516_10941890673513.2.1.2213alpha-galactosidase22381852239546-0.074560000500080
chrOG2516_11001890673635.3.1.139Arabinose-5- phosphate isomerase22522572253225-3e-15783210000500040
chrOG2516_11011890673656.3.3.275-Formyl tetrahydrofolate cyclo-ligase22538942254568+9e-47282430000500020
chrOG2516_11021890673672.5.1.7223quinolinate synthase22554982256550+0.0135000010500080
chrOG2516_11031890673692.4.2.1912nicotinate- nucleotide diphosphorylase (carboxylating)22581182258975+6e-14852830000500070
chrOG2516_11056890673745.1.3.212UDP-glucose 4-epimerase22644162265405-0.013270000500070
chrOG2516_11061890673752.7.7.912UTP-glucose-1- phosphate uridylyltransferase22654152266308-3e-17712970000500070
chrOG2516_11076890673783.1.3.793(2),5-bisphosphate nucleotidase22684802269277-2e-15312630000500040
chrOG2516_11136890673902.3.1.110amino-acid N-acetyltransferase22822602283477+0005500000
chrOG2516_11141890673913.6.1.-5Putative hydrolase 080R 22834802283878+0000500000
chrOG2516_11161890673952.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 22854242286827+0000500000
chrOG2516_11256890674143.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 23099602310985-0000500000
chrOG2516_11276890674182.7.7.710DNA-directed DNA polymerase23129112313603-1e-11412290000500050
chrOG2516_11281890674192.7.1.2421dephospho-CoA kinase23135962314201-6e-140120100010500060
chrOG2516_11286890674201.1.1.2523shikimate dehydrogenase23141982315031-0.0127700010500080
chrOG2516_11336890674303.6.1.155nucleoside- triphosphatase23240582324666-0000500000
chrOG2516_11341890674312.7.7.5623tRNA nucleotidyl transferase23246662325376-2e-167123600010500080
chrOG2516_11361890674351.1.1.4013malate dehydrogenase (oxaloacetate- decarboxylating) (NADP+)23300442332305+0.047620000500080
chrOG2516_11366890674362.7.1.159ribokinase23323022333168+3e-10312870000500040
chrOG2516_11371890674371.8.4.1116peptide-methionine (S)-S-oxide reductase23331722333837-4e-16012210005500060
chrOG2516_11376890674382.6.1.4211branched-chain- amino-acid transaminase23339582334854+6e-17462970000500060
chrOG2516_11406890674442.7.7.215tRNA cytidylyltransferase23391282340279+0000500000
chrOG2516_11421890674472.1.1.-5Replicase large subunit 23440562345216+0000500000
chrOG2516_11446890674524.99.1.123ferrochelatase23474382348511-0.0336000010500080
chrOG2516_11486890674603.4.11.512prolyl aminopeptidase23532842354279+0.013310000500070
chrOG2516_11651890674931.1.1.9417glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(P)+]24018912402850-0.013190005500070
chrOG2516_11661890674954.2.1.756uroporphyrinogen-III synthase24039802404687+6e-3942150000500010
chrOG2516_11681890674994.2.1.469dTDP-glucose 4,6-dehydratase24082902409306-2e-15993200000500040
chrOG2516_11696890675022.4.1.-5Alpha-1,4-N- acetylglucosaminyl transferase 24115002412621-0000500000
chrOG2516_11711890675055.1.3.29UDP-glucose 4-epimerase24156942416809-2e-17913680000500040
chrOG2516_11721890675071.1.1.465L-arabinose 1-dehydrogenase24180452419049+0000500000
chrOG2516_11726890675082.4.1.1851,4-alpha-glucan branching enzyme24190662419329-0000500000
chrOG2516_11731890675093.1.3.167phosphoprotein phosphatase24193932420124-5e-4012470000500020
chrOG2516_11741890675111.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 24210822422140+0000500000
chrOG2516_11811890675253.2.1.5513alpha-N- arabinofuranosidase24354812436995+0.035080000500080
chrOG2516_11861890675354.2.1.611galactonate dehydratase24468102447961+3e-16313860000500060
chrOG2516_11876890675381.1.1.85233-isopropylmalate dehydrogenase24496692450766-0.0137100010500080
chrOG2516_11886890675403.1.3.15alkaline phosphatase24515422453224-0000500000
chrOG2516_11956890706162.7.7.79DNA-directed DNA polymerase24643212465346-2e-14313420000500040
chrOG2516_11996890706244.1.99.1253,4-dihydroxy-2- butanone-4- phosphate synthase24726752473697-0000500000
chrOG2516_11996890706243.5.4.2511GTP cyclohydrolase II24726752473697-4e-169203640000500060
chrOG2516_12006890706262.6.1.19aspartate transaminase24748502475965+5e-12113730000500040
chrOG2516_12011890706273.1.11.29exodeoxyribonuclease III24759652476753+2e-15912620000500040
chrOG2516_12021890706293.8.1.26(S)-2-haloacid dehalogenase24780802478700-3e-27102060000500010
chrOG2516_12031890706313.1.2.1213S-formylglutathione hydrolase24791462479976-2e-15212750000500080
chrOG2516_12056890706362.1.1.-8Replicase large subunit 24832812484459+0003500000
chrOG2516_12096890699073.2.1.2512beta-mannosidase24904642492830-0.0378540000500070
chrOG2516_12126890699135.3.99.-52-hydroxychromene-2- carboxylate isomerase 24984782499533+0000500000
chrOG2516_12146890699175.3.1.149L-Rhamnose isomerase25016562502930-0.054310000500040
chrOG2516_12151890699181.2.1.225lactaldehyde dehydrogenase25029542505047-0000500000
chrOG2516_12151890699184.1.2.199Rhamnulose-1- phosphate aldolase25029542505047-0.056960000500040
chrOG2516_12186890699252.7.1.55rhamnulokinase25109512512318+0000500000
chrOG2516_12211890699302.6.1.4211branched-chain- amino-acid transaminase25148472515716-0.012890000500060
chrOG2516_12231890699343.5.1.485acetylspermidine deacetylase25176922518618+0000500000
chrOG2516_12236890699353.1.11.68exodeoxyribonuclease VII25186152518860+1e-481810000500030
chrOG2516_12241890699362.5.1.-5Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 25188502519719+0000500000
chrOG2516_12241890699362.5.1.295geranylgeranyl diphosphate synthase25188502519719+0000500000
chrOG2516_12241890699362.5.1.17dimethylallyl transtransferase25188502519719+7e-70252850000500020
chrOG2516_12241890699362.5.1.108(2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase25188502519719+6e-96282870000500030
chrOG2516_12256890699393.2.1.-5Angiotensin- converting enzyme 25241052525232+0000500000
chrOG2516_12266890699413.6.1.-5Putative hydrolase 080R 25257952526277-0000500000
chrOG2516_12271890699423.4.21.10213C-terminal processing peptidase25263382527699-0.014560000500080
chrOG2516_12296890699476.3.2.129dihydrofolate synthase25323912533668-0.014230000500040
chrOG2516_12296890699476.3.2.179tetrahydrofolate synthase25323912533668-0.014210000500040
chrOG2516_12301890699486.4.1.223acetyl-CoA carboxylase25336652534672-0.0133500010500080
chrOG2516_12351890699583.4.11.1822methionyl aminopeptidase25432702544010+0.0124600010500070
chrOG2516_12356890699593.5.2.66beta-lactamase25440012544945+5e-12622280000500010
chrOG2516_12381890709394.2.1.9684a-hydroxy tetrahydrobiopterin dehydratase25482982548588-7e-631960000500030
chrOG2516_12391890709413.1.4.468glycerophospho diester phosphodiesterase25498122550567-1e-8812490000500030
chrOG2516_12431890709491.14.13.-5Anaerobic magnesium- protoporphyrin IX monomethyl ester [oxidative] cyclase 25569942558211-0000500000
chrOG2516_12441890709512.6.1.179succinyl diaminopimelate transaminase25598382560917+2e-169343910000500040
chrOG2516_12526890709952.4.1.1299peptidoglycan glycosyltransferase25662542568299+0.01017800000500040
chrOG2516_12521890709942.7.7.823polyribonucleotide nucleotidyl transferase25685682570700+0.0171600010500080
chrOG2516_12486890709873.1.1.17carboxylesterase25746382575246+7e-7151990000500020
chrOG2516_12481890709864.2.1.707pseudouridylate synthase25752242575871-2e-72202330000500020
chrOG2516_12471890709842.3.2.29gamma- glutamyltransferase25766192578136+0.0185270000500040
chrOG2516_12451890709801.16.3.16ferroxidase25801102580592+1e-33231700000500010
chrOG2516_12566890710444.1.1.2322Orotidine-5- phosphate decarboxylase25864262587160-6e-166124400010500070
chrOG2516_01894890681743.4.17.1912Carboxypeptidase Taq386936388411+0.014890000500070
chrOG2516_01934890681821.1.1.6092-hydroxy-3- oxopropionate reductase397706398548+4e-135122890000500040
chrOG2516_01954890681862.7.1.3018glycerol kinase400992402479+0.015000005500080
chrOG2516_01969890681892.5.1.3110ditrans,polycis- undecaprenyl- diphosphate synthase [(2E,6E)-farnesyl- diphosphate specific]403685404413+8e-7812390001500040
chrOG2516_01974890681902.7.7.4110phosphatidate cytidylyltransferase404418405218+3e-18012660000500050
chrOG2516_02004890681964.2.1.-53-dehydroshikimate dehydratase 411064411534+0000500000
chrOG2516_02019890681992.4.1.18223lipid-A-disaccharide synthase413126414286+3e-159138200010500080
chrOG2516_02064890682081.14.13.18salicylate 1-monooxygenase419099420208+2e-112343960000500030
chrOG2516_02074890682103.1.11.29exodeoxyribonuclease III421029421823-3e-15112600000500040
chrOG2516_02099890682153.1.5.19dGTPase424190425374+0.013360000500040
chrOG2516_02104890682166.1.1.1923Arginine-tRNA ligase425455427197+0.0159800010500080
chrOG2516_02114890682183.2.1.5210beta-N- acetylhexosaminidase428329429318+1e-13213290000500050
chrOG2516_02194890682341.1.1.100133-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase442781443518+7e-14412450001500070
chrOG2516_02324890682606.3.1.216Glutamate-ammonia ligase463638465044-0.054690003500080
chrOG2516_02344890682641.1.1.959phosphoglycerate dehydrogenase467994468944+2e-81303150001500030
chrOG2516_02349890682653.6.1.119exopolyphosphatase469022470578-0.0105150000500040
chrOG2516_02359890682671.4.99.16D-amino-acid dehydrogenase472358475555-2e-201293100000500010
chrOG2516_02364890682683.1.3.15alkaline phosphatase476221477045-0000500000
chrOG2516_02409890682772.7.1.211glucokinase491064492035-1e-15713230000500060
chrOG2516_02504890682966.3.5.223GMP synthase (glutamine- hydrolysing)512128513687-0.0854700010500080
chrOG2516_02539890683035.4.2.67beta- Phosphoglucomutase520127520837-2e-5232100000500020
chrOG2516_02544890683041.5.1.209methyl enetetrahydrofolate reductase [NAD(P)H]520783521715-5e-13613030000500040
chrOG2516_02554890683063.6.1.119exopolyphosphatase522285523412+0.013650000500040
chrOG2516_02564890683082.1.1.-10Replicase large subunit 523964524674+0005500000
chrOG2516_02569890683091.11.1.69catalase524768526978-0.077550000500040
chrOG2516_02569890683091.11.1.75peroxidase524768526978-0000500000
chrOG2516_02594890683145.2.1.813Peptidylprolyl isomerase531943533280-0.014450000500080
chrOG2516_02599890683151.5.3.17sarcosine oxidase533448533969-6e-21181730000500020
chrOG2516_02604890683161.5.3.113sarcosine oxidase533962536943-0.0610270000500080
chrOG2516_02609890683171.5.3.18sarcosine oxidase536940537263-5e-5011050000500030
chrOG2516_02619890683191.5.3.113sarcosine oxidase537970539214-0.014150000500080
chrOG2516_02629890683213.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 540629541102+0000500000
chrOG2516_02646890713402.6.1.665valine-pyruvate transaminase542415543527+0000500000
chrOG2516_02641890713393.5.1.289N-acetylmuramoyl-L- alanine amidase543524544723+8e-120233940000500040
chrOG2516_02663890713343.1.1.3196-phospho gluconolactonase546387547058-4e-11412200000500040
chrOG2516_02698890701266.1.1.1523Proline-tRNA ligase554305555705-0.0146600010500080
chrOG2516_02743890701355.99.1.323DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)565237567948+0.01695100010500080
chrOG2516_02838890701542.7.1.3322pantothenate kinase587972588745-0.012570009500080
chrOG2516_02843890701556.3.4.159Biotin-[acetyl-CoA- carboxylase] ligase588762589445-1e-69102380000500040
chrOG2516_02858890701581.6.5.313NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)592539594815-0.017110000500080
chrOG2516_02873890701611.6.5.38NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)595807596397-1e-10682010000500030
chrOG2516_02878890701624.1.1.4474-carboxy muconolactone decarboxylase596412596819-4e-4791360000500020
chrOG2516_02913890711793.2.1.39glucan 1,4-alpha- glucosidase602163604010-0.026020000500040
chrOG2516_02928890711821.6.5.313NADH:ubiquinone reductase (H+-translocating)605161606447-0.014330000500080
chrOG2516_02948890711866.3.5.323phosphoribosylformyl glycinamidine synthase609232611391+0.01376500010500080
chrOG2516_02953890711872.3.1.287chloramphenicol O-acetyltransferase611394612026+8e-3121980000500020
chrOG2516_12799890703451.2.1.26formate dehydrogenase23843166+4e-5812210000500010
chrOG2516_12729890703315.1.3.26UDP-glucose 4-epimerase1665817614-1e-2143060000500010
chrOG2516_12714890703284.2.1.396Gluconate dehydratase1962020744-3e-31523600000500010
chrOG2516_12679890703213.5.1.3075-aminopentanamidase2785028626-1e-4142580000500020
chrOG2516_12654890703163.5.3.1115agmatinase3248333445-5e-175113220002500080
chrOG2516_12624890703103.2.1.249alpha-mannosidase3817340563+8e-7325710630000500040
chrOG2516_12619890703091.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 4056842034-0000500000
chrOG2516_14076890708455.4.99.169maltose alpha-D- glucosyltransferase305591307231-0.015450000500040
chrOG2516_14071890708442.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 307358308605-0000500000
chrOG2516_14066890708431.17.4.19ribonucleoside- diphosphate reductase308734311019-0.018210000500040
chrOG2516_14041890708382.4.99.-15Prolipoprotein diacylglyceryl transferase 1 313867314766+00010500000
chrOG2516_14126890707152.6.1.575aromatic-amino-acid transaminase318863319945+0000500000
chrOG2516_14166890707232.6.1.1115acetylornithine transaminase328641329825+0.013940002500080
chrOG2516_14176890707255.1.3.39Aldose 1-epimerase330875331843-1e-12023100000500040
chrOG2516_14181890707263.1.1.2551,4-lactonase331840332673-0000500000
chrOG2516_14186890707274.1.2.2152-dehydro-3-deoxy-6- phosphogalactonate aldolase332670333275-0000500000
chrOG2516_14191890707282.7.1.5882-dehydro-3- deoxygalactonokinase333272334141-4e-10512890000500030
chrOG2516_14201890707303.5.1.169acetylornithine deacetylase335015336172-1e-17633830000500040
chrOG2516_14206890707313.5.4.223adenine deaminase336338338035-0.01057500010500080
chrOG2516_14241890707381.1.1.274112,5- didehydrogluconate reductase (2-dehydro-D- gluconate- forming)344097344909-2e-8812670000500060
chrOG2516_14241890707381.1.1.-53 beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 344097344909-0000500000
chrOG2516_14266890707472.1.1.805protein-glutamate O-methyltransferase347115347921+0000500000
chrOG2516_14291890707521.1.1.957phosphoglycerate dehydrogenase353862354809-2e-71713080000500020
chrOG2516_14381890707706.1.1.613Lysine-tRNA ligase370047371621-0.035510000500080
chrOG2516_14401890692695.3.3.45muconolactone DELTA-isomerase373278374510-0000500000
chrOG2516_14406890692701.1.1.110alcohol dehydrogenase374576375658-4e-15513610001500040
chrOG2516_14441890692773.4.16.49serine-type D-Ala-D-Ala carboxypeptidase382040383590-2e-16934990000500040
chrOG2516_14551890692994.1.2.-5Dihydroneopterin monophosphate aldolase 445415446176-0000500000
chrOG2516_14556890693006.5.1.19DNA ligase (ATP)446343447482+1e-14813620000500040
chrOG2516_14561890693016.5.1.19DNA ligase (ATP)447464448798+0.03798130000500040
chrOG2516_14748890702942.3.1.419beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I455670456899+0.0234320000500040
chrOG2516_14743890702931.3.1.912enoyl-[acyl-carrier- protein] reductase (NADH)456904457704+0.012660000500070
chrOG2516_14738890702925.2.1.89Peptidylprolyl isomerase457824458258-2e-9711440000500040
chrOG2516_14733890702913.8.1.210(S)-2-haloacid dehalogenase458436459113+4e-9612220000500050
chrOG2516_14723890702894.3.1.199threonine ammonia-lyase459934460902+4e-16013220000500040
chrOG2516_14718890702883.1.1.2483-oxoadipate enol-lactonase461134461934+6e-11722610000500030
chrOG2516_14693890702834.2.1.705pseudouridylate synthase467917468690+0000500000
chrOG2516_14663890702772.7.7.229mannose-1-phosphate guanylyltransferase (GDP)481846483267+0.084820000500040
chrOG2516_14795890693142.1.1.809protein-glutamate O-methyltransferase502101505358-8e-165388120000500040
chrOG2516_14805890693161.1.1.5611ribitol 2-dehydrogenase506472507200-2e-12112410000500060
chrOG2516_14810890693171.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase507220507975-5e-7392640000500020
chrOG2516_14815890693182.7.1.1156-phospho fructokinase507992509257-0000500000
chrOG2516_14820890693192.7.1.48fructokinase509254510219-4e-9713080000500030
chrOG2516_14830890693211.1.1.913D-xylulose reductase511376512428+3e-14743440000500080
chrOG2516_14835890693223.3.2.15isochorismatase512469513113-0000500000
chrOG2516_14850890693256.3.1.210Glutamate-ammonia ligase514930516249+8e-15744370000500050
chrOG2516_14880890693313.5.1.49amidase520837521775+5e-14943190000500040
chrOG2516_14905890693361.2.4.110pyruvate dehydrogenase (acetyl- transferring)524906527272-0.0127820000500050
chrOG2516_14920890693391.3.99.105isovaleryl-CoA dehydrogenase531440532600+0000500000
chrOG2516_14925890693406.4.1.49methylcrotonoyl-CoA carboxylase532600534207+0.015520000500040
chrOG2516_14930890693416.4.1.414methylcrotonoyl-CoA carboxylase534218536215+0.017190001500080
chrOG2516_14940890693434.2.1.185methylglutaconyl-CoA hydratase537062537838+0000500000
chrOG2516_14955890693462.1.2.109aminomethyl transferase541086542204-0.013740000500040
chrOG2516_14960890693472.7.8.69undecaprenyl- phosphate galactose phosphotransferase542755543342+4e-65392290000500040
chrOG2516_15000890693552.4.1.-5Alpha-1,4-N- acetylglucosaminyl transferase 550955552112-0000500000
chrOG2516_15030890693612.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 559372560688+0000500000
chrOG2516_15045890693643.1.1.58lysophospholipase563425564354-1e-11253090000500030
chrOG2516_15080890693716.3.4.1313phosphoribosylamine- glycine ligase569996571252-0.014200000500080
chrOG2516_15154890710333.4.24.649mitochondrial processing peptidase576549577814-0.014200000500040
chrOG2516_15139890710301.9.3.113cytochrome-c oxidase579957580757-1e-14612660000500080
chrOG2516_15119890710261.9.3.112cytochrome-c oxidase582558583418-0.012860000500070
chrOG2516_15094890710213.1.11.67exodeoxyribonuclease VII589063589446-1e-214185300000500020
chrOG2516_15179890712821.14.13.-5Anaerobic magnesium- protoporphyrin IX monomethyl ester [oxidative] cyclase 589639590241-0000500000
chrOG2516_15269890690971.1.1.18alcohol dehydrogenase603935604924+3e-11413230000500030
chrOG2516_15279890690994.1.99.39deoxy ribodipyrimidine photo-lyase607163608599+0.024710000500040
chrOG2516_15284890691002.1.1.799cyclopropane-fatty- acyl- phospholipid synthase608666609874+0.014020000500040
chrOG2516_15294890691023.6.1.138ADP-ribose diphosphatase610355611470+4e-9443740000500030
chrOG2516_15299890691032.5.1.4710cysteine synthase611526612560+0.013450001500040
chrOG2516_15324890691081.1.1.1225D-threo-aldose 1-dehydrogenase618197619165-0000500000
chrOG2516_15329890691093.6.3.414Cu2+-exporting ATPase619304621829+0.018280001500080
chrOG2516_15329890691093.6.3.36Cd2+-exporting ATPase619304621829+0001500000
chrOG2516_15389890691216.1.1.923Valine-tRNA ligase628976631951-0.02105000010500080
chrOG2516_15394890691223.2.1.5211beta-N- acetylhexosaminidase632018633832-0.0176380000500060
chrOG2516_15429890691293.5.99.65glucosamine-6- phosphate deaminase640097641080+0000500000
chrOG2516_15434890691305.3.1.-5Putative galactosamine-6- phosphate isomerase 641077642153+0000500000
chrOG2516_15444890691323.5.1.259N-acetyl glucosamine-6- phosphate deacetylase643054644160+3e-133113800000500040
chrOG2516_15459890691352.3.1.417beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase I645390646382-2e-75143380000500020
chrOG2516_15469890691371.14.12.109benzoate 1,2-dioxygenase647531648760-0.074120000500040
chrOG2516_15484890691403.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 650599652374-0000500000
chrOG2516_15499890691436.3.5.76glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)653925654212+3e-141950000500010
chrOG2516_15499890691436.3.5.66asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)653925654212+2e-261950000500010
chrOG2516_15504890691446.3.5.67asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)654224655693+0.074930000500020
chrOG2516_15504890691446.3.5.75glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)654224655693+0000500000
chrOG2516_15509890691453.5.1.287N-acetylmuramoyl-L- alanine amidase655724656413+7e-6842160000500020
chrOG2516_15524890691482.8.1.79cysteine desulfurase657642659078-4e-169254840000500040
chrOG2516_15534890691504.3.1.1713L-Serine ammonia-lyase659680661053-0.014700000500080
chrOG2516_15539890691515.3.1.623Ribose-5-phosphate isomerase661327662115+0.0126200010500080
chrOG2516_15544890691521.8.1.713glutathione- disulfide reductase662239663603+0.054920000500080
chrOG2516_15564890691564.2.1.707pseudouridylate synthase666220666762-7e-72322050000500020
chrOG2516_15569890691574.1.1.195Arginine decarboxylase667002668192+0000500000
chrOG2516_15569890691574.1.1.179ornithine decarboxylase667002668192+0.0273990000500040
chrOG2516_15579890691593.2.2.19purine nucleosidase669586670527-7e-17243130000500040
chrOG2516_15589890691612.2.1.68acetolactate synthase670955671518-1e-11611850000500030
chrOG2516_15604890691642.2.1.69acetolactate synthase672166673908-0.0196100000500040
chrOG2516_15624890691682.1.1.-5Replicase large subunit 676855677961+0000500000
chrOG2516_15649890691734.4.1.58lactoylglutathione lyase681572682000-3e-8311420000500030
chrOG2516_15664890691762.1.1.-5Replicase large subunit 684741685646+0000500000
chrOG2516_15679890713086.1.1.323Threonine-tRNA ligase686817688781-0.0567200010500080
chrOG2516_15684890713093.1.1.-5Probable lipid hydrolase 463L 688944689678+0000500000
chrOG2516_15689890713103.7.1.313kynureninase689675690868-0.013970000500080
chrOG2516_12824890711481.1.1.10083-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase4781048607+2e-8952570000500030
chrOG2516_12874890711581.3.1.3492,4-dienoyl-CoA reductase (NADPH)5669558734+0.016840000500040
chrOG2516_15729890704092.4.2.2123nicotinate- nucleotide- dimethyl benzimidazole phosphoribosyl transferase698647699666+0.0133900010500080
chrOG2516_15749890704132.5.1.489cystathionine gamma-synthase707135708418-3e-16784240000500040
chrOG2516_15749890704132.5.1.499O-acetylhomoserine aminocarboxypropyl transferase707135708418-0.014320000500040
chrOG2516_15774890704183.2.1.2313beta-galactosidase711651713891+0.017630000500080
chrOG2516_15804890704242.-.-.-5UDP-galactose-lipid carrier transferase 719735720958-0000500000
chrOG2516_15819890704272.1.1.779protein-L- isoaspartate(D- aspartate) O-methyltransferase723894724547-2e-10212170000500040
chrOG2516_15839890704312.7.1.1711xylulokinase728613730076+7e-16534840000500060
chrOG2516_13489890685622.4.2.922uracil phosphoribosyl transferase5932959961-5e-150121000010500070
chrOG2516_13469890685583.5.4.58cytidine deaminase6350663898-5e-58151440000500030
chrOG2516_13454890685551.1.1.4013malate dehydrogenase (oxaloacetate- decarboxylating) (NADP+)6455366832+0.017610000500080
chrOG2516_13444890685536.2.1.19acetate-CoA ligase6798169873+0.056340000500040
chrOG2516_13424890685492.7.1.2312NAD+ kinase7159372360-0.012550000500070
chrOG2516_13419890685482.1.2.123glycine hydroxymethyl transferase7253273830+0.0143900010500080
chrOG2516_13334890685311.1.1.957phosphoglycerate dehydrogenase8937890304+3e-62563100000500020
chrOG2516_13264890685176.3.5.412Asparagine synthase (glutamine- hydrolysing)103029104495-0.014880000500070
chrOG2516_13194890685031.1.1.111alcohol dehydrogenase117594118595-2e-1261084240000500060
chrOG2516_13149890684944.3.1.179L-Serine ammonia-lyase125809127215-0.014590000500040
chrOG2516_13144890684932.1.2.123glycine hydroxymethyl transferase127219128487-0.0443000010500080
chrOG2516_13139890684921.5.3.17sarcosine oxidase128508129071-8e-3811730000500020
chrOG2516_13134890684911.5.3.113sarcosine oxidase129082132072-0.0610240000500080
chrOG2516_13129890684901.5.3.18sarcosine oxidase132069132371-8e-461930000500030
chrOG2516_13124890684891.5.3.113sarcosine oxidase132397133650-0.014170000500080
chrOG2516_13109890684863.5.2.145N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)136417138204-0000500000
chrOG2516_13104890684853.5.2.149N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)138218140287-3e-151266980000500040
chrOG2516_13079890684803.2.1.409alpha-L-rhamnosidase144235146577+2e-1511358860000500040
chrOG2516_13054890684752.5.1.4710cysteine synthase150854151774+7e-87113150000500050
chrOG2516_13024890684695.3.1.2323S-methyl-5- thioribose-1- phosphate isomerase157353158441-0.0136400010500080
chrOG2516_13019890684682.7.1.10012S-methyl-5- thioribose kinase158438159673-0.014110000500070
chrOG2516_12999890684644.2.1.-53-dehydroshikimate dehydratase 163517164251-0000500000
chrOG2516_12974890684596.3.5.75glutaminyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)168125169483+0000500000
chrOG2516_12974890684596.3.5.65asparaginyl-tRNA synthase (glutamine- hydrolysing)168125169483+0000500000
chrOG2516_12969890684581.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase169480170217+4e-5312490000500020
chrOG2516_12929890684502.6.1.167glutamine- fructose-6- phosphate transaminase (isomerizing)176762177928-2e-202615940000500020
chrOG2516_12924890684492.7.1.156ribokinase177960178871-3e-1013160000500010
chrOG2516_12914890684473.5.1.48amidase179800180768+4e-11123200000500030
chrOG2516_12909890684464.2.1.466dTDP-glucose 4,6-dehydratase180765181676+2e-2312990000500010
chrOG2516_12904890684453.2.2.17purine nucleosidase181680182642-6e-6533120000500020
chrOG2516_12889890684421.20.4.18arsenate reductase (glutaredoxin)184669185043-4e-65161390000500030
chrOG2516_13511890695952.5.1.613methionine adenosyltransferase188099189265-0.013900000500080
chrOG2516_13516890695962.3.1.-52-pyrone synthase 189330190853-0000500000
chrOG2516_13561890696051.1.1.3593-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase197550199745-0.057360000500040
chrOG2516_13561890696054.2.1.179enoyl-CoA hydratase197550199745-0.047270000500040
chrOG2516_13561890696055.1.2.393-Hydroxybutyryl-CoA epimerase197550199745-0.017230000500040
chrOG2516_13571890696072.3.1.169acetyl-CoA C-acyltransferase200212201423-0.014030000500040
chrOG2516_13576890696085.2.1.25Maleylacetoacetate isomerase201420202055-0000500000
chrOG2516_13586890696101.3.99.39acyl-CoA dehydrogenase202574204352-0.025970000500040
chrOG2516_13651890696231.1.1.18alcohol dehydrogenase226376227491-3e-11913820000500030
chrOG2516_13671890696274.4.1.1110methionine gamma-lyase230993232138+2e-116253870000500050
chrOG2516_13696890696323.6.3.1910maltose-transporting ATPase235254236294+1e-12613590001500040
chrOG2516_13701890696334.1.1.3612phosphopantothenoyl cysteine decarboxylase236365237570+0.013960000500070
chrOG2516_13706890696343.6.1.2320dUTP diphosphatase237607238068+3e-102115300010500050
chrOG2516_13726890696383.4.15.59Peptidyl-dipeptidase Dcp240924242951+0.0307100000500040
chrOG2516_13771890696472.1.2.11233-methyl-2- oxobutanoate hydroxymethyl transferase247098247910-0.0127000010500080
chrOG2516_13781890696491.5.99.15sarcosine dehydrogenase249016251514+0000500000
chrOG2516_13816890711002.7.1.1445tagatose-6-phosphate kinase257111258058-0000500000
chrOG2516_13816890711002.7.1.5681-phospho fructokinase257111258058-3e-8613150000500030
chrOG2516_13826890711026.1.1.245glutamate-tRNAGln ligase258635259954+0000500000
chrOG2516_13851890711073.1.1.27arylesterase264294265007+3e-73222130000500020
chrOG2516_13906890712113.2.1.3713xylan 1,4-beta-xylosidase273926275518+0.015350000500080
chrOG2516_13951890711352.1.1.799cyclopropane-fatty- acyl- phospholipid synthase283650284849-3e-14944020000500040
chrOG2516_13956890711366.1.1.235aspartate-tRNAAsn ligase284990286768+0000500000
chrOG2516_13981890711412.7.1.2512adenylyl-sulfate kinase290123291841-0.0185870000500070
chrOG2516_13996890713482.1.1.-5Replicase large subunit 292284292868-0000500000
chrOG2516_13991890713471.8.1.915thioredoxin- disulfide reductase292966293985+0.013390002500080
chrOG2516_16541890701762.7.8.510CDP-diacylglycerol- glycerol-3- phosphate 3-phosphatidyl transferase1428614948+5e-9312190000500050
chrOG2516_16556890701793.2.2.208DNA-3-methyladenine glycosylase I1570316269-2e-9371900000500030
chrOG2516_16571890701821.1.1.3613acetoacetyl-CoA reductase1855719267+3e-14562400000500080
chrOG2516_16596890701872.5.1.-5Probable hexaprenyl pyrophosphate synthase, mitochondrial 2091221910+0000500000
chrOG2516_16596890701872.5.1.295geranylgeranyl diphosphate synthase2091221910+0000500000
chrOG2516_16596890701872.5.1.105(2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase2091221910+0000500000
chrOG2516_16596890701872.5.1.19dimethylallyl transtransferase2091221910+0.013320000500040
chrOG2516_16601890701882.7.1.148114-(cytidine 5-diphospho)-2-C- methyl-D- erythritol kinase2190322784-0.012930000500060
chrOG2516_16611890701901.5.5.19electron- transferring- flavoprotein dehydrogenase2462526274-0.035610000500040
chrOG2516_16631890701946.3.2.213Glutamate-cysteine ligase2902430394-0.014560000500080
chrOG2516_16646890701972.1.1.-5Replicase large subunit 3183632549-0000500000
chrOG2516_16651890701982.5.1.3994-hydroxybenzoate polyprenyl transferase3256233527+3e-7773040000500040
chrOG2516_16706890702091.2.1.29formate dehydrogenase4213743018+5e-15532910000500040
chrOG2516_16741890702163.5.2.312dihydroorotase4793049198-0.014330000500070
chrOG2516_16886890707051.3.-.-5Heme A synthase 1 5010150511-0000500000
chrOG2516_16881890707041.1.99.149glycolate dehydrogenase5063352066+0.014750000500040
chrOG2516_16876890707031.1.99.148glycolate dehydrogenase5213753279+9e-10613560000500030
chrOG2516_16871890707021.1.99.149glycolate dehydrogenase5329554677+0.014270000500040
chrOG2516_16856890706992.7.7.713DNA-directed DNA polymerase5657259373-0.02110240000500080
chrOG2516_16841890706963.6.1.176bis(5-nucleosyl)- tetraphosphatase (asymmetrical)6077261131-2e-3821220000500010
chrOG2516_16821890706922.7.1.48fructokinase6438865371-9e-9313300000500030
chrOG2516_16816890706914.2.99.189DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase6536866012-5e-132192310000500040
chrOG2516_16811890706902.1.1.639methylated-DNA- [protein]- cysteine S-methyltransferase6610966939+2e-14512790000500040
chrOG2516_16921890689895.3.1.228Hydroxypyruvate isomerase8662387249+1e-80452490000500030
chrOG2516_16946890689941.13.11.395biphenyl-2,3-diol 1,2-dioxygenase9154892030-0000500000
chrOG2516_16981890690013.1.-.-5Putative RAD2-like endonuclease 095R 100439100810+0000500000
chrOG2516_16991890690032.5.1.19233-phosphoshikimate 1-carboxyvinyl transferase101884103239+0.0145100010500080
chrOG2516_16996890690042.7.4.145UMP/CMP kinase103236103862+0000500000
chrOG2516_17026890690104.2.1.2023tryptophan synthase107751108980+0.0741700010500080
chrOG2516_17056890690161.1.2.39L-lactate dehydrogenase (cytochrome)112439113608-0.013880000500040
chrOG2516_17076890690202.7.6.113ribose-phosphate diphosphokinase117635118651-0.013390000500080
chrOG2516_17091890690234.1.2.59L-threonine aldolase120665121711-2e-14613470000500040
chrOG2516_17101890690252.7.7.29FAD synthetase122188123126-7e-12612940000500040
chrOG2516_17101890690252.7.1.269riboflavin kinase122188123126-2e-15013140000500040
chrOG2516_17126890690304.1.1.215phosphoribosyl aminoimidazole carboxylase126404126892+0000500000
chrOG2516_17131890690314.1.1.219phosphoribosyl aminoimidazole carboxylase126885127955+1e-17613530000500040
chrOG2516_17196890690442.7.8.67undecaprenyl- phosphate galactose phosphotransferase138467139072+1e-7811980000500020
chrOG2516_17211890690475.1.99.19Methylmalonyl-CoA epimerase140227140625+7e-7011330000500040
chrOG2516_17236890690525.4.2.85phosphomannomutase143394143633-0000500000
chrOG2516_17311890690673.1.2.622hydroxyacyl glutathione hydrolase157925158683-0.0125200010500070
chrOG2516_17316890690683.1.2.66hydroxyacyl glutathione hydrolase158752159513+7e-5012160000500010
chrOG2516_17331890690712.7.2.410aspartate kinase160918162357-0.014780000500050
chrOG2516_17336890690724.2.1.-53-dehydroshikimate dehydratase 162396162788-0000500000
chrOG2516_17341890690732.6.1.469diaminobutyrate- pyruvate transaminase162795164081-2e-17034240000500040
chrOG2516_17346890690742.3.1.-52-pyrone synthase 164154164687-0000500000
chrOG2516_17361890690776.2.1.39long-chain-fatty- acid-CoA ligase167368169251+0.056320000500040
chrOG2516_17371890690792.5.1.723UDP-N- acetylglucosamine 1-carboxyvinyl transferase169583170851+0.0142300010500080
chrOG2516_17503890706732.7.8.-54-phospho pantetheinyl transferase AcpT 172846173901+0000500000
chrOG2516_17493890706713.1.3.15alkaline phosphatase174986179215-0000500000
chrOG2516_17393890706511.20.4.18arsenate reductase (glutaredoxin)200364200831-2e-8461500000500030
chrOG2516_17535890691893.1.26.118tRNase Z206167207024-4e-57212990000500030
chrOG2516_17540890691904.3.1.127ornithine cyclodeaminase207287208228-1e-6713190000500020
chrOG2516_17550890691922.6.1.167glutamine- fructose-6- phosphate transaminase (isomerizing)208969209946-6e-92243270000500020
chrOG2516_17555890691932.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 210109210981+0000500000
chrOG2516_17675890692171.1.1.1547ureidoglycolate dehydrogenase235355237130+6e-5662810000500020
chrOG2516_17695890692211.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase240116240883-2e-5762460000500020
chrOG2516_17735890692293.5.1.8113N-Acyl-D-amino-acid deacylase247792249231+9e-17194840000500080
chrOG2516_17740890692303.5.1.167acetylornithine deacetylase249236250402-1e-4753970000500020
chrOG2516_17745890692311.2.1.35aldehyde dehydrogenase (NAD+)250404251780-0000500000
chrOG2516_17765890692352.7.13.36histidine kinase255491256546-2e-514998370000500010
chrOG2516_17805890692433.6.3.310Cd2+-exporting ATPase263456265636-0.0157610001500040
chrOG2516_17805890692433.6.3.410Cu2+-exporting ATPase263456265636-0.017200001500040
chrOG2516_17870890692561.1.1.85113-isopropylmalate dehydrogenase275962277065+3e-13813480000500060
chrOG2516_17880890692585.1.3.911N-Acylglucosamine-6- phosphate 2-epimerase278159278836+2e-14812250000500060
chrOG2516_17965890710143.5.2.107creatininase21422903+1e-53102470000500020
chrOG2516_17960890710132.7.1.1710xylulokinase29004363+2e-9454920000500050
chrOG2516_17935890710082.7.10.28non-specific protein-tyrosine kinase837210531-2e-86467550000500030
chrOG2516_17910890710035.1.3.1413UDP-N- acetylglucosamine 2-epimerase (non-hydrolysing)1240613533+0.013750000500080
chrOG2516_17995890693793.5.2.106creatininase1966520378+4e-20192400000500010
chrOG2516_18005890693813.6.3.1912maltose-transporting ATPase2077621894+6e-11913600001500060
chrOG2516_18060890693924.2.1.447Myo-inosose-2 dehydratase3542036247+2e-3752960000500020
chrOG2516_18065890693931.1.1.187inositol 2-dehydrogenase3623837308+2e-11613520000500020
chrOG2516_18075890693951.1.1.1812inositol 2-dehydrogenase3861039572+6e-135163280000500070
chrOG2516_18080890693962.7.1.9295-dehydro-2- deoxygluconokinase3956941500+0.066600000500040
chrOG2516_18085890693973.7.1.-5Hydrolase (Alpha/beta fold family) 4149743323+0000500000
chrOG2516_18090890693984.2.1.4410Myo-inosose-2 dehydratase4333644256+5e-9012970000500050
chrOG2516_18095890693995.3.1.-5Putative galactosamine-6- phosphate isomerase 4426045066+0000500000
chrOG2516_18105890694012.7.2.112acetate kinase4709948238+0.013790000500070
chrOG2516_18110890694024.1.2.225Fructose-6-phosphate phosphoketolase4823550571+0000500000
chrOG2516_18110890694024.1.2.99Phosphoketolase4823550571+0.0188010000500040
chrOG2516_18115890694032.1.1.7721protein-L- isoaspartate(D- aspartate) O-methyltransferase5063252593+0.01870800010500060
chrOG2516_18135890694071.1.5.29quinoprotein glucose dehydrogenase5574657653+0.0706980000500040
chrOG2516_18165890694131.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase6229363078+1e-58152640000500020
chrOG2516_18255890694313.1.6.67choline-sulfatase7874680269-9e-43363770000500020
chrOG2516_18260890694323.1.6.149N-acetyl glucosamine-6- sulfatase8026981822-0.065120000500040
chrOG2516_18265890694333.6.3.199maltose-transporting ATPase8183882896-1e-13013320000500040
chrOG2516_18290890694383.1.6.68choline-sulfatase8743588880+2e-4664400000500030
chrOG2516_18335890683371.9.3.113cytochrome-c oxidase9703299488-0.0108290000500080
chrOG2516_18340890683381.9.3.18cytochrome-c oxidase99485100081-3e-781813730000500030
chrOG2516_18350890683401.3.-.-5Heme A synthase 1 100642101151-0000500000
chrOG2516_18360890683422.7.8.66undecaprenyl- phosphate galactose phosphotransferase102129102812+5e-39602480000500010
chrOG2516_18365890683433.1.1.3176-phospho gluconolactonase102869103951-9e-6073630000500020
chrOG2516_18370890683441.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase104035104820+4e-5472560000500020
chrOG2516_18380890683462.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 105433106701+0000500000
chrOG2516_18395890683494.2.1.6813L-fuconate dehydratase107679108971-0.014300000500080
chrOG2516_18400890683505.3.3.-5Delta(3,5)- Delta(2,4)- dienoyl-CoA isomerase 108968109813-0000500000
chrOG2516_18400890683504.1.1.6895-Oxopent-3-ene- 1,2,5- tricarboxylate decarboxylase108968109813-6e-16312800000500040
chrOG2516_18520890683742.3.1.169acetyl-CoA C-acyltransferase167665168846-1e-17513990000500040
chrOG2516_18530890683763.1.2.2364-hydroxybenzoyl-CoA thioesterase169256169663-7e-20131360000500010
chrOG2516_18565890683831.3.99.-5Isobutyryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial 175880177034-0000500000
chrOG2516_18580890683861.1.1.3083-hydroxybutyrate dehydrogenase178301179044-3e-88322510000500030
chrOG2516_18585890683871.14.13.409anthraniloyl-CoA monooxygenase179041181278-0.0197750000500040
chrOG2516_18590890683881.1.1.3593-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase181475183415+0.016610000500040
chrOG2516_18590890683885.1.2.393-Hydroxybutyryl-CoA epimerase181475183415+0.0106650000500040
chrOG2516_18590890683885.3.3.85dodecenoyl-CoA isomerase181475183415+0000500000
chrOG2516_18590890683884.2.1.1713enoyl-CoA hydratase181475183415+0.086620000500080
chrOG2516_18595890683892.7.3.-5Putative sensor protein KdpD 183524185965+0000500000
chrOG2516_18640890683981.1.1.6072-hydroxy-3- oxopropionate reductase195484196350-3e-5472530000500020
chrOG2516_18685890684073.6.3.1912maltose-transporting ATPase204234205316+1e-15113540003500040
chrOG2516_18705890684112.7.7.2412glucose-1-phosphate thymidylyl transferase212745213560-0.012710000500070
chrOG2516_18710890684125.1.3.138dTDP-4- dehydrorhamnose 3,5-epimerase213685214242-4e-8811850000500030
chrOG2516_18715890684131.1.1.13310dTDP-4- dehydrorhamnose reductase214239214994-1e-93432790000500050
chrOG2516_18720890684144.2.1.4613dTDP-glucose 4,6-dehydratase215120216178-0.013550000500080
chrOG2516_15919890709182.6.1.185beta-alanine- pyruvate transaminase62857667+0000500000
chrOG2516_16039890685791.1.1.10053-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase2832629045-0000500000
chrOG2516_16044890685801.1.1.10073-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase2916129874-4e-6412370000500020
chrOG2516_16069890685851.1.1.19alcohol dehydrogenase3380035047-1e-162154240000500040
chrOG2516_16074890685861.2.1.169succinate- semialdehyde dehydrogenase [NAD(P)+]3504436510-0.0224970000500040
chrOG2516_16079890685871.14.13.2213cyclohexanone monooxygenase3689938512+0.0155370000500080
chrOG2516_16129890685971.1.1.10093-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase5054951442-3e-12182940000500040
chrOG2516_16164890686041.1.1.10093-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase5591656650-3e-11092480000500040
chrOG2516_16194890686104.2.1.395Gluconate dehydratase6200363136+0000500000
chrOG2516_16199890686113.6.3.1912maltose-transporting ATPase6314764217+1e-15213530003500040
chrOG2516_16214890686144.2.1.5256571866626+0000500000
chrOG2516_16229890686171.1.1.10083-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase6827169044-3e-10022600000500030
chrOG2516_16234890686184.2.1.611galactonate dehydratase6905470226-3e-16893980000500060
chrOG2516_16254890686223.2.1.235beta-galactosidase7349876209+0000500000
chrOG2516_16264890686243.5.2.149N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)7728278835-0.015160000500040
chrOG2516_16279890686273.5.2.149N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)8075982411-0.055510000500040
chrOG2516_16284890686283.5.2.149N-methylhydantoinase (ATP-hydrolysing)8240884483-0.036900000500040
chrOG2516_16339890686393.1.1.2483-oxoadipate enol-lactonase9460595417-2e-57422600000500030
chrOG2516_16359890686434.1.1.-5Transaminated amino acid decarboxylase 100580102211+0000500000
chrOG2516_16379890686471.2.99.29carbon-monoxide dehydrogenase (acceptor)104499105317-3e-9712610000500040
chrOG2516_16384890686481.2.99.29carbon-monoxide dehydrogenase (acceptor)105322105801-4e-7411570000500040
chrOG2516_16394890686501.2.99.29carbon-monoxide dehydrogenase (acceptor)106724109177-0.077960000500040
chrOG2516_16399890686511.2.99.29carbon-monoxide dehydrogenase (acceptor)109293111581+0.077870000500040
chrOG2516_16404890686524.1.1.-5Transaminated amino acid decarboxylase 111578112162+0000500000
chrOG2516_16409890686533.6.3.1912maltose-transporting ATPase112159113280-5e-12013570000500070
chrOG2516_16439890686591.1.1.10083-oxoacyl-[acyl- carrier- protein] reductase120290122239-6e-8366900000500030
chrOG2516_18820890713785.4.99.912UDP-galactopyranose mutase1753+2e-1351323810000500070
chrOG2516_18860890712574.2.1.-53-dehydroshikimate dehydratase 818910177+0000500000
chrOG2516_18865890704375.4.2.813phosphomannomutase1027211636-0.014520000500080
chrOG2516_18870890704381.1.1.2213UDP-glucose 6-dehydrogenase1176513087+0.014390000500080
chrOG2516_18895890704435.1.3.1213UDP-glucuronate 5-epimerase1635617369-1e-17713310000500080
chrOG2516_18930890704504.2.1.4713GDP-mannose 4,6-dehydratase2666427785+0.013740000500080
chrOG2516_18960890704561.1.1.2719GDP-L-fucose synthase3235733292+0.0143160000500040
chrOG2516_19035890704712.5.1.187glutathione transferase4821848826-5e-6411960000500020
chrOG2516_19060890712633.6.3.405teichoic-acid- transporting ATPase5308453737+0000500000
chrOG2516_19065890712643.1.3.15alkaline phosphatase5393958129+0000500000
chrOG2516_11161890673952.7.13.38histidine kinase22854242286827+0.034560000000080
chrOG2516_02569890683091.11.1.2118catalase-peroxidase524768526978-0.0576200010000080
chrOG2516_06357890699023.4.21.1086HtrA2 peptidase13334511334518-3e-96373700003000030
chrOG2516_18505890683711.1.1.2848S-(hydroxymethyl) dehydrogenase164130165311-5e-17413890000000080
chrOG2516_08052890681181.3.5.17succinate dehydrogenase (ubiquinone)16884951689277-7e-17712590000000070
chrOG2516_01756890689591.3.8.65glutaryl-CoA dehydrogenase363390364643-0.0284360001000040
chrOG2516_00504890676361.4.1.217aspartate dehydrogenase113992114834-0.012800000000070
chrOG2516_02758890701382.1.1.7418methyl enetetrahydrofolate- tRNA- (uracil54-C5)- methyltransferase (FADH2-oxidizing)569254570618+0.0347300010000080
chrOG2516_04556890700022.7.1.1708anhydro-N- acetylmuramic acid kinase961567962652-4e-160173680000000080
chrOG2516_12664890703183.6.3.318polyamine- transporting ATPase3028331329-3e-12713430001000070
chrOG2516_12664890703183.6.3.308Fe3+-transporting ATPase3028331329-2e-12713420001000070
chrOG2516_12634890703124.3.3.754-hydroxy- tetrahydro dipicolinate synthase3655337470+0.013050000000050
chrOG2516_12654890703163.5.3.76guanidinobutyrase3248333445-9e-15643160002000040
chrOG2516_18380890683461.1.1.817hydroxypyruvate reductase105433106701+3e-17074190000000070
chrOG2516_03615890688082.3.1.1797beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase II812844814061+0.044040000000070
chrOG2516_14608890702663.6.3.207glycerol-3- phosphate- transporting ATPase493015494097-2e-137103650000000070
chrOG2516_10069890698243.6.3.147H+-transporting two-sector ATPase20549042056217+6e-15614360000000070
chrOG2516_06449890704943.6.3.297molybdate- transporting ATPase13551761356255-0.023580000000070
chrOG2516_09438890697542.1.1.22818tRNA (guanine37-N1)- methyltransferase19347621935589+0.0127500010000080
chrOG2516_05977890707805.99.1.38DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)12573201259278+0.0617230000000080
chrOG2516_00449890676252.2.1.68acetolactate synthase100451102025-1e-17625190000000080
chrOG2516_00449890676254.1.1.76Benzoylformate decarboxylase100451102025-3e-15725100000000060
chrOG2516_09620890700182.1.1.728site-specific DNA-methyl transferase (adenine-specific)19691051970211+0.0183850000000080
chrOG2516_01199890677754.1.99.188cyclic pyranopterin monophosphate synthase261891262895-0.093450000000080
chrOG2516_12619890703091.1.1.678mannitol 2-dehydrogenase4056842034-0.0155010000000080
chrOG2516_12614890703083.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase4216143165-0.013320001000040
chrOG2516_12614890703083.6.3.195maltose-transporting ATPase4216143165-0.013340001000040
chrOG2516_13696890696323.6.3.209glycerol-3- phosphate- transporting ATPase235254236294+2e-12713510001000080
chrOG2516_05663890679163.6.3.178monosaccharide- transporting ATPase11925001194005-0.0175180000000080
chrOG2516_13059890684763.6.3.195maltose-transporting ATPase149740150735+9e-13713340001000040
chrOG2516_13059890684763.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase149740150735+8e-13613260001000040
chrOG2516_07477890680031.6.99.57NADH dehydrogenase (quinone)15705441572229-0.0135990000000070
chrOG2516_08192890681464.2.1.99dihydroxy-acid dehydratase17152581717000-0.015800005000040
chrOG2516_18085890693973.7.1.n284149743323+0.016210000000080
chrOG2516_16449890686613.6.3.207glycerol-3- phosphate- transporting ATPase122537123634-1e-14513620000000070
chrOG2516_08843890700683.1.3.673-nucleotidase18312881832847+0.095320000000070
chrOG2516_08833890700661.3.5.28dihydroorotate dehydrogenase (quinone)18297641830805-1e-15913490000000080
chrOG2516_09835890700613.1.3.683-nucleotidase20100022011891+3e-172166530000000080
chrOG2516_07497890680072.7.13.36histidine kinase15746731575698+3e-90193310000000060
chrOG2516_15419890691273.6.3.199maltose-transporting ATPase637816638913+1e-139243780001000080
chrOG2516_18050890693903.6.3.197maltose-transporting ATPase3292634026+4e-17313660000000070
chrOG2516_04496890699901.5.8.48dimethylglycine dehydrogenase947398949806+0.018030000000080
chrOG2516_18615890683933.6.3.209glycerol-3- phosphate- transporting ATPase189736190794-8e-17013490001000080
chrOG2516_18605890683911.17.1.47xanthine dehydrogenase188153189124-6e-12413240000000070
chrOG2516_18095890693995.3.1.n174426045066+2e-16112680000000070
chrOG2516_09553890697772.1.1.1771523S rRNA (pseudouridine 1915-N3)- methyltransferase19573241957794-8e-102115600010000050
chrOG2516_18400890683504.3.2.38ureidoglycolate lyase108968109813-2e-15612810000000080
chrOG2516_14116890708532.5.1.448homospermidine synthase297130298551-0.014820000000080
chrOG2516_14551890692994.1.2.n46445415446176-2e-8622450000000060
chrOG2516_09113890710742.1.1.1327precorrin-6B C5,15- methyltransferase (decarboxylating)18849281886130-0.014000000000070
chrOG2516_03288890695672.5.1.7517tRNA dimethylallyl transferase675785676657+0.0129000010000070
chrOG2516_08858890700712.7.13.37histidine kinase18341201836687-2e-17478430000000070
chrOG2516_07647890680376.3.4.196tRNAIle-lysidine synthase16087041609837-0.013770000000060
chrOG2516_17805890692433.6.3.55Zn2+-exporting ATPase263456265636-0.017550001000040
chrOG2516_05413890678662.7.13.38histidine kinase11320131133965-0.097220000000080
chrOG2516_14930890693416.3.4.145Biotin carboxylase534218536215+0.016740001000040
chrOG2516_04466890699842.7.13.38histidine kinase941643942725-0.0143700000000080
chrOG2516_04456890699822.7.13.38histidine kinase937934940117-0.0287540000000080
chrOG2516_06484890705016.2.1.266O-succinyl benzoate-CoA ligase13612951362764+0.014940000000060
chrOG2516_08187890681451.1.1.487D-galactose 1-dehydrogenase17143351715258-2e-13613070000000070
chrOG2516_17835890692493.6.3.2011glycerol-3- phosphate- transporting ATPase270093271193+2e-14113530003000080
chrOG2516_10846890673326.6.1.28cobaltochelatase22147182218437+0.0113380000000080
chrOG2516_10401890672431.4.7.18glutamate synthase (ferredoxin)21165652121106-0.02615660000000080
chrOG2516_09760890700461.1.1.19alcohol dehydrogenase19971941998306-0.013750001000080
chrOG2516_06591890686853.6.3.316polyamine- transporting ATPase13816951382795-1e-13313670000000060
chrOG2516_15085890693723.1.11.618exodeoxyribonuclease VII571347572606+0.0342200010000080
chrOG2516_06956890687583.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase14467621447934+6e-152173960001000040
chrOG2516_06956890687583.6.3.199maltose-transporting ATPase14467621447934+1e-15143830001000080
chrOG2516_17336890690724.2.1.10815ectoine synthase162396162788-3e-92113000010000050
chrOG2516_18600890683901.17.1.48xanthine dehydrogenase185970188156-0.0148150000000080
chrOG2516_03343890695783.6.3.278phosphate- transporting ATPase688192688959-4e-164132640000000080
chrOG2516_04316890711232.3.1.1798beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase II901698902918-0.0124250000000080
chrOG2516_06267890698841.4.1.38glutamate dehydrogenase [NAD(P)+]13129411314383-6e-14914410000000080
chrOG2516_00125890696763.6.4.128DNA helicase3265735041+0.0387980000000080
chrOG2516_12496890709891.11.1.156peroxiredoxin25728722573525-1e-12012170000000060
chrOG2516_13671890696274.4.1.85cystathionine beta-lyase230993232138+3e-119253870000000050
chrOG2516_16409890686533.6.3.206glycerol-3- phosphate- transporting ATPase112159113280-5e-11913550000000060
chrOG2516_10446890672523.6.3.208glycerol-3- phosphate- transporting ATPase21293402130404-1e-15813560001000070
chrOG2516_09805890700553.6.4.136RNA helicase20038882005930-0.0106240000000060
chrOG2516_09780890700503.4.11.16leucyl aminopeptidase20001012001516-0.014610000000060
chrOG2516_19070890712655.4.99.98UDP-galactopyranose mutase5827259405+0.013820000000080
chrOG2516_19060890712633.6.3.385capsular- polysaccharide- transporting ATPase5308453737+3e-9012130000000050
chrOG2516_11596890674822.1.2.105aminomethyl transferase23943712395468+4e-12613520000000050
chrOG2516_04366890699642.4.99.1718S-adenosyl methionine:tRNA ribosyltransferase- isomerase916856917905-0.0134900010000080
chrOG2516_03283890695662.7.4.2218UMP kinase674951675676-2e-177124100010000080
chrOG2516_02564890683082.1.1.1661323S rRNA (uridine2552-2-O)- methyltransferase523964524674+4e-16912360005000080
chrOG2516_09869890697844.3.3.7174-hydroxy- tetrahydro dipicolinate synthase20175422018414+0.012900009000080
chrOG2516_08032890681142.3.1.155glycerol-3-phosphate 1-O-acyltransferase16849631686303-2e-16474480000000050
chrOG2516_16199890686113.6.3.2011glycerol-3- phosphate- transporting ATPase6314764217+3e-15413530003000080
chrOG2516_02434890682823.2.1.208alpha-glucosidase497194498783+0.0165480000000080
chrOG2516_02434890682823.2.1.107oligo-1,6- glucosidase497194498783+0.0155420000000070
chrOG2516_10516890672661.1.1.696gluconate 5-dehydrogenase21437882144552-1e-13012580000000060
chrOG2516_10516890672661.1.1.106L-xylulose reductase21437882144552-1e-12112540000000060
chrOG2516_13389890685423.6.5.n187692578727-0.016060000000080
chrOG2516_11681890674994.1.1.358UDP-glucuronate decarboxylase24082902409306-4e-145113210000000080
chrOG2516_14780890693113.13.1.17UDP-sulfoquinovose synthase499138500370+0.024060000000070
chrOG2516_07016890687705.1.1.47Proline racemase14631191464120-0.013330000000070
chrOG2516_01239890677831.6.99.59NADH dehydrogenase (quinone)269986270600+2e-14912040002000070
chrOG2516_01234890677821.6.99.59NADH dehydrogenase (quinone)269630269995+4e-7911210005000040
chrOG2516_01244890677841.6.99.517NADH dehydrogenase (quinone)270632271261+3e-153120900010000070
chrOG2516_01254890677861.6.99.511NADH dehydrogenase (quinone)272165273379+0.034170003000080
chrOG2516_01264890677881.6.99.59NADH dehydrogenase (quinone)273826275103+3e-14913740002000070
chrOG2516_16039890685791.1.1.5353alpha(or 20beta)- hydroxysteroid dehydrogenase2832629045-1e-9232430000000050
chrOG2516_07116890687903.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase14838491484934+1e-13313510001000040
chrOG2516_03550890687951.17.7.118(E)-4-hydroxy-3- methylbut-2- enyl- diphosphate synthase827832828959+0.0137800010000080
chrOG2516_17735890692293.5.1.828N-acyl-D-glutamate deacylase247792249231+2e-17694820000000080
chrOG2516_17735890692293.5.1.838N-Acyl-D-aspartate deacylase247792249231+3e-16154830000000080
chrOG2516_05453890678743.6.3.176monosaccharide- transporting ATPase11407231142225-1e-10024950000000060
chrOG2516_15439890691312.7.1.595N-acetylglucosamine kinase642150643061+6e-9412990000000050
chrOG2516_01731890689543.6.4.128DNA helicase358598360103-0.0244920000000080
chrOG2516_16269890686253.4.13.96Xaa-Pro dipeptidase7882879922-3e-12813610000000060
chrOG2516_15214890712892.7.7.655diguanylate cyclase593696595096-2e-8914550000000050
chrOG2516_00289890711921.11.1.55cytochrome-c peroxidase6472966063+0.0234390000000050
chrOG2516_10551890672733.6.3.208glycerol-3- phosphate- transporting ATPase21508782151927-0.013480001000070
chrOG2516_00954890677263.6.3.306Fe3+-transporting ATPase214702215790+5e-10333300000000060
chrOG2516_00954890677263.6.3.316polyamine- transporting ATPase214702215790+8e-9563130000000060
chrOG2516_08207890681493.2.1.805fructan beta-fructosidase17191401720759+1e-8994600000000050
chrOG2516_07947890680971.2.1.798succinate- semialdehyde dehydrogenase (NADP+)16684601669938+0.0114920000000080
chrOG2516_12979890684603.5.2.15barbiturase167010168101+9e-9233650000000050
chrOG2516_12979890684603.5.2.156cyanuric acid amidohydrolase167010168101+8e-9113600000000060
chrOG2516_05823890679482.1.1.199816S rRNA (cytosine1402-N4)- methyltransferase12248561225818-0.013200000000080
chrOG2516_12839890711513.1.4.45phospholipase D5047951921-0.0214830000000050
chrOG2516_17231890690513.5.1.985histone deacetylase142225143331-8e-9333400000000050
chrOG2516_15829890704293.6.3.178monosaccharide- transporting ATPase726012727535-2e-17314930000000080
chrOG2516_10221890672075.4.99.2518tRNA pseudouridine55 synthase20808862081791-0.0130100010000080
chrOG2516_18160890694123.1.1.175gluconolactonase6140662281+2e-109112980000000050
chrOG2516_02853890701571.6.99.58NADH dehydrogenase (quinone)590962592539-0.065230000000080
chrOG2516_02858890701581.6.99.58NADH dehydrogenase (quinone)592539594815-0.017620000000080
chrOG2516_07310890705732.3.1.18112lipoyl(octanoyl) transferase15353061535974+8e-15612220005000070
chrOG2516_05378890678593.5.1.446protein-glutamine glutaminase11290241129566-3e-12611800000000060
chrOG2516_18750890684203.6.3.2011glycerol-3- phosphate- transporting ATPase223590224696+2e-13713530003000080
chrOG2516_00185890696882.3.1.18013beta-ketoacyl-[acyl- carrier- protein] synthase III4607947047-0.013220005000080
chrOG2516_00190890696892.3.1.n284704848187-0.013790000000080
chrOG2516_12251890699383.1.13.17exoribonuclease II25216942523970+0.0207930000000070
chrOG2516_12231890699343.5.1.989histone deacetylase25176922518618+6e-16213070005000040
chrOG2516_07692890680463.6.4.1218DNA helicase16164991617527-0.0134300010000080
chrOG2516_03488890709652.1.1.n166713426714295-0.012890000000060
chrOG2516_02004890681964.2.1.59153-hydroxyacyl-[acyl- carrier- protein] dehydratase411064411534+6e-110115600010000050
chrOG2516_03128890695353.6.3.318polyamine- transporting ATPase643622644707-1e-18013570001000070
chrOG2516_13014890684673.6.3.177monosaccharide- transporting ATPase159802161322+0.044880000000070
chrOG2516_11706890675045.1.3.25UDP-glucose 4-epimerase24137032415697-0.0146790000000050
chrOG2516_02783890701432.7.13.37histidine kinase576294577709+4e-13254470003000040
chrOG2516_01766890689613.5.1.475N-acetyl diaminopimelate deacetylase366206367369+8e-15713870001000040
chrOG2516_11406890674442.7.7.726CCA tRNA nucleotidyl transferase23391282340279+2e-14723810000000060
chrOG2516_14830890693211.1.1.146L-iditol 2-dehydrogenase511376512428+4e-13013450000000060
chrOG2516_13319890685283.6.3.386capsular- polysaccharide- transporting ATPase9198992642+1e-13612160000000060
chrOG2516_04883890703612.1.1.1821816S rRNA (adenine1518- N6/adenine1519-N6)- dimethyltransferase10255961026441+0.0128100010000080
chrOG2516_04913890703673.6.3.176monosaccharide- transporting ATPase10317641032528-2e-14712490000000060
chrOG2516_01929890681813.5.1.976acyl-homoserine- lactone acylase395102397588-0.018270000000060
chrOG2516_12166890699213.6.3.1713monosaccharide- transporting ATPase25071432508675+0.0105100005000080
chrOG2516_02848890701561.6.99.510NADH dehydrogenase (quinone)589513590949-0.014830002000080
chrOG2516_02863890701591.6.99.514NADH dehydrogenase (quinone)594821595126-1e-60110100010000040
chrOG2516_17356890690763.6.3.445xenobiotic- transporting ATPase165470167266+0.0116000001000040
chrOG2516_18305890683313.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase9118292411-2e-153213930001000040
chrOG2516_07445890706002.5.1.485cystathionine gamma-synthase15653741566561-0.043910001000040
chrOG2516_07445890706004.4.1.115methionine gamma-lyase15653741566561-1e-16113940001000040
chrOG2516_07445890706004.4.1.15cystathionine gamma-lyase15653741566561-3e-152133960001000040
chrOG2516_15889890709121.14.11.185phytanoyl-CoA dioxygenase9941815+4e-12042720000000050
chrOG2516_15919890709182.6.1.9684-aminobutyrate- pyruvate transaminase62857667+1e-151505090000000080
chrOG2516_08698890708252.7.13.312histidine kinase18023011803986-0.0225760005000070
chrOG2516_16551890701782.8.1.1214molybdopterin synthase1519315633+7e-48114600010000040
chrOG2516_14723890702894.3.1.166threo-3-hydroxy-L- aspartate ammonia-lyase459934460902+1e-16733230000000060
chrOG2516_14693890702835.4.99.1217tRNA pseudouridine38-40 synthase467917468690+0.012570009000080
chrOG2516_14920890693391.3.8.45isovaleryl-CoA dehydrogenase531440532600+0.013860001000040
chrOG2516_17890890692602.7.13.312histidine kinase279732281114-5e-5071193900010000020
chrOG2516_00349890676056.3.4.145Biotin carboxylase7586377863+0.016850001000040
chrOG2516_02928890711821.6.99.58NADH dehydrogenase (quinone)605161606447-0.014330000000080
chrOG2516_12146890699175.3.1.55Xylose isomerase25016562502930-0.054310000000050
chrOG2516_04144890694891.8.3.16sulfite oxidase872012873088+6e-11293600000000060
chrOG2516_04099890694803.6.3.197maltose-transporting ATPase863365864378-2e-128203800000000070
chrOG2516_16996890690042.7.4.2516(d)CMP kinase103236103862+3e-136120800010000060
chrOG2516_16976890690002.1.1.198616S rRNA (cytidine1402-2-O)- methyltransferase99535100383+0.012820000000060
chrOG2516_17720890692263.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase245072246163+4e-132153590001000040
chrOG2516_16469890686653.6.3.206glycerol-3- phosphate- transporting ATPase126927127952-3e-13313380000000060
chrOG2516_08823890709066.1.1.215Histidine-tRNA ligase18278151828888+9e-140183600000000050
chrOG2516_14663890702775.3.1.88Mannose-6-phosphate isomerase481846483267+0.044720000000080
chrOG2516_14663890702772.7.7.138mannose-1-phosphate guanylyltransferase481846483267+0.084820000000080
chrOG2516_02873890701611.6.99.56NADH dehydrogenase (quinone)595807596397-2e-10682010000000060
chrOG2516_02883890701631.6.99.59NADH dehydrogenase (quinone)596816597310-2e-11711640003000060
chrOG2516_02888890701641.6.99.513NADH dehydrogenase (quinone)597351598391-0.013460005000080
chrOG2516_11316890674262.1.1.170616S rRNA (guanine527-N7)- methyltransferase23206552321221+3e-13211880000000060
chrOG2516_14753890702954.2.1.5963-hydroxyacyl-[acyl- carrier- protein] dehydratase455139455648+8e-12111690000000060
chrOG2516_01089890677533.6.3.445xenobiotic- transporting ATPase241610243427+0.016000001000040
chrOG2516_16711890702102.7.7.776molybdenum cofactor guanylyltransferase4301543602+4e-12711950000000060
chrOG2516_14406890692701.1.1.3067S-(hydroxymethyl) dehydrogenase374576375658-5e-15513600001000060
chrOG2516_05523890678882.4.99.168starch synthase (maltosyl- transferring)11625661164500-0.0297110000000080
chrOG2516_16219890686154.3.2.38ureidoglycolate lyase6662367465+2e-13412780000000080
chrOG2516_12101890699083.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase24928632493966-0.033600001000040
chrOG2516_02404890682762.7.13.314histidine kinase488768491044+0.02876100010000040
chrOG2516_04164890694933.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase876221877276-5e-142113620001000040
chrOG2516_04164890694933.6.3.195maltose-transporting ATPase876221877276-2e-12993600001000040
chrOG2516_04179890694961.4.3.26L-amino-acid oxidase880094881671+0.085320000000060
chrOG2516_14291890707521.1.1.266glyoxylate reductase353862354809-1e-13123150000000060
chrOG2516_06197890698703.1.13.513ribonuclease D12987871299944-0.013850005000080
chrOG2516_16029890685773.6.3.177monosaccharide- transporting ATPase2435826919-0.0138250000000070
chrOG2516_00245890697003.5.4.285S-adenosyl homocysteine deaminase5551456848-5e-17274540001000040
chrOG2516_08618890708095.99.1.38DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)17898041792230-0.0127760000000080
chrOG2516_09088890701174.4.1.87cystathionine beta-lyase18799001881072+3e-13213890000000070
chrOG2516_11336890674303.6.1.1917nucleoside- triphosphate diphosphatase23240582324666-4e-144120200010000070
chrOG2516_02439890682833.6.3.197maltose-transporting ATPase498811499896+0.013620000000070
chrOG2516_07697890680473.6.4.127DNA helicase16175731618241-3e-14812220000000070
chrOG2516_05573890678983.6.3.209glycerol-3- phosphate- transporting ATPase11748811175984-2e-12413240001000080
chrOG2516_02579890683113.1.3.683-nucleotidase528567530525+0.046580000000080
chrOG2516_07243890702443.6.3.315polyamine- transporting ATPase15202271521327-0.0183830001000040
chrOG2516_07248890702452.7.13.37histidine kinase15217711524932+3e-74106600005000020
chrOG2516_07253890702462.7.13.37histidine kinase15250861526744+2e-615469530005000020
chrOG2516_13781890696491.5.8.48dimethylglycine dehydrogenase249016251514+0.018110000000080
chrOG2516_18685890684073.6.3.2011glycerol-3- phosphate- transporting ATPase204234205316+2e-15313540003000080
chrOG2516_14276890707492.7.11.15non-specific serine/threonine protein kinase350284351798-0.015040000000050
chrOG2516_07031890687734.3.3.754-hydroxy- tetrahydro dipicolinate synthase14670301467971-0.053130000000050
chrOG2516_12056890706362.1.1.192523S rRNA (adenine2503-C2)- methyltransferase24832812484459+7e-11473590003000020
chrOG2516_15969890709281.1.1.27452,5- didehydrogluconate reductase (2-dehydro-D- gluconate- forming)1521416041+2e-8262690000000050
chrOG2516_15954890709253.6.3.207glycerol-3- phosphate- transporting ATPase1210913209-1e-12113610000000070
chrOG2516_08663890708181.1.1.3553-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase17980381798913+2e-17112910001000040
chrOG2516_16259890686233.6.3.205glycerol-3- phosphate- transporting ATPase7620977276+3e-13513570001000040
chrOG2516_16259890686233.6.3.195maltose-transporting ATPase7620977276+1e-13013190001000040
chrOG2516_11206890674043.4.25.212HslU-HslV peptidase22982782298838+5e-13111860005000070
chrOG2516_02554890683063.6.1.405guanosine-5- triphosphate,3- diphosphate phosphatase522285523412+0.013660000000050
chrOG2516_02898890701661.6.99.510NADH dehydrogenase (quinone)598807600831-0.016990002000080
chrOG2516_18560890683826.2.1.257Benzoate-CoA ligase174240175883-0.015400000000070
chrOG2516_06556890686783.6.3.318polyamine- transporting ATPase13759641377070-5e-17413630001000070
chrOG2516_02529890683012.8.1.818lipoyl synthase518087519049+0.0132000010000080
chrOG2516_07278890702512.7.13.37histidine kinase15293291530696+3e-537059390005000020
chrOG2516_06666890687003.6.3.148H+-transporting two-sector ATPase13952981396614-6e-167214480000000080
chrOG2516_05938890679711.8.4.115peptide-methionine (S)-S-oxide reductase12500351250511-3e-6411630003000020
chrOG2516_11206890674043.4.21.-5Achelase-1 229827822988380005000000
chrOG2516_11301890674233.6.4.-10Putative helicase 009L 2316156231742700010000000
chrOG2516_11371890674371.8.4.125peptide-methionine (R)-S-oxide reductase233317223338370005000000
chrOG2516_11651890674931.1.1.85glycerol-3-phosphate dehydrogenase (NAD+)240189124028500005000000
chrOG2516_01149890677651.8.4.95adenylyl-sulfate reductase (glutathione)2537572545030005000000
chrOG2516_01284890677921.2.1.-5Aldehyde dehydrogenase family 8 member A1 2781942792220005000000
chrOG2516_05363890678562.4.1.2425NDP-glucose-starch glucosyltransferase112386011252840005000000
chrOG2516_07747890680574.3.1.35histidine ammonia-lyase162600616271870005000000
chrOG2516_01954890681862.7.1.-5Phosphocholine transferase AnkX 4009924024790005000000
chrOG2516_06896890687461.8.4.115peptide-methionine (S)-S-oxide reductase143372714341730005000000
chrOG2516_06901890687471.8.4.125peptide-methionine (R)-S-oxide reductase143417014346880005000000
chrOG2516_03810890688473.4.21.-5Achelase-1 7430917455020005000000
chrOG2516_03910890688672.4.2.-5ADP-ribosyl transferase toxin AexT 7252367257810005000000
chrOG2516_01331890688742.3.3.552-methylcitrate synthase2852082865390005000000
chrOG2516_03088890695272.8.1.-10Putative sulfurtransferase DsrE 63658763772600010000000
chrOG2516_03198890695494.1.3.275anthranilate synthase6582416592480005000000
chrOG2516_00045890696603.1.3.155histidinol- phosphatase10998115850005000000
chrOG2516_00185890696882.3.1.1945acetoacetyl-CoA synthase46079470470005000000
chrOG2516_10119890698344.2.99.185DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase206486520657160005000000
chrOG2516_06197890698703.1.13.-5DIS3-like exonuclease 1 129878712999440005000000
chrOG2516_12166890699213.6.3.-5ABC transporter D family member 2, chloroplastic 250714325086750005000000
chrOG2516_12231890699343.5.1.-5Aculeacin-A acylase 251769225186180005000000
chrOG2516_12311890699504.2.1.255L-Arabinonate dehydratase253587925376420005000000
chrOG2516_02673890701213.6.3.-9ABC transporter D family member 2, chloroplastic 5488475495150009000000
chrOG2516_02728890701322.4.2.-9ADP-ribosyl transferase toxin AexT 5614005639220009000000
chrOG2516_02883890701631.6.5.-5NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit H 1 5968165973100005000000
chrOG2516_07310890705732.3.1.-52-pyrone synthase 153530615359740005000000
chrOG2516_07320890705751.10.3.-5Cytochrome bd-II oxidase subunit 2 153706515387380005000000
chrOG2516_14171890707242.1.3.65putrescine carbamoyltransferase3299063308320005000000
chrOG2516_06062890707973.6.3.-10ABC transporter D family member 2, chloroplastic 1273547127431700010000000
chrOG2516_08698890708253.1.3.-5Putative tyrosine phosphatase 123R 180230118039860005000000
chrOG2516_04758890708813.6.1.315phosphoribosyl-ATP diphosphatase99986310002160005000000
chrOG2516_02978890713162.2.1.35formaldehyde transketolase6147046167220005000000